Ovaj se projekt provodi uz financijsku pomoć Europske komisije. Sadržaj ove publikacije (komunikacije) isključiva je odgovornost autora i ni na koji se način ne može smatrati da održava gledište Europske komisije. [Project Number: 2016-1-HR01-KA201-022159]

 

Naziv aktivnosti
Tko je odgovoran za Gatsbyjevu smrt?

 

Opis aktivnosti

Trajanje: 2 x 45 minuta

Dob učenika: 15-19

Organizacija razreda: skupni rad

 

Cilj lekcije jest motivirati učenike da pročitaju na način tako da razumijevanje čitanjem omogući razumijevanje odnosa između likova i shvaćanje odgovornosti koje  čovjek ima kada se radi o ozbiljnim situacijama sa smrtnim posljedicama.

Drugi cilj jest omogućiti učenicima da razviju svoje vještine govora kako bi izrazili i branili svoje stajalište.

Učenici će steći znanja i razumjet će jedan poznati roman 20. stoljeća.

 

Materijali za podršku:

- Veliki Gatsby – filmski isječak kao poticaj za zadatak.

- Isječci iz knjige Veliki Gatsby – vezano za likove za koje moraju definirati na koji način su  odgovorni za Gatsbyjevu smrt.

4 seta isječaka su u prilogu.

Aktivnosti:

1. Učenici su podijeljeni u 4 skupine po 5.

2. Učenici gledaju posljednju scenu iz filma – ubojstvo glavnog lika.

3. Svaka skupina dobiva sliku jednog lika s njegovim imenom.

4. Svaka skupina dobiva različite ulomke iz knjige Veliki Gatsby  koji se odnose na taj lik sa slike. Svaki učenik čita po jedan ulomak i izvijesti skupinu o onome što je pročitao.  Zadaća je nakon pročitanih izvadaka zajednički

- opisati lik

- odredititi njegov odnos s glavnim likom

- utvrditi i definirati njegovu odgovornost vezano za smrt glavnog lika

- opravdati i obrazložiti svoju odluku

5. Svaka skupina ima 5 minuta

6. Rasprava: Učenici će međusobno komunicirati, raspravljati unutar skupine, argumentirati mišljenja “za” i ”protiv”.

 

Evaluacija i metoda procjene:

Tijekom lekcije, učenici će iznijeti svoje razloge braneći  svoje mišljenje s detaljnom podrškom.

Uloga učitelja – praćenje rada učenika, njihove interakcije, čitanje za detalje, vođenje bilježaka  i sudjelovanje u skupnim aktivnostima.

Da bi procijenili i ocijenili djelotvoran učinak prethodnih aktivnosti na učenike, od njih se traži da razrade svoj uradak u roku od najviše pet minuta, pri čemu se radi o temeljitoj analizi glavnog lika.

Učinak aktivnosti na čitanje RSP-a: prakse koje podržavaju odabir učenika, suradnja i praćenje ishoda učenja može se povezati sa osobnim interesom za čitanje i angažiranim   čitalačkim ponašanjem.

Nastavnici mogu organizirati poduku čitanja kako bi razvili samodostatnost, kompetenciju i angažman kod učenika tinejdžerskog uzrasta.

 

 

Povezanost s kurikulumom

Razred: 3.

Nastavni plan i program:

Građanski odgoj – odgovorno ponašanje, razvijanje empatije, predviđanje posljedica

Svjetska književnost – klasična umjetnička djela – čitanje i vrednovanje

Povijest – poslijeratna situacija, posljedice vezane uza stvarnost, povratak u stvaran život

 

 

Znanja:

Razumjeti razliku između snova i stvarnog života

Razvijati lakoću čitanja

Poboljšati čitanje s razumijevanjem

Organizirati informacije na određeni način

 

Vještine:

Koristiti se videopoticajem

Razlikovati etičko i neetičko ponašanje

Predviđati

Usporediti i kontrastirati

Rezimirati

Djelovati učinkovito u skupinama, poštujući druge

 

Kompetencije:

Uspostaviti veze između fikcije i stvarnog života ili osobnih iskustava

Biti sposoban vizualizirati pročitani materijal

Slijediti određene upute i dogovore

Procijeniti dokaze

Podržati i opravdati mišljenje

 

 

Bibliografska referenca koja će se koristiti tijekom aktivnosti

F.Scott Fitzgerald

Veliki  Gatsby

Izdavač: Večernji list

ISBN: 953-7161-51-X

Broj stranica: 139

Godina izdanja: 2004

 

 

Rezultati

Očekivani ishodi.

Učenici će moći:

razumjeti zadatak čitanjem isječaka

povezivati ideje i teme putem tekstova

ponuditi opise karaktera

uspostaviti veze

procijeniti odnos među likovima

opravdati njihove reakcije

nagađati

interpretirati

donositi odluke i definirati zadatak kao odgovor na isječke.

 

 

Preporuke

Kako metoda poučavanja tako i tekst mogu pomoći u povećanju zanimanja učenika  za čitanje. Ovaj tekst promiče svijest o odgovornosti prema drugim ljudima i nama samima.

Nastavnik nadgleda učenike da učinkovito surađuju.

Količina označenih fragmenata iz knjiga može se prilagoditi razini znanja jezika skupine – fragmenti mogu biti kraći – rezanjem manje važnih odlomaka ili proširivanjem na dodatne fragmente istog romana.

Aktivniji pristup i manji fragmenti teksta nude i zanimljiviji, dinamičniji način čitanja i proučavanja književnog djela.

Go to top