Ovaj se projekt provodi uz financijsku pomoć Europske komisije. Sadržaj ove publikacije (komunikacije) isključiva je odgovornost autora i ni na koji se način ne može smatrati da održava gledište Europske komisije. [Project Number: 2016-1-HR01-KA201-022159]

 

Naziv aktivnosti
Koga odabrati u svoje društvo?

 

Opis aktivnosti

Trajanje: 2 x 45 minuta

Dob učenika: 16 i 17 godina

Organizacija razreda učenika: grupni rad

 

Cilj lekcije:

 • analiza odnosa među književnim likovima, razvoj empatije,
 • poticanje na kritičko mišljanje vezano za odnose s vršnjacima, grupni pritisak u vlastitom okruženju

 

Materijali za podršku:

 • Internet
 • Časopisi s temama iz svakodevnog života tinejdžera, TV serije

 

Izdvajamo:

 • 3 teksta
 • radni listići s natuknicama

 

Aktivnosti:

čitanje, tumačenje i raspravljanje o  tekstu

 

 

 

1. Aktivnosti prije čitanja

 • Tematski pristup: “Santana vs. Beethowen” – istražiti utjecaj rock glazbe i klasične glazbe na kognitivne I afektivne sposobnosti, na stavove, stil, subkulture mladih

 

 • Tematski pristup: “ Ti umjesto ja” – istražiti kako djeca s ovim kognitivnim poremećajem često sebe nazivaju svojim imenom

 

 • Tematski pristup: “Život s roditeljima i sa 35 godina” – pomoću TV serije usporediti život vršnjaka, njihovo osamostaljivanje i zapošljavanje s prilikama u RH-a

 

 

2. Aktivnost čitanja

 

1. skupina dobiva radne listiće - čitat će:

 • epizodu s tatom – učenici u skupini čitaju zadani ulomak (3. poglavlje) i odgovaraju na pitanja koristeći metodu Placemat – podložak, cilj: grupa treba uočiti problem u komunikaciji između Arthura i Marcela, problem nerealnih zahtjeva roditelja
 • formiranje skupina koje vode raspravu o tome treba li Marcelo ostati u Patersonu ili ići u redovnu školu u završni razred?

2. skupina dobiva radni listić, čitat će:

 • epizodu s Wendellom – učenici u skupini čitaju zadane ulomke (8., 9. i 13. poglavlje) i rješavaju zadatke koristeći metodu recipročnog čitanja te raspravljajući o problemima koji se naziru u ulomcima – problem vršnjačkog nasilja, problem komunikacije, gubitak samopouzdanja i motivacije

3. skupina dobiva radni listić, čitat će:

 • epizodu s Yasmine – učenici čitaju ulomak (24. poglavlje, dramatiziraju ga i utvrđuju košmar emocija u Marcelovoj glavi – prijateljstvo, seksualni užitak, ljubav.

 

3. Aktivnost poslije čitanja

- rasprava na temu Marcelo i Ixtel – žrtve i/ili junaci? – učenici iznose svoje argumente i obrazlažu ih, odgovaraju na pitanja: Po čemu su junaci ove priče iznimni i različiti od ostalih likova? Podsjećaju li me na osobe iz stvarnog svijeta? Npr. događaji i ljudi o kojima čujemo preko medija?

 

Evaluacija i metoda procjene:

Uloga učitelja – pripremiti materijale  i djelovati iz uloge moderatora aktivnosti

 

Metoda Kolo naokolo – aktivnost rada u skupini, korištenje u fazi evaluacije – jedan se papir i olovka sustavno šalju od člana do člana skupine – tijekom koje se evaluacija zapisuje.

Učenike se procjenjuje na temelju pokazivanja sljedećeg:

 • poznavanje sadržaja i oblika književnog teksta iz različitih krajeva i kultura
 • angažman oko ideja pisaca i njihovog pristupa temi i postupanja unutar teksta
 • uvažavanje načina na koji se tekstovi odnose na šire kontekste
 • empatiju, prepoznavanje i uvažavanje šireg konteksta

 

Učinak aktivnosti na čitanje RSP čitatelja:

Prakse iniciraju proces razmišljanja u učeničkim umovima što dovodi do toga što bi se moglo nazvati većom kulturnom osjetljivošću, povećanom svijesti o kulturnim različitostima i kulturnim zajednicama – a to vrijedi ne samo za rasu, nego i za spol, društvene klase itd.

 

 

Povezanost s kurikulumom

Razred: 2.

Nastavni plan i program:

Svjetska književnost – čitanje iz užitka

Građanski odgoj i obrazovanje – razvijanje strategija rješavanja sukoba, vršnjačko nasilje

Engleski jezik i književnost – američki književnik Stork

Glazbena umjetnost – klasična glazba, rock glazba

 

Znanja:

 • šira i univerzalna pitanja
 • bolje razumijevanje sebe i svijeta oko sebe
 • uživanje u iskustvu čitanja svjetske književnosti
 • razumijevanje problema, odgovaranje na pitanja vezana za položaj mladih, utjecaj glazbe, odnosa vršnjaka, pitanja identiteta
 • kritičko razmišljanje o svijetu, obitelji, poslu

 

Vještine:

 • prikupljanje, odabir i vrednovanje pozadinskih informacija
 • čitanje, tumačenje i vrednovanje književnih tekstova
 • djelotvorna suradnja ​​u skupinama
 • empatičnost tijekom rada u skupinama
 • priprema i izvedba “igranja uloga”
 • improvizacija, posebno improvizirani govor
 • otkrivanje mogućnosti vlastitoga učenja tijekom aktivnoga sudjelovanja
 • ovladavanje elementima debate

 

Kompetencije:

 • interkulturne i komunikacijske kompetencije
 • razumijevanje kultura kao sveobuhvatnoga pristupa pismenosti.
 • pozitivan odnos i stav prema različitim načinima razmišljanja / molitve / odijevanja ili ponašanja, otvorenost i tolerantnost

 

Bibliografska referenca koja će se koristiti tijekom aktivnosti

Francisco X. Stork: Marcelo u stvarnome svijetu

Algoritam

Zagreb, veljača 2011.

 

 

Rezultati

Učenici će moći:

 • iskazati jasno kritičko / analitičko i interpretativno razumijevanje teksta
 • samostalno odabrati reference na tekst
 • angažirano reagirati na način na koji jezik funkcionira u tekstu
 • uvažavati tuđe mišljenje, jasno i precizno argumentirati vlastite stavove

 

 

Preporuke

Tekst može pomoći u povećanju interesa učenika za čitanje, elementi detektivske priče također mogu dodatno zainteresirati učenike za čitanje romana u cijelosti.

Go to top