Ovaj se projekt provodi uz financijsku pomoć Europske komisije. Sadržaj ove publikacije (komunikacije) isključiva je odgovornost autora i ni na koji se način ne može smatrati da održava gledište Europske komisije. [Project Number: 2016-1-HR01-KA201-022159]

 

Naziv aktivnosti
Sudari kultura

 

Opis aktivnosti

Trajanje: 2 x 45 minuta

Dob učenika: 18 – 19 (4. razred SŠ)

Organizacija razreda učenika: grupni rad

 

Cilj lekcije:

 • oblikovanje vlastitih stavova, njihovo obrazlaganje i dokazivanje
 • razvoj empatije

 

Materijali za podršku:

 • internet
 • nastavni listići

 

Izdvajamo:

 • 4 teksta
 • kartice s natuknicama

 

Aktivnosti:

čitanje, tumačenje i raspravljanje o tekstu

 

I. Aktivnosti prije čitanja

- omogućuju motivaciju, otvaranje učenika za dijeljenje vlastitih doživljaja, koheziju skupine

 

Učenici su podijeljeni u skupine po četvero. Svaka skupina dobiva jedan zadatak.

 

Uvodni tekst

INTRO (str. 5 – 8)

 

Nakon zajedničkog čitanja uvodnog teksta učenici rade u skupinama:

 1. Izdvojiti 3 misli iz teksta koje djeluju poticajno i objasniti zašto.
 2. Navesti svoje dječačke/djevojačke maštarije i snove i izdvojiti one koji su ostvarivi u budućnosti.
 3. Protumačiti rečenice u kontekstu osobnih izazova: Davno je cijela Zemlja istražena, osvojeni najveći vrhunci i najdalji zakuci. Znao sam da ne krećem u ništa novo. Ali meni je to bio odlazak u otkrivanje svijeta.

 

Predstavljanje rezultata skupina i kratka rasprava.

 

II. Aktivnosti tijekom i nakon čitanja u skupni.

 • Skupine dobivaju ulomke i nastavne listiće (svaka skupina čita jedan ulomak)

 

 1. Sirija: Vožnja uz Eufrat (str. 63 – 64)
 • temeljni zadatak: Opisati putopiščeve nedoumice i navesti njihove razloge. Objasniti kako pomiriti svoje kulturološko nasljeđe i kulturološke odrednice nove sredine. Protumačiti mogućnost interkulturalnog razumijevanja.
 • analiza: muško-ženski odnosi; ravnopravnost spolova; kulturološke razlike; interkulturalnost

 

 1. Sirija: U beduinskim šatorima (str. 75 – 76)
 • temeljni zadatak: Objasniti tko su beduini, što i kako utječe na njihov nomadski način života. Usporediti beduinsku gostoljubivost i njihov slab osjećaj vlasništva sa zapadnjačkom kulturom.
 • analiza: utjecaj prirodnog okoliša na život ljudi; kulturološke razlike

 

 1. Izrael: Za mir! (str. 162 – 164)
 • temeljni zadatak: Opisati život izbjeglica. Objasniti njihov osjećaj bespomoćnosti i bezizlaznosti.
 • analiza: položaj izbjeglica; besmislenost rata; (ne)mogućnost promjene

 

III.  Zajedničke aktivnosti nakon čitanja.

Predstavljanje rezultata rada u grupi.

Rasprava: Biti promatrač ili sudionik. Aktualizacija problematike.

 

Evaluacija i metoda procjene:

Uloga učitelja – pripremiti materijale  i djelovati kao moderator

Evaluacija rada u skupini – anketni listić: evalucija i samoevaluacija

 

Učenike se procjenjuje na osnovu njihove sposobnosti:

 • čitanja s razumijevanjem i oblikovanje vlastitih stavova i argumentiranja
 • argumentiranog sudjelovanja u raspravi
 • predstavljanja rada skupine – sustavno i strukturirano izlaganje

 

Učinak aktivnosti na čitanje RSP:

Aktivnosti potiču interkulturalno razumijevanje  i razvoj empatije učenika.

 

 

Povezanost s kurikulumom

Razred: 4.

Nastavni plan i program:

Jezično izražavanje –  rasprava

Povijest

Geografija

Etika

 

 

 

Znanja:

 • bolje razumijevanje sebe i svijeta oko sebe
 • kritičko razmišljanje o svijetu, društvu, religiji
 • uživanje u iskustvu čitanja

 

Vještine:

 • prikupljanje, odabir i vrednovanje informacija
 • čitanje, tumačenje i ocjenjivanje književnih tekstova

 

Kompetencije:

 • komunikacijske kompetencije
 • interkulturalne kompetencije
 • sposobnost rada u timu, prihvaćanja drugog i drugačijeg

 

 

Bibliografska referenca koja će se koristiti tijekom aktivnosti

Davor Rostuhar: Samo nek’ se kreće

Nakladnik: Klub za ekpedicionizam i kulturu

2003., 2006., 2009.

256 str.; 154 fotografije

meki uvez

ISBN 953-99434-0-X

 

 

Rezultati

Učenici će moći:

 • jasno oblikovati svoje stavove i argumentirati
 • aktivno slušati druge
 • uvažavati komunikacijski bonton

 

 

Preporuke

Djelo je primjereno tematski i sadržajno ciljanoj skupini čitatelja te motivacijsko za odabir drugih djela istoga autora ili slične tematke drugih autora.

Go to top