Študenti, ktorí majú knižku, ktorú už nepotrebujú, alebo takú, ktorú už prečítali a radi by ju vymenili za inú, majú možnosť od 19. Decembra 2016 tieto prinesené knižky vymeniť za iné – staronové. Burza kníh bude prebiehať do konca školského roka a žiaci si môžu vybrať tituly, ktoré ich zaujmú.

 

Čítať ďalej: Burza kníh

Študenti našej školy mali možnosť zažiť nezvyčajný deň v tzv. Čajovni vďaka pani profesorke Szanyiovej a Kalinovej, dňa 15.12.2016. Bol to špeciálny deň venovaný knihe Zlodejka kníh od Markusa Zusaka. Tento literárny deň bol dvojjazyčný. V úvode sme prečítaním krátkej ukážky v slovenskom jazyku následne ďalšej ukážky v anglickom jazyku predstavili knihu. Následne sa žiaci oboznámili v krátkej prezentácii s autorom tohto diela a s obdobím, ktoré toto dielo predstavuje. Žiaci potom mali ukážky z diela v slovenskom jazyku s pracovným listom a takisto ukážku v anglickom jazyku. Ich úlohou bolo tiché čítanie a následne práca s textom. Potom nasledovala diskusia. V závere sa ukážky z knihy porovnali s ukážkami z filmu. Počas čajovne sa samozrejme podával čaj a čajové sušienky.

 

Čítať ďalej: Čajovňa – Tearoom

Milí študenti, ako ste si už mohli všimnúť, na chodby našej školy pribudli nezvyčajné plagáty. Áno, videli ste dobre, sú to úryvky z rôznych kníh.

Týmto sme odštartovali nezvyčajnú súťaž, ktorú sme nazvali WALL READING alebo ZÁŽITKOVÉ ČÍTANIE. Súťaž bude prebiehať do 19.6.2017 a bude mať 3 kolá a bude v anglickom a aj slovenskom jazyku.  1. kolo bude trvať do 13.2.2017. Vašou úlohou je prečítať si úryvky z kníh a ako vidíte, sú tu už zverejnené aj linky na jednotlivé úryvky, kde sú otázky týkajúce sa  týchto úryvkov. Môžete ich vypracovávať postupne. Na konci školského roka po zapojení sa buď do slovenskej alebo do anglickej verzie súťaže, bude najlepší čitateľ odmenený E-čítačkou alebo Tabletom.

Milí študenti, ako ste si už mohli všimnúť, na chodby našej školy pribudli nezvyčajné plagáty. Áno, videli ste dobre, sú to úryvky z rôznych kníh.

Týmto sme odštartovali nezvyčajnú súťaž, ktorú sme nazvali WALL READING alebo ZÁŽITKOVÉ ČÍTANIE. Súťaž bude prebiehať do 19.6.2017 a bude mať 3 kolá a bude v anglickom a aj slovenskom jazyku.  1. kolo bude trvať do 13.2.2017. Vašou úlohou je prečítať si úryvky z kníh a ako vidíte, sú tu už zverejnené aj linky na jednotlivé úryvky, kde sú otázky týkajúce sa  týchto úryvkov. Môžete ich vypracovávať postupne. Na konci školského roka po zapojení sa buď do slovenskej alebo do anglickej verzie súťaže, bude najlepší čitateľ odmenený E-čítačkou alebo Tabletom.

 

Čítať ďalej: WALL READING alebo ZÁŽITKOVÉ ČÍTANIE

Dňa 24. októbra 2016 sa konala prvá schôdzka projektového tímu Projektu príručka pre zdráhajúcich sa a slabých čitateľov. Kick-off stretnutie sa uskutočnilo v Záhrebe, na X. Gimnaziu ''Ivan Supek ''. Projektové stretnutie sa začalo uvítacím príhovorom Željka Frković, riaditeľky X. gimnázia. Jelena Crnek, koordinátorka projektu, pokračovala privítaním prítomných partnerov a predstavila projekt. Potom nasledovala prezentácia partnerov a prejavy zástupcov participujúcich organizácií .

Po obedňajšej prestávke stretnutie pokračovalo podrobným vysvetlením plánu projektu na nasledujúce tri mesiace, ktoré bolo odprednášané Jelenou Crnek, a potom nasledovali prezentácie o IKT podpore, komunikačných kanáloch a diseminácii, ktoré prezentovala Helena Kusturin z Aquilonis.

Sme veľmi hrdí na našu komunikáciu a tímovú prácu na tomto prvom stretnutí. Sme tiež hrdí na odvedenú prácu a tešíme sa napĺňanie nášho poslania v priebehu nasledujúcich dvoch rokov.

Zúčastnení:

Liceo Scientifico Statale Seguenza

Maria Landi

Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika

Eva Szanyiová

Střední škola Náhorní

Jan Pytel

Agentúra pre vzdelávanie

Mirela Barbaroša-Šikić

Martina Šturm

Aquilonis

Vesna Kezdorf

Helena Kusturin

Željko Marčan

X. gimnazija Ivan Supek

Cvjetanka Božanić

Jelena Crnek

Silva Crnić

Željka Frković

Maša Malek-Juričević

Neli Mindoljević

Marija Roth

Strana 3 z 3

Go to top