Naziv aktivnosti
Prema kozmopolitskom čitanju / Trojanski konj

 

Opis aktivnosti
Trajanje: 3 x 45 minuta

Učenička dob: 17-18

Organizacija razreda: rad u skupinama

Cilj lekcije:

- Uključivanje učenika u jednostavnu mehaniku stvaranja značenja proizašlih iz razumijevanja binarnih opozicija

- Razvoj empatije, kroz ponovno stvaranje glasa i misli književnoga lika

 

Materijali za podršku:

- Internet

- Časopisi s temama iz svakodevnog života

 

Nastavni materijali:

- 3 teksta

- kartice s natuknicama

- obrazac za govornih točake i pisanje brzih pitanja

 

Aktivnosti:

Čitanju, tumačenju i raspravi o tekstu predhode:

 

 1.  Aktivnosti prije čitanja

Podstiču motivaciju i prikupljanje pozadinskih informacija kako bi se olakšalo čitanje i omogućilo učenicima da Kureishija svrstaju u širi, ne-književni kontekst.

Učenici su podijeljeni u skupine. Svaka skupina, prema interesima svojih članova, preuzima zadatak prikupljanja, odabira i vrednovanja informacija o određenoj temi koja se odnosi na Kureishija.

Na taj način, kao u slagalici, svaka skupina, pridodaje svoje podatke kojma se stječe sveobuhvatni pogled na autora i pripremaju temelji za susret s tekstom.

 

Prijedlozi tematskih pristupa:

 

    a) Sex & Drugs & Rock 'n' Roll

Učenici na Internetu pronalaze informacije i materijale o promjenama u rock glazbi tijekom 1980-ih i 1990-ih. Naglasak je na promjeni glazbenih stilova iz glam-rocka (David Bowie) u punk-rock (Sex Pistols). Također, a ovisno o društvenom statusu, i na promjeni seksualnih navika, modi, aktivnostima u slobodno vrijeme i sl. Kako učenici imaju tendenciju prikaza pop fenomena 1980-ih i 1990-ih bilo kao pot-pourri ili izlaganjem enciklopedijskoga znanje o ovom dobu, nastavnici trebaju osigurati da se fokus zadrži na glazbi i odrazu njezina doba, osobito promjeni društvenih fenomena kao što su stavovi prema autoritetu, materijalni uspjeh, društvena pitanja, seksualnost ili rodne konstrukcije.

 

     b) Pop-Star Kureishi

Prikupljajući informacije učenici o Kureishiju uče kao o kulturnoj ikoni i slavnoj osobi; spoznaju njegova gledišta o književnosti, rasi, spolu i obitelji. Najbolji izvor je njegova web-stranica (http://www.hanifkureishi.com). Poticaj treba biti usmjeren prema istinskom ljudskom interesu a ne promatranju autora u kontekstu promotivne kulture.

 

      c) Kureishijeve knjige kao studija(e) regije

Ovdje učenici proučavaju najvažnije činjenice i brojke o suvremenim britanskim etničkim skupinama. To daje realističnu i činjeničnu pozadinu Kureishijevim fikcijama. Nastavnik bi trebao potaknuti učenike da ne nabrajaju samo statističke podatke već da istražuju kakav je uistinu život manjinskih skupina u Velikoj Britaniji.

 

     d) Ako je čovjek umoran od Londona ...

Većina Kureishijeva romana i kratkih priča smještena je u London. Učenicima se daje zadatak istraživanja grada s posebnim naglaskom na pitanja klase, etničkih manjinskih skupina i popularnih mjesta. U razvijanju vlastitih 'mentalnih mapa' učenici uče o jednoj od glavnih kategorija kulturoškoga proučavanja: izgradnji 'prostora' (urbani vs. seoski prostor, predgrađe vs. grad) kao sredstva oblikovanja identiteta.

 

Nakon pripremnih aktivnosti učenici će moći povezati svoje čitanje priča s raznim temama koje pripadaju kulturološkom znanju čime se stvara trajnija i čvrsto povezana mreža znanja. Njihovo povezivanje s Kureishijem neće se odvijati u mentalnom vakuumu već će učenici biti u mogućnosti stalno povezivati ​​književnost, film, glazbu... s prethodno stečenim znanjima.

 

2. Aktivnost čitanja

 

1. Učeničke skupine dobivaju nastavne materijale. Čitat će:

- epizodu iz restorana (iz Parvezove retrospekcije)

- epizodu s Betinom

- epizodu s majkom

 

3. Aktivnosti poslije čitanja

Dizajnirane načinom kojemu je svrha upoznavanje učenika s teorijom Drugih/drugotnosti (teorije postkolonijalizma) kao i analize diskursa. Kako se neki argumenti navode samo u neizravnom govoru i problemi za podsticanje rasprave samo su naznačeni u ulomku, od učenika se traži da navedu argumente za raspravu između fundamentalističkoga sina i zapadnjačkog oca koji se vrte oko Alijeve optužbe usmjerene Parvezu: "Previše si upleten u Zapadnu civilizaciju".

 

S ciljem privremenog distanciranja učenika od teksta predlažu se dvije metode rada. Učenici će dalje reagirati na tekst pretvarajući ga u performance i igranje uloga.

Ovdje se ne promiču samo usmenojezične vještine nego i svijest o ulozi neverbalnih značenja i improvizacije kroz gestu i govor tijela u komunikaciji. Dramski rad (holistički u svom djelokrugu) ima za cilj poticanje jačeg osjećaja uključivanja, čime se olakšava motiviranje učenika i poticanje učenja kroz aktivno sudjelovanje.

Postavljanjem sljedećih aktivnosti potiče se učenike na uključivanje u kontraverzne rasprave o suprostavljenim sustavima vrijednosti.

 

Aktivnost 1: Pretvaranje scene u restoranu u tableau - žive slike

 

Zamrznute žive slike (Frozen tableau) ili kiparska scena korisne su kao podstrek za razumijevanje književnoga teksta. Učenici mogu vizualizirati scenu prikazanu igranjem uloga likova, a mogu i stvoriti konstelacije likova tumačeći odnose između uključenih aktera u cilju stvaranja kompozitne slike koja izražava sve značajke i odnose između likova.

Aktivnosti Zamrznutih živih slika dobro su provedive u praksi. Jedino treba izbjegavati neobične položaje tijela, budući da učenici moraju biti sposobni izdržati svoje pozicije u trajanju od oko jedne minute.

 

      a) Zamrznuta živa slika s jednim kiparom

Nastavnik pita svoje učenike: "Trebamo nekoga da nas oblikuje u sliku". Dolazi učenik-volonter. "Uvedi likove u svoju skulpturu bilo kojim redosljedom." Učenik-volonter određuje tko će predstavljati Alija i Parveza, Bettinu i Parvezovu bezimenu suprugu, Alijevu majku. Nitko ne smije govoriti, a likovi moraju biti i fizički savitljivi. Kipar ih oblikuje u sliku svrstavajući ih u skupinu, izvrčući mali prst, naginjući glavu, namještajući kut usana, itd. Zatim učenici razgovaraju o tome što pojedina skulptura otkriva o osobnosti likova i njihovim odnosima.

 

 

b) Zamrznuta živa slika bez kipara

 

Nije odabran kipar, ali učenici ulaze u sliku, jedan po jedan. Sami odlučuju koji će lik iz teksta predstaviti. Samostalno oblikuju izmjene prema osobnim željama. Iznova, ne smije biti izgovorenih uputa ili zahtjeva; sve se izvodi pomoću oblikovanja.

 

c) Korištenje žive slike temeljem citata

Učenici rade u paru (Ali, Parvez) ili u skupinama od četiri (uključujući Bettinu i majku/ženu). Iz svojih tekstova  odabiru značajan citat za scenu. Primjerice, kada Ali osuđuje alkohol, "Ali to je zabranjeno„. Nakon pažljiva razgovora, učenici moraju pronaći način predstavljanja na temelju kojega će ostatak skupine pokušati pogoditi stvarni citat.

 

d) Govorna živa slika

Nakon jedne ili dvije aktivnosti učenici opisuju svoje osjećaje prema  ostalim likovima žive slike. Ponovno stvaraju glas i misli književnoga lika.

 

Aktivnost 2: Izvođenje restoranske scene pomoću kartica s natuknicama

 

Korištenje kartica s natuknicama je koristan način unapređenja vještina učenika u improvizaciji i improviziranom govoru. To je svojevrsni "vođeni zadatak" tijekom kojega učenici reagiraju na podražaje i stvaraju, kao u ovom slučaju, razmjenu mišljenja i ideja. Restoranska scena se čini idealnim scenarijem za takvu vježbu jer se otac i sin suočavaju proturječnim mišljenjima, od konkretnih stvari (alkohol, svinjetina itd.) do apstraktnih ideja (stavova prema ženama, religiji itd.). Od učenika se traži da naprave popis temeljnjih sukoba koji se javljaju tijekom ovog suočavanja. Nakon toga započinje sukob: dva učenika sjedaju za stol; drugi učenici mogu ostati stajati iza njih, dajući im znakove i poticaje ili glumeći Bettinu i majku / suprugu. Onda "konobar" daje kartice s natuknicama - svaki put Ali ili Parvez izražavaju svoje mišljenje o situacji koja im se nudi. Da bi učenici “ušli” u svoje uloge, preporučljivo je najprije početi s materijalnim, realnim stvarima, a potom nastaviti s apstraktnima. Cilj je da učenici “uđu” u ulogu i na dosljedan način izraze mišljenje o nizu pitanja. Potencijalno razvijene rasprave mogu biti raznolike. Kartice s natuknicama mogu prvo potaknuti reakciju na alkohol, svinjetinu, cigarete, prostitutke, zapadnjačke filmove ili stilove života. Naknadno se može potaknuti reakcija na očeve planove za njegova sina: školu, stereo opremu, videorekorder, računalo, djevojku, sport ili koledž. Nadalje se razgovor može baviti opće suprostavljenim pitanjima: asimilacija/razdvajanje ili uklapanja u odnosu na fundamentalizam. Učenike treba potaknuti da osmisle svoj kraj ove izvedbe koja može kulminirati  pomirenjem ili razdvajanjem. Po završetku, učenici bi trebali raspravljati ne samo o pro et kontra argumentima, već i o tome kako su se osijećali u ovoj izvedbi.

Je li stvorila više tolerancije? Je li ponovno potvrdila postojeće predrasude? Mogli bi nadalje razmišljati i o Alijevim razlozima da postane fundamentalist (u tekstu samo u naznakama).

 

Evaluacija i metoda procjene:

Uloga učitelja - pružiti materijale i djelovati kao posrednik, voditelj ili inicijator rasprava.

 

Kako bi procijenili i ocijenili učinak prethodnih aktivnosti na učenike, od njih se traži da:

 • završe čitanje price
 • napišu kratki kritički esej koji će prezentirati, u ne više od 5 minuta, donoseći konačne zaključke o kraju priče.

 

Učenici se procjenjuju prema njihovoj sposobnosti da demonstriraju:

 • poznavanje sadržaja i oblika književnoga teksta iz drugih kultura i zemalja
 • angažiranost spram piščevih ideja i tema
 • uvažavanje načina na koji se tekst odnos na širi kontekst
 • prepoznavanje i uvažavanje načina na koji pisac stvara i oblikuje značenja i učinke
 • empatiju, kroz ponovno stvaranje glasa i misli likova iz priče.

 

Učinak aktivnosti na čitanje RSP:

Predložena praksa inicira proces razmišljanja koji dovodi do veće kulturne osjetljivosti i proširene svijesti o kulturnim različitostima i kulturnim zajednicama. Tako formirana spoznaja, kasnije se može primijeniti i na šire kategorije kao što su rasa, rod, društvene klase itd.

 

Povezanost s kurikulumom

Razina (razred): 3-4

Kurikulum

Svjetska književnost: postkolonijalne teorije vs. teorija hibridnosti

Građanski odgoj: razvijanje strategija rješavanja sukoba; izgradnja građanske pismenosti putem govornih točaka i pisanja brzih pitanja (Talking Points and Writing Prompts)

Povijest & Geografija – Pakistanska kultura i religija; Migracije i interkulturalno prožimanje

Engleski jezik i književnost: Postkolonijalna literatura; sleng

Arhitektura u umjetnosti - izgradnja prostora; urbani vs. ruralni prostor, predgrađe vs. grad) kao sredstvo oblikovanja identiteta.

 

Znanja:

 • postkolonijalne teorije vs. teorije hibridnosti
 • različiti načini na koje autor postiže učinke na čitatelje
 • doprinos književnosti estetskom, imaginacijskom i intelektualnom rastu pojedinca
 • doprinos svjetske književnosti razumijevanju područja ljudskih interesa
 • šira i univerzalna pitanja

 

Vještine:

 • prikupljanja, odabira i vrednovanja pozadinskih informacija
 • čitanja, tumačenja i ocijenjivanja književnih tekstova iz različitih zemalja i kultura
 • razumijevanja doslovnog i implicitnog značenja, relevantnih konteksta i dubljih tema ili stavova koji tekst komunicira
 • predstavke informiranoga, osobnog odgovora na književni tekst na primjeren i učinkovit način
 • učvršćivanje prosocijalnih ponašanja
 • rad i djelotvorna suradnja ​​u skupinama
 • vještina empatije
 • kritičko razmišljanje o svijetu, međuovisnosti ljudi s različitih kontinenata
 • izvedbene vještine i vještine igranja uloga
 • improvizacija i improvizirani govor
 • učenje kroz aktivno sudjelovanje
 • rasprava/debata

 

 

Kompetencije:

 • bolje razumijevanje sebe i svijeta oko sebe
 • kritičko razmišljanje o svijetu, ljudskoj međuovisnosti, prijateljstvu, obiteljskim odnosima
 • uživanje u iskustvu čitanja svjetske književnosti
 • interkulturne komunikacijske kompetencije
 • razumijevanje kultura u sveobuhvatnom pristupu pismenosti
 • uvažavanje različitih načina razmišljanja, molitve/odijevanja/ ponašanja na otvoren i tolerantan način

 

 

Bibliografska referenca koja će se koristiti tijekom aktivnosti

 

Autor  :           Hanif Kureishi

Zemlja:           Velika Britanija

Jezik:             Engleski

Žanr:              Kratka priča

Izdavač:         Faber and Faber

Godina izdanja: 1997

ISBN  0-571-17739-5

 

 

Kratki opis digitalnih izvora

 

 

 

Rezultati

Očekivani ishodi:

Učenici će moći demonstrirati:

 • jasno analitičko i kritičko razumijevanje autorovih namjera kao i dubljih  implikacija i stavova prikazanih u tekstu
 • dobar odabir tekstovnih referenci
 • osjetljivu i detaljnu reaciju na način na koji jezik funkcionira u tekstu
 • komunicirati obziran i promišljen osobni odgovor na tekst
 • održati perceptivnu i uvjerljivu reakciju s dobro odabranim detaljima naracije i situacije
 • vještinu improvizacije i neverbalnih poruka.

 

Preporuke

Metode poučavanja kao i tekst mogu pomoći u povećanju interesa za čitanje kod NLP čitatelja.

Mehanika stvaranja značenja korištenjem binarnih opozicija može se kasnije primijeniti na cijelu priču kako bi se postigle nove vještine potrebne za objašnjenje prihvatljivih značenja teksta. Ponovnim stvaranjem glasa i misli književnoga lika postići će se razvoj empatije.

Go to top