Naziv aktivnosti
INDIJANSKI KAMP

 

Opis aktivnosti

Trajanje: 1 x 45 minuta

Dob učenika: 15-19

Organizacija rada učenika: grupni rad

Cilj lekcije: Cilj lekcije je motivirati učenike da čitaju na način da razumijevanje čitanja omogućuje razumijevanje odnosa između likova - bijelog liječnika i patnje jedne indijske žene, pitanja boli i trajne boli. ....

Drugi je cilj omogućiti S da razviju svoju sposobnost miminga da prezentiraju priču u skladu s navedenim smjernicama bez čitanja.

Ss će stjecati znanje i razumijevanje poznatog pisca iz 20. stoljeća i njegovog opusa kratkih priča.

 

Radni listići:

 • kratki sažetak
 • opis likova
 • smjernice za pantomimu

 

 

Aktivnosti:

 • Učenici  su podijeljeni u dvije skupine - "pantomimičare" i "čitatelje"
 • Skupina  pantomimičara dobija brošure - oni će glumiti priču
 • Skupina "čitatelji" će "čitati" tumačenje
 • Skupina  pantomimičara  pročita smjernice i odaberu uloge
 • Skupina  pantomimičara dobiva 3’ - 5' za čitanje smjernica
 • Skupina  pantomimičara  glumi – prikazuje  priču
 • Čitatelji "čitaju" ono što glumci prezentiraju
 • Svi učenici  dobiju priču i čitajući provjeravaju  jesu li razumjeli radnju.

 

Evaluacija i metoda procjene:

Tijekom lekcije, učenici će biti vrlo aktivni u predstavljanju  nasuprot razumijevanju  pantomime .

Uloga učitelja - praćenje rada učenika, njihove interakcije, čitanje za detalje, bilježenje i sudjelovanje u skupnim aktivnostima.

Da bi se procijenili i ocijenili djelotvorni učinci prethodnih aktivnosti na učenike, od njih se traži da razrade kratki rad u ne više od 5 minuta, u kojem će napraviti dubinsku analizu glavnih likova i njihovih odnosa

 

Učinak aktivnosti na čitanje RSP-a:

Prakse koje podupiru izbor učenika, suradnju i zajedničku kontrolu ishoda učenja mogu se povezati sa samoprezentiranim interesom za čitanje i angažirane ponašanje čitanja.

Nastavnici mogu organizirati nastavu za čitanje kako bi razvili samodostatnost, kompetentnost i angažman u učenicima tinejdžera.

 

 

Povezanost s kurikulumom

 

Razina: 3. razred

Nastavni plan i program:

Građanski odgoj - odgovorno ponašanje, razvijanje empatije, razumijevanje položaja žena, (ne)sposobnost trpljenja  nečije patnje, strah, odrastanje

Svjetska književnost - klasična umjetnička djela - čitanje i vrednovanje

Povijest - indijanska kultura, vezana uz stvarnost,

 

Znanja:

 • Razumjeti odnose u različitim kulturama
 • Razvijati tečnost čitanja
 • Poboljšati razumijevanje čitanjem
 • Organizirati informacije na određeni način

 

Vještine:

 • Koristiti poticaj radnim listićima
 • Predviđati
 • Uspoređivati i kontrastirati
 • Rezimirati
 • Djelovati učinkovito u skupinama, surađivati

 

Kompetencije:

 • Uspostavlajnje veze između nepoznate kulture i vlastite
 • Sposobnost vizualiziranja pročitanog materijala
 • Slijediti upute i prezentirajte ih vizualno
 • Procijeniti dokaze
 • Podržati i opravdate mišljenje

 

Bibliografska referenca koja će se koristiti tijekom aktivnosti

 

 

Rezultati

Očekivani ishodi:

Učenici će moći:

 • razumjeti zadatak čitajući smjernice.
 • povezati ideje.
 • prikazati različite znakove,
 • povezati  i osmisliti priče,
 • procijeniti odnos između likova,
 • opravdati njihove reakcije
 • nagađati,
 • interpretirati.

 

Preporuke

Metoda poučavanja i tekst mogu pomoći u povećanju učeničkog interesa za čitanje. Ovaj tekst potiče svijest o tretiranju pripadnika manjinskih skupina.

Učitelj nadgleda studente kako bi se osiguralo da učinkovito surađuju.

Kratka priča može se prilagoditi jezičnoj razini skupine - može biti kraća - rezanjem manje važnih rečenica u vezi s opisima ili proširiti na dodatne fragmente iste kratke priče. Učenicima se može ponuditi glosar teških riječi.

Go to top