Na konci listopadu se uskutečnilo setkání českých a slovenských žáků zapojených do projektu. Role hostů a hostitelů se oproti květnu obrátily, a tak česká strana mohla při dlouhé cestě vlakem z Prahy přemýšlet, jaké to v Rožňavě bude. Kromě ponurého počasí, kterému jsme všichni vzdorovali dobrou náladou a někteří i vhodným oblečením, bylo vše bez jediné chybičky a máme na co vzpomínat. 

Čítať ďalej: Když je dobrá „půda“, není čtení nuda!

Popis podujatia k Medzinárodnému dňu školských knižníc dňa 23. októbra 2017 na tému "Deň Milana Rastislava Štefánika - zapojenie žiakov, učiteľov, rodičov a komunity".

 

Meno organizátora súťaže: PaedDr. Eva Szanyiová, Mgr. Lýdia Kalinová a Ing. Tatiana Chocholová
Celkový počet účastníkov podujatia: 58 žiakov

 

Dňa 23.10.2017 učitelia slovenského a anglického jazyka na našej škole zorganizovali súťaž vyhlásenú Slovenskou pedagogickou knižnicou pod názvom „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“.   Súťaže sa zúčastnili žiaci dvoch tried 2.B a 3.B, ktorí súťažili v 4 až 5 členných skupinách.

Celá súťaž bola zameraná na rozvoj čitateľskej gramotnosti a zručností spojených s čítaním s porozumením. Učitelia sa snažili prevažne motivovať  žiakov k čítaniu a na základe toho vytvorili štyri inovatívne súťažné disciplíny. V Každej jednej z nich žiaci spoznávali diela svetovej i slovenskej literatúry zábavnou formou. Všetky aktivity smerovali k spoznaniu M.R.Štefánika, jeho práce a prínosu pre našu krajinu.

Čítať ďalej: Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice

Naša škola sa za poslednú dobu už druhý krát objavila v televízii. Tento krát, však v KSK magazíne, kde sme prezentovali aktivity zamerané na čitateľskú gramotnosť a Erasmus + projekt, ktorý je zameraný na zvýšenie motivácie žiakov čítať.

https://www.youtube.com/watch?v=2kbgDq1dU7Q

Nové plagáty týkajúce sa súťaže Wall reading a Zážitkové čítanie určite neunikli vašej pozornosti. Máte možnosť sa zapojiť do druhého kola týchto súťaží a nezabudnite, že vecnými cenami sú tablet alebo e-čítačka. Zapojiť sa môžete do obidvoch súťaží ako do anglickej, tak aj do slovenskej verzie súťaže. na stránke školy môžete znovu nájsť odkazy na súťažné otázky.

 

   

Strana 1 z 3

Go to top