Počas hodín anglického a slovenského jazyka naši študenti zažili nezvyčajné hodiny čítania a interpretácie poézie. Óda na grécku urnu od Johna Keatsa v anglickom jazyku a Obyvatelia miest od Wolfensteina v slovenskom jazyku boli predstavené nezvyčajným spôsobom. Študenti pracovali v  skupinách a každá skupina mala k dispozícii poster s jednou slohou z básne. Mali za úlohu vyjadriť význam symbolov a literárnych prostriedkov kresbami alebo maľbami. Bol to nezvyčajný zážitok a interpretácie zožali veľký úspech.

 

   

Go to top