Naslov aktivnosti (nastavne jedinice) - One misle da smo male

Opis obrazovnih aktivnosti:

Opis aktivnosti:

Trajanje: dva školska sata (90 min.) + naknadno: predavanje liječnice školske medicine (45 minuta)

Učenikova dob:  1. r. SŠ   (15-godišnjaci)

Organizacija razreda: učionica i podjela učenika u skupine te u debatne skupine, rad u skupinama, debata. 

Cilj: motivirati učenike za čitanje suvremenog teksta o odrastanju u kojem će razmišljati o problemima koji su i njihova stvarnost te kritički promišljati o problemima koje tekst otvara. Cilj je razvijati učeničke verbalne i pisane izražajne sposobnosti, sposobnosti argumentiranja i debatiranja.     

Obrazovne aktivnosti

A. Prije čitanja

Učenici na početku školske godine trebaju odabrati jednu knjigu po vlastitim izboru koju pronađu u školskoj knjižnici. Knjiga nije na popisu lektira. U  međuvremenu nastavnica HJ dogovara se s knjižničarkom da im uz ostale knjige ponudi i knjigu Julijane Matanović, One misle da smo male.  Učenici obavještavaju nastavnicu koje su knjige odabrali za čitanje. Svima je isti zadatak – predstaviti knjigu ostalim učenicima u obliku ppt, postera ili plakata u 3 minute.    

Nastavnica također dogovara sa stručnom službom i liječnicom školske medicine radionicu za 1. r. iz ZOO o spolno prenosivim bolestima te zaštiti gdje se dio radionice odnosi i na cijepljenje protiv HPV-a. 

B. Aktivnosti prilikom čitanja

Prvi sat: Motivacija počinje predstavljanjem knjige One misle da smo male (učenici koji su knjigu pročitali u cijelosti). 

Nastavnica dijeli ulomak iz romana kada Matija, glavna junakinja, saznaje da je majka Vjera bolesna i mora na operaciju vrata maternice jer ima CIN 3.  te činjenicu da 15-godišnjaci (ni Jurica ni Matija) ne znaju ništa o tome i podatke traže na Internetu. 

Učenici su podijeljeni u skupine (6 skupina po 4 ili 5 učenika). Zadatak im je da pročitaju ulomak i napišu što znaju o HPV i raku vrata maternice. Podatke mogu tražiti i na Internetu. 

Drugi dio zadatka je da u grupi razmijene podatke te ih zapišu na jedan papir koji će zalijepiti na oglasnu ploču ili ploču za pisanje.         

Drugi sat: Slijedi priprema za debatu. Učenici ostaju u skupinama. Zadatak je: Mladi se trebaju cijepiti protiv HPV-a. 

Prvo svatko za sebe piše argument za ovu tvrdnju i argument protiv nje.  Nakon toga iznose svoje argumente u grupi te odabirom vruće olovke jedan učenik predstavlja argument svoje skupine.

Zadnji dio je debata: učenici uzimaju listić sa nastavničkog stola (npr. jedni su crveni, a drugi plavi). Crveni predstavljaju afirmacijsku skupinu, a plavi negacijsku. 

Učenici slažu svoje argument i kreće debata.  Prvi iznosi argumentaciju negacijski debatanat (60 sekundi) –  suprotna mu skupina replicira (afirmacijski debatant napada argumente negacijskoga, postavljajući mu pitanja kojima ga nastoji dovesti u proturječje i oslabiti ili srušiti njegove argumente; vrijeme za pitanja i odgovore 90 sekundi), zatim slijedi prvi debatant druge skupine, a prva mu skupina redom replicira. Tako se izredaju sva tri debatanta.

Potom slijedi završna riječ .  Na kraju slijedi evaluacijski listić u kojem su pitanja o aktivnosti na satu te pitanje o cijepljenju.

C. Poslije čitanja

Nastavnica i učenici koji su pročitali cijelu knjigu podsjećaju ostale učenike da posude knjigu i pronađu medicinsko-znanstveni dio dr. Anke Dorić o HPV-u.

Ako se uspije dogovoriti predavanje s liječnicom školske medicine, učenici će dobiti dodatne informacije o spolno prenosivim bolestima i HPV-u.  

Radni materijali: listovi s ulomkom iz romana, papiri za bilješke, evaluacijski listići, Internet (učenički mobiteli), papir u boji

Ulomak iz romana One misle da smo male (str. 100 – 106)  

Evaluacija i metoda procjene:  Učenici na kraju sata ispunjaju evaluacijski listić, iznose samostalno svoje argument i stavove.

Učinak aktivnosti na čitanje RSP: Ideja da samostalno biraju, da raspravljaju i iznose svoje mišljenje da je tema vezana za njihovo odrastanje  dovodi do povjerenja prema čitanju te motivaciji da pročitaju cijelo djelo .  

 

Povezanost s kurikulumom:

Povezanost s kurikulom Zdravstvenog odgoja (1. r. srednje škole)   (http://www.azoo.hr/images/razno/Kurikulum-1-4-razred-SS-FINAL-s-ispravkom.pdf)

 Razvijanje vještina potrebnih za odgovorno spolno ponašanje, I. i II.

Ciljevi:  Senzibiliziranje učenika za odgovorno spolno ponašanje i ohrabrivanje na osvješćivanje, suočavanje, razmišljanje i argumentiranje prednosti i nedostataka svake mogućnosti u spolnom ponašanju.

Povezanost s književnošću 1. r. ( književnoteorijski pojmovi):

Cilj: Primjenjivanje stečenog znanja iz književnosti (tekst koji je roman – prikaz jedne romansirane priče u koji je glavni lik petnaestogodišnjakinja koja uz standardni jezik koristi žargon – roman odrastanja ; i medicinsko-znanstveni dokument)

Znanje:

 • Samostalno pristupati tekstu iz različitih perspektiva
 • Naučiti pokrenuti raspravu i postavljati pitanja
 • Razviti lakoću i tečnost čitanja
 • Unaprijediti vještinu čitanja s razumijevanjem
 • Organizirati i usustaviti različite vrste informacija

Vještine:

 • Uočiti, suprotstaviti, izdvojiti i komentirati sličnosti i razlike pojavnosti u tekstu.
 • Razviti vještinu predviđanja i sposobnost zamišljanja mogućih situacijskih rješenja.
 • Razviti i obogatiti komunikacijske vještine.
 • Usustaviti, zaključivati i evaluirati.
 • Naučiti učinkovito, samostalno i ravnopravno raditi u skupini.

 Kompetencije:

 • Uspostaviti poveznice između svijeta u tekstu i stvarnog života ili osobnih iskustava.
 • Biti u stanju zamišljati, kombinirati, intervenirati u materijal.
 • Slijediti upute i zadatke, moći ocijeniti rezultate.
 • Procijeniti dokaze i argumente, poduprijeti i opravdati odabire.

 

 

Bibliografska referenca koja će se koristiti tijekom aktivnosti

 

 • Izdavač: Mozaik knjiga
 • Godina izdanja: 2014. (prvo izdanje: 2010.)
 • ISBN: 9789531408318
 • Uvez: meki
 • Širina: 128
 • Visina: 190
 • Strane: 208

Roman: fikcionalno-znanstvena proza

Književnost za djecu i mlade

 

 

Kratki opis digitalnih izvora (aplikacija, igara, web stranica, stranica FB i sl.)

https://issuu.com/gorances/docs/one_misle_da_smo_male

http://www.vasezdravlje.com/obavijesti/opsirnije/530/

https://bib.irb.hr/prikazi-rad?rad=645620

 

Rezultati / Ono što smo naučili – Ishodi

Očekivani ishodi lekcije:

Učenici će raspravljati i debatirati o društveno aktualnim temama. razvijat će suradničke vještine, vještine slušanja i govorenja, naučit će argumentirati  te kritički promišljati o zadanoj problematici. 

 

Preporuke

Odabir metode poučavanja i prikladnog teksta utječu na povećanje učeničkog zanimanja za čitanje, proučavanje  interpretaciju. Samostalnost u radu, učinkovita suradnja, uključenost u raspravu i ocjenjivanje potiču interese i razvijaju analitičke i sintetičke sposobnosti. Tekst se može prilagođavati mogućnostima i interesima skupine prema profilu RSP čitateljske skupine.  Aktivniji pristup i manji fragmenti teksta nude i zanimljiviji, dinamičniji način čitanja i proučavanja književnog djela.

Go to top