Na konci listopadu se uskutečnilo setkání českých a slovenských žáků zapojených do projektu. Role hostů a hostitelů se oproti květnu obrátily, a tak česká strana mohla při dlouhé cestě vlakem z Prahy přemýšlet, jaké to v Rožňavě bude. Kromě ponurého počasí, kterému jsme všichni vzdorovali dobrou náladou a někteří i vhodným oblečením, bylo vše bez jediné chybičky a máme na co vzpomínat. 

Rozmanitý týdenní program se vztahoval k jazykovému rozvoji a podpoře čtenářství, které je naším společným projektovým zájmem. Všechny aktivity byly pojaté kreativně a nikdo se při nich nenudil. Největší úspěch měla knižní šifra, kterou jsme znali už z pražského setkání. A kam jinam se vydat na honbu za knihami než do knihovny? Naším útočištěm se proto na celé čtvrteční dopoledne stala Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave.

Literatuře jsme se ale věnovali i ve škole, a to zejména díky PaedDr. Evě Szanyiové, která nás zapojila hned do několika hodin anglické a americké literatury. Texty v angličtině, se kterými se pracovalo, sice vyžadovaly klid a soustředí, ale když došlo na mobilní telefony s aplikací Kahoot!, ve třídě zavládlo všeobecné nadšení a také správná dávka soutěživosti. Z takového šrumce jsme jako učitelé měli radost, protože je důkazem toho, že i učení může být zábavné. Dále jsme měli možnost vidět, jak fungují aktivity z připravované příručky Handbook for RSP readers. Zejména jsme ocenili propojení čtení a výtvarně zaměřených úkolů, protože je můžeme využít k podpoře čtenářství u žáků grafického designu.

Inspirativní pro nás bylo také prostředí, které cíleně probouzí zájem o knihy a diskusi o nich. Např. jsme v učebně PaedDr. Evy Szanyiové objevili burzu anglicky psaných knih nebo jsme si o přestávkách krátili čas čtením příběhů vylepených na zdech „půdy“ školy, kde jsou soustředěny učebny učitelů anglického jazyka. Po týdenní návštěvě můžeme říci, že se hodně naučili nejen žáci, ale také my učitelé, a proto moc děkujeme za sdílení profesních zkušeností, které určitě zužitkujeme při rozvoji naší školy.

 

 

 

Go to top