Naslov aktivnosti (nastavne jedinice) – Gospodar muha

Opis obrazovnih aktivnosti:

 

Trajanje: 2 x 45 minuta

Dob učenika: 15-17

Organizacija rada učenika: frontalni, individualni, rad na tekstu, usmjereni razgovor, pisanje, skupinski rad

Cilj lekcije:

 • usvojiti znanja o alegorijskom romanu
 • analizirati djelo (likovi, tema, fabula, značajke romana)
 • objasniti ideju romana
 • obogatiti vlastite spoznaje o životu, čovjeku i društvu
 • učenici će iskazati osobni stav prema sudbini likova: pitanje vodstva u zajednici, ubojstva, odnosa prema drugima
 • učenici će bogatiti rječnik i znanje iz opće kulture
 • učenici će razvijati sposobnost kritičnog mišljenja, objašnjavanja i zaključivanja, doživljavanja i zapažanja
 • učenici će objasniti svoj stav prema glavnim pitanjima koja roman postavlja
 • uočiti pozitivne i negativne strane ponašanja i postupaka likova
 • razvijati sposobnost primjene naučenog iz teorije književnosti na konkretnom književnom djelu

 

Materijali za podršku:

- Internet

- Slikarstvo

- Filmska umjetnost

 

Izdvajamo:

-PP prezentaciju

-izabrane fotografije

-youtube isječke

 

Aktivnosti:

čitanje, rad na tekstu, usmeno izlaganje, pisanje

 

 1. Aktivnosti prije čitanja

Omogućuju motivaciju i pozadinske informacije kako bi olakšali čitanje i omogućili učenicima da stave roman u širi, neknjiževni i književni kontekst. Također, učenicima se prije čitanja daju smjernice i provokativna pitanja i na taj način potiče aktivno čitanje vođenjem bilježaka, zauzimanjem stavova argumentiranih citatima i parafrazama, usporedbu književnog i filmskog predloška u obliku eseja.

 

Neke smjernice, teme za istraživanje, provokativna pitanja:

 • Istraži fenomen night terora.
 • Izaberi najdražeg lika i objasni svoj izbor.
 • Navedi barem 5 karakteristika dobrog vođe i navedi jedan općekulturni primjer dobrog vođe; postoji li primjer takvog vođe u romanu i objasni svoj odgovor
 • Uoči organizaciju života i rada dječaka na pustom otoku. Je li ona dobro osmišljena i je li održiva?
 • Zašto zajednica opisana u romanu nije opstala?
 • Objasni pojam demokracije i što ona podrazumijeva.
 • Koliko bi se radnja romana razlikovala da su na otoku bile djevojčice ili mješovita skupina dječaka i djevojčica?

 

Za motivaciju koristiti slikarski predložak Splav Meduze Theodorea Gericaulta. Pitati učenike o njihovom doživljaju atmosfere koju prenosi slika i mogu li motiv sa slike povezati s temom romana. Mogu li se staviti u položaj osoba koje su se našle na splavi, tj. kao dječaci u romanu na pustom otoku. Kako bi se osjećali u takvim uvjetima?

 

 1. Aktivnost čitanja

Pomoću fotografija ili ilustracija na prijenosniku pokušati detektirati motive iz romana. Učenici neka opišu događaje koji prethode ili slijede.

Učenicima prikazati niz fotografija ili ilustracija. Potaknuti ih da što detaljnije prepričaju sadržaj vezan uz određenu fotografiju. Naknadno, u aktivnosti poslije čitanja, za očekivati je da će učenici prepoznati koji događaj iz romana prikazuje određene fotografija te locirati događaj u kontekst romana.

Dalje određujemo likove. Učenici ukratko u svoje bilježnice pišu karakterizaciju likova čija su imena prikazana na prijenosniku.

 

Slijedi rad u skupinama: učenici su podijeljeni u 4 skupine i svaka skupina tumači različite aspekte romana (vođe, preživljavanje, međuljudski odnosi, alegorija). Motivirati učenike na aktivnu analizu zadane podteme pomoću pitanja, argumentacije, citata iz samoga romana.

Zajednički čitaju ulomak lova na svinju i analiziraju pročitano odgovarajući na postavljena pitanja:

 1. Kako se ponašaju dječaci loveći svinju?
 2. Smatraš li da je njihovo uživanje u ubijanju životinje posljedica gladi ili osjećaja nadmoći nad životinjom? Obrazloži svoj odgovor.
 3. Zašto su dječaci odsjekli glavu krmači i nabili je na kolac? Što predstavlja bijeg dječaka na kraju ulomka?

 

 

 1. Aktivnosti poslije čitanja

 

Učenicima na prijenosniku prikazati citat autora Williama Goldinga i kako on iznosi ideju romana:

Riječ je o pokušaju da se nedostaci društva svedu na nedostatke ljudske naravi. Pouka je da oblik društva mora ovisiti o etičkoj naravi pojedinca, a ne o političkom sustavu, ma koliko on bio logičan i respektabilan.

Prokomentiramo citat i povezujemo s pričom u romanu, ali i pričom koju su čuli na početku dvosata o Splavu Meduza.  Očekuje se da će učenici uočiti ideju teksta – pojedinci čine društvenu zajednicu i ako je pojedinac vođen moralno-etičkim kodeksom, da će takvo biti i društvo.

 

Istraživački rad:

 • Saznaj naslove i imena autora djela koja se bave sličnom problematikom kao i Gospodar muha.
 • Pozivati učenike u školsku knjižnicu u kojoj će biti prigodna izložba na tu temu i koja će im olakšati pisanje domaće zadaće.

 

 

Povezanost s kurikulumom:

Nastavni plan i program: svjetska književnost, izborna lektira

Građansko obrazovanje: pitanje demokracije i koliko je održiva, potreba za vođom, društveno uređenje, etičnost i moralnost

Povijest i geografija –primjeri dobrih i loših vođa kroz povijest

Engleski jezik i književnost

 

Znanja:

- šira i univerzalna pitanja o uređenju društva

- bolje razumijevanje sebe i svijeta oko sebe

- uživanje u iskustvu čitanja svjetske književnosti

- propitivanje moralno-etičkog kodeksa i povezivanje s nastavom etike

- usvojiti znanja o alegorijskom romanu

 

Vještine:

 • razvijati razumijevanje doslovnog i implicitnog značenja
 • razvijati sposobnost kritičnog mišljenja, objašnjavanja i zaključivanja, doživljavanja i zapažanja
 • objasniti svoj stav prema glavnim pitanjima koja roman postavlja
 • uočiti pozitivne i negativne strane ponašanja i postupaka likova
 • razvijati sposobnost primjene naučenog iz teorije književnosti na konkretnom književnom djelu

 

 

Kompetencije:

 • razvijati kulturu govorenja, čitanja i pisanja
 • aktivno razgovarati, slušati i promišljati, naglas čitati odabrane ulomke
 • argumentirati vlastite stavove i učiti se uvažavati tuđe

 

 

Bibliografska referenca koja će se koristiti tijekom aktivnosti

 

Author           :           William Golding

Country:        United Kingdom

Language:    English

Genre:           Allegorical novel

Publisher:     Faber and Faber

Publication date: 1954.

Media type:   Print (Paperback)

ISBN  0-571-05686-5 (first edition, paperback)

 

 

 

Kratki opis digitalnih izvora (aplikacija, igara, web stranica, stranica FB i sl.)

https://en.wikipedia.org/wiki/Lord_of_the_Flies

https://www.imdb.com/title/tt0100054/

https://www.youtube.com/watch?v=-tXpA3dIEtI

https://www.youtube.com/watch?v=puglTctwozM

 

Rezultati / Ono što smo naučili – Ishodi

Očekivani ishodi lekcije:

Učenici će moći demonstrirati:

• jasno kritičko/analitičko razumijevanje namjera autora i dubljeg implikacija tekstova i stavova koje prikazuje

• uočiti alegoričnost teksta

• primijeniti znanje o tekstu u svakodnevnom životu pogotovo na području moralno-etičkog ponašanja pojedinaca te utjecaj takova ponašanja na razvoj društvene zajednice

 

Preporuke

Tekst Gospodar muha otvara čitav niz društvenih pitanja i lako ga se može povezati s građanskim odgojem. Također, tekst otvara i niz pitanja koja se tiču osobnih stavova o moralu, etičnosti, psihologiji čovjeka u nehumanim uvjetima. Zato je tekst prikladan za RSP čitatelje. Dobro vođeno čitanje prije, tijekom i nakon obrade omogućuje svakom nastavniku da unese individualan pristup problematici poznavajući afinitete i interese svojih učenika.

Go to top