Konferencia sa uskutočnila na Radnici mesta Rožňava 14.júla 2018. Bola zameraná na problematiku čitateľskej gramotnosti a aktivity smerujúce k motivácii žiakov čítať. Konferencia bola určená učiteľom základných a stredných škôl v Košickom kraji. Zúčastnilo sa jej 67 účastníkov.

 

Konferencia bola rozdelená na dve časti. Dopoludnia pozvaní lektori prezentovali svoje výskumy a ich výsledky týkajúce sa čitateľskej gramotnosti na našich základných a stredných školách. Popoludní sa pozvaní hostia zúčastnili workshopov, kde sme im predstavili naše aktivity na podporu čitateľskej gramotnosti.

Čítať ďalej: Správa z konferencie

Na konci listopadu se uskutečnilo setkání českých a slovenských žáků zapojených do projektu. Role hostů a hostitelů se oproti květnu obrátily, a tak česká strana mohla při dlouhé cestě vlakem z Prahy přemýšlet, jaké to v Rožňavě bude. Kromě ponurého počasí, kterému jsme všichni vzdorovali dobrou náladou a někteří i vhodným oblečením, bylo vše bez jediné chybičky a máme na co vzpomínat. 

Čítať ďalej: Když je dobrá „půda“, není čtení nuda!

Popis podujatia k Medzinárodnému dňu školských knižníc dňa 23. októbra 2017 na tému "Deň Milana Rastislava Štefánika - zapojenie žiakov, učiteľov, rodičov a komunity".

 

Meno organizátora súťaže: PaedDr. Eva Szanyiová, Mgr. Lýdia Kalinová a Ing. Tatiana Chocholová
Celkový počet účastníkov podujatia: 58 žiakov

 

Dňa 23.10.2017 učitelia slovenského a anglického jazyka na našej škole zorganizovali súťaž vyhlásenú Slovenskou pedagogickou knižnicou pod názvom „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“.   Súťaže sa zúčastnili žiaci dvoch tried 2.B a 3.B, ktorí súťažili v 4 až 5 členných skupinách.

Celá súťaž bola zameraná na rozvoj čitateľskej gramotnosti a zručností spojených s čítaním s porozumením. Učitelia sa snažili prevažne motivovať  žiakov k čítaniu a na základe toho vytvorili štyri inovatívne súťažné disciplíny. V Každej jednej z nich žiaci spoznávali diela svetovej i slovenskej literatúry zábavnou formou. Všetky aktivity smerovali k spoznaniu M.R.Štefánika, jeho práce a prínosu pre našu krajinu.

Čítať ďalej: Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice

Naša škola sa za poslednú dobu už druhý krát objavila v televízii. Tento krát, však v KSK magazíne, kde sme prezentovali aktivity zamerané na čitateľskú gramotnosť a Erasmus + projekt, ktorý je zameraný na zvýšenie motivácie žiakov čítať.

https://www.youtube.com/watch?v=2kbgDq1dU7Q

Strana 1 z 4

Go to top