Konferencia sa uskutočnila na Radnici mesta Rožňava 14.júla 2018. Bola zameraná na problematiku čitateľskej gramotnosti a aktivity smerujúce k motivácii žiakov čítať. Konferencia bola určená učiteľom základných a stredných škôl v Košickom kraji. Zúčastnilo sa jej 67 účastníkov.

 

Konferencia bola rozdelená na dve časti. Dopoludnia pozvaní lektori prezentovali svoje výskumy a ich výsledky týkajúce sa čitateľskej gramotnosti na našich základných a stredných školách. Popoludní sa pozvaní hostia zúčastnili workshopov, kde sme im predstavili naše aktivity na podporu čitateľskej gramotnosti.

Na základe programu konferencie PaedDr. Eva Szanyiová, projektová koordinátorka na Slovensku, v úvode predstavila projekt, jeho aktivity a výsledky.  Konferencie ďalej pokračovala jednotlivými prednáškami:

    1.RNDr. M. Repovský – vedúci Národného inštitútu certifikovaných meraní hovoril o čitateľskej gramotnosti slovenských žiakov na základe medzinárodných meraní PIRLS, PISA a národných meraní T5 a T9.

    2. PaedDr. N.Kašiarová hovorila o motivácii učiteľov a jej dôležitosti pre motiváciu študentov k čítaniu

    3. Mgr. J. Rozenfeld, PhD hovoril o rozvoji pokročilej čitateľskej gramotnosti v medzinárodnom jazykovom testovaní.

    4. PaedDr. D. Gondová, PhD opísala výsledky svojho výskumu uskutočneného na základných školách na Slovensku zameraného na rozvoj čitateľskej gramotnosti na Slovensku

Popoludní, po krátkej prestávke, konferencia pokračovala workshopmi,ktoré uviedla E. Szanyiová. Vybrali sme aktivity:  Book code, Comic, Book hunting, Reading circles and Puzzle. Všetci účastníci konferencie ich hodnotili veľmi pozitívne a po konferencii sme dostali kladnú spätnú väzbu.

Go to top