Ovaj se projekt provodi uz financijsku pomoć Europske komisije. Sadržaj ove publikacije (komunikacije) isključiva je odgovornost autora i ni na koji se način ne može smatrati da održava gledište Europske komisije. [Project Number: 2016-1-HR01-KA201-022159]

 

Naziv aktivnosti
1. sat Pripovijedanje u 1.osobi, R.L. Palacio, Čudo

2.sat  Svijet u duginim bojama: isti a različiti

 

Opis aktivnosti

Trajanje: 2 x 45 minuta

Dob učenika: 15

Organizacija razreda učenika: frontalni rad, skupinski rad, individualni rad

 

Cilj lekcije:

 • potaknuti učenika na izražavanje vlastitoga doživljaja književnoga teksta: na koji način i u kojoj mjeri književni tekst utječe na oblikovanje vlastitih stavova i vrijednosti
 • uočiti etičku razinu književnoga teksta
 • uočiti svrhu književnoga teksta: pobuđivanje osjećaja, empatije i ljudske odgovornosti
 • ponoviti ulogu pripovjedača u 1. osobi
 • prepoznati etičku karakterizaciju lika
 • potaknuti na čitanje cjelovitoga književnoga djela
 • primijeniti odgovarajuće strategije učenja
 • razvijati odnose poštovanja među vršnjacima

 

Materijali za podršku:

 • Internet - videoisječci, film (trailer, animirani film Tolerancija)
 • bilješke tijekom čitanja
 • naslovnica knjige Čudo

 

 

 

Izdvajamo:

 • Ulomak Moje ime je August

 

Aktivnosti:

promatranje ilustracije, usmjereni razgovor, čitanje s razumijevanjem, tumačenje manje poznatih riječi i raspravljanje o tekstu, gledanje videoisječaka i animiranoga filma Tolerancija

 

I. Aktivnosti prije čitanja

- služe kao priprema za čitanje ulomka i motivacija za cjelovito čitanje, prisjećanje vlastitih situacija koje će poslužiti za razumijevanje lika i poistovjećivanje s likom, uočavanje koliko smo različiti u istoj situaciji

 

I. Vođeni razgovor:

Prisjeti se trenutka kad si prvi put krenula/krenuo u školu i osjećaja koji su te pri tom obuzimali. Čemu si se radovala/radovao? Čega si se bojala/bojao? Što si priželjkivala/priželjkivao? Aktivno slušanje,  usporedba iskustava i uočavanje različitosti. Usporedba s dolaskom u prvi razred srednje škole.

II. Učenici promatraju naslovnicu knjige Čudo (ilustraciju). Pokušavaju prije čitanja, na temelju ilustracije, otkriti temu romana:

iznošenje mišljenja, uspoređivanje sa zapažanjima ostalih učenika.

Prema ilustraciji i mogućoj temi predlažu drukčiji naslov najavljena romana.

 

II. Aktivnosti tijekom čitanja.

 • Zajedničko čitanje ulomka.
 • Učenicima je podijeljen predviđeni ulomak Moje ime je August u kojem: a. podcrtavaju manje poznate riječi ili izraze

b. izdvajaju rečenicu o kojoj bi voljeli prodiskutirati u razredu, nakon čitanja ulomka.

 

III.  Aktivnosti nakon čitanja.

a. Tumačenje manje poznatih riječi ili izraza, primjerice apsolutno prestravljen.

b. Učenici čitaju rečenicu iz ulomka koja ih je potaknula na razmišljanje i o kojoj bi željeli raspravljati u razredu, primjerice

Evo što ja mislim. Jedini razlog zbog kojega nisam običan je taj što me nitko drugi ne doživljava običnim.ili

Da pronađem čarobnu svjetiljku i dobijem pravo na jednu želju, poželio bih normalno lice koje nitko nikad ne bi primijetio.

Rečenice napisane na listićima ubacuju u kutijicu iz koje zatim izvlače dvije rečenice koje će im poslužiti za sljedeći sat usmenoga izražavanja (rasprava na temu).

c. Razgovor o pročitanome: po čemu August nije, a po čemu je običan desetogodišnjak, koji osjećaj poznato okružje pretvara u nepoznanicu i strah (aktualizacija i identifikacija)? Uočavanje pripovjedača u 1. osobi (uloga takvoga pripovijedanja), uporaba kontrasta u karakterizaciji lika.

d. Rad u paru: U ulomku Augie sam sebe predstavlja. Zadatak je da se učenici u paru predstave jedan drugome kao da su vršnjaci koji se prvi put susreću. Iznose u 1. osobi jedan o drugome zanimljive pojedinosti koje su zapamtili.

e. Razgovor (frontalno) Kojim bi riječima ohrabrila/ohrabrio Auggieja prije njegova ulaska u školu?

Prijedlog rješenja za stvarne situacije u kojima su se osjećali ili se osjećaju odbačeno poput Augiea, ismijano, drukčije, neprihvaćeno, ako ih učenici žele podijeliti s ostalim učenicima.

f. Gledanje animiranoga filma Tolerancija, razgovor o temi filma, usporedba i poveznica s pročitanim ulomkom.

g. Za kraj dvosata gledanje trailera filma Čudo.

Evaluacija i metoda procjene:

Uloga učitelja – daje povratne informacije tijekom aktivnosti i po završetku svake aktivnosti. Potiče učenike da postavljaju pitanja.

 

Učenike se procjenjuje na osnovu njihove sposobnosti:

- promatranje i ocjenjivanje učenika tijekom određenih aktivnosti u kojima su se posebno istaknuli; razumijevanje pročitanog, odabir rečenice iz ulomka za raspravu na zadanu temu i sl.

 

Učinak aktivnosti na čitanje RSP:

Usporednom raščlambom ulomka iz romana Čudo i animiranoga filma Tolerancija učenici osvješćuju problem učenika s poteškoćama i svih ljudi koji su različiti, potaknuti su na razmišljanje o problemu i na traženje mogućih rješenja te na razmišljanje o samome sebi Tko sam ja i kako se ponašam u sličnim situacijama?

 

 

Povezanost s kurikulumom

Razred: 1.

Nastavni plan i program:

Književnost - pripovjedač u 1. osobi, karakterizacija lika, roman

 

Znanja:

 • književnoteorijski pojmovi: vrsta pripovjedača, etička karakterizacija lika
 • uloga pripovjedača u 1. osobi u razvoju radnje
 • pojedinosti o inkluziji djece s poteškoćama u redovne škole u RH-a

Vještine:

 • čitanje s razumijevanjem, bilježenje bitnoga
 • otkrivanje i rješavanje problema
 • upravljanje vremenom u rješavanju zadataka
 • primjenjivanje odgovarajuće strategije učenja

Kompetencije:

 • informatička kompetencije
 • komunikacijska kompetencija
 • socijalna kompetencija: razvijati odnose poštovanja među vršnjacima

 

 

Bibliografska referenca koja će se koristiti tijekom aktivnosti

Nakladnik: Fokus komunikacije

03/2016.

324 str., meki uvez

ISBN 9789533490090

 

Prevela s engleskoga Tamara Kunić

 

 

Osim romana Čudo, u kojemu je opisala Auggijeve doživljaje u petome razredu škole Beecher, književnica R. J. Palacio napisala je i roman Auggie i ja – tri čudesne priče u kojemu doznajemo nešto više i o njegovim razrednim kolegama. Po romanu Čudo snimljen je i istoimeni film.

 

 

Kratki opis digitalnih izvora

Učenici gledaju animirani film Tolerancija - https://meduza.carnet.hr/index.php/media/videos?pack=353

 i službeni trailer filma Čudo www.youtube.com/watch?v=EsUKB4fh9fM

 

Rezultati

Učenici će moći:

 • izražavati vlastiti doživljaj književnoga teksta: na koji način i u kojoj mjeri književni tekst utječe na oblikovanje vlastitih stavova i vrijednosti
 • uočiti etičku razinu književnoga teksta
 • prepoznati svrhu književnoga teksta: pobuđivanje osjećaja, empatije i ljudske odgovornosti
 • objasniti ulogu pripovjedača u 1. osobi, etičku karakterizaciju lika

 

 

Preporuke

Knjiga odgovara na mnoga pitanja: zašto je važno ići u školu, kako prepoznati pravoga prijatelja, imam li samo ja problem u odnosu s braćom, jesam li prihvaćen u obitelji i društvu, zašto se to događa baš meni … U ovome romanu učenici mogu naći odgovor na mnoga pitanja u traganju za identitetom i odgovorima na pitanja Tko sam ja? i Tko sam ja u odnosu na druge?

Go to top