Naša škola sa za poslednú dobu už druhý krát objavila v televízii. Tento krát, však v KSK magazíne, kde sme prezentovali aktivity zamerané na čitateľskú gramotnosť a Erasmus + projekt, ktorý je zameraný na zvýšenie motivácie žiakov čítať.

https://www.youtube.com/watch?v=2kbgDq1dU7Q

Go to top