Dňa 24. októbra 2016 sa konala prvá schôdzka projektového tímu Projektu príručka pre zdráhajúcich sa a slabých čitateľov. Kick-off stretnutie sa uskutočnilo v Záhrebe, na X. Gimnaziu ''Ivan Supek ''. Projektové stretnutie sa začalo uvítacím príhovorom Željka Frković, riaditeľky X. gimnázia. Jelena Crnek, koordinátorka projektu, pokračovala privítaním prítomných partnerov a predstavila projekt. Potom nasledovala prezentácia partnerov a prejavy zástupcov participujúcich organizácií .

Po obedňajšej prestávke stretnutie pokračovalo podrobným vysvetlením plánu projektu na nasledujúce tri mesiace, ktoré bolo odprednášané Jelenou Crnek, a potom nasledovali prezentácie o IKT podpore, komunikačných kanáloch a diseminácii, ktoré prezentovala Helena Kusturin z Aquilonis.

Sme veľmi hrdí na našu komunikáciu a tímovú prácu na tomto prvom stretnutí. Sme tiež hrdí na odvedenú prácu a tešíme sa napĺňanie nášho poslania v priebehu nasledujúcich dvoch rokov.

Zúčastnení:

Liceo Scientifico Statale Seguenza

Maria Landi

Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika

Eva Szanyiová

Střední škola Náhorní

Jan Pytel

Agentúra pre vzdelávanie

Mirela Barbaroša-Šikić

Martina Šturm

Aquilonis

Vesna Kezdorf

Helena Kusturin

Željko Marčan

X. gimnazija Ivan Supek

Cvjetanka Božanić

Jelena Crnek

Silva Crnić

Željka Frković

Maša Malek-Juričević

Neli Mindoljević

Marija Roth

Strana 4 z 4

Go to top