Ovaj se projekt provodi uz financijsku pomoć Europske komisije. Sadržaj ove publikacije (komunikacije) isključiva je odgovornost autora i ni na koji se način ne može smatrati da održava gledište Europske komisije. [Project Number: 2016-1-HR01-KA201-022159]

 

Naziv aktivnosti
Prazan stan

 

Opis aktivnosti

Trajanje: 4 x 45 minuta (dva dvosata – 2 x 45 min)

Dob učenika: 17 - 18 (četvrti razred SŠ)

 

1. sat

Uvod sata: cijeli razred (svi učenici)

Zadaće učenika: učenici slušaju uvod u priču, nastavnik čita:

Penjem se praznim stubištem i jasno mi je: zakasnila sam. Bankari su ispraznili bakin stan do čistoga kraja. Na ulaznim vratima umjesto brave je rupa, a vrata su odškrinuta. To je valjda ono neko međuvrijeme, kad im više nije važno hoće li netko ući i ukrasti nešto. Ionako su već postali vlasnici, sve je crno na bijelo. (...)

 • nakon uvoda učenici zamišljaju i komentiraju mogući razlog zbog kojega su „bankari ispraznili stan“
 • pretpostavljaju koliko godina ima pripovjedačica / glavni lik
 • komentiraju svoje ideje o završetku priče

 

Središnji dio sata: cijeli razred, kasnije parovi

Zadaće učenika:

 • nakon uvodne rasprave dobivaju tekst priče u cijelosti i čitaju priču do kraja
 • u parovima komentiraju fabulu, iskazuju svoja mišljenja, komentiraju lik pripovjedačice i događaj
 • nakon rada u paru slijede usmeni iskazi o dojmu koji je priča izazvala (izvješćuje učenik kako je njegov par doživio priču)
 • slijedi pitanje Znate li značenje svih riječi u priči Jedno pero?
 • učenici u paru traže značenja manje poznatih i nepoznatih riječi (supntof, ajngemahtes, ašnbeher, nahkasl, cukerdoza) na internetskim stranicama
 • zaključuju zašto se ove riječi nalaze u suvremenoj priči
 • predlažu učenicu koja će glumiti djevojku koja pripovijeda svoju priču
 • troje učenika dobrovoljno čine skupinu „pomagača“ koji će pomagati djevojci pri odgovorima koje će postavljati svi ostali učenici

 

Završni dio sata: „djevojka“, skupina dobrovoljaca i ostatak razreda

Zadaće učenika:

 • djevojka glumi pripovjedačicu
 • skupina dobrovoljaca (troje učenika) oblikuje odgovore na koje djevojka neće samostalno znati odgovoriti
 • razred ispituje djevojku na temelju sadržaja priče

 

2. sat

Uvodni dio sata: „djevojka“, skupina dobrovoljaca i ostatak razreda (nastavak na završni dio prethodnoga sata)

Zadaća učenike:

 • djevojka glumi pripovjedačicu
 • skupina dobrovoljaca (troje učenika) oblikuje odgovore na koje djevojka neće samostalno znati odgovoriti
 • razred ispituje djevojku na temelju sadržaja priče

                                                                       

Središnji dio sata: cijeli razred

Zadaće učenika:

 • učenici samostalno bilježe informacije o pročitanoj priči (informacije su unaprijed opisane učenicima[1])
 • učenici istražuju na internetskim stranicama podatke o suvremenoj hrvatskoj autorici Kseniji Kušec
 • nakon 10 minuta prikupljeni podaci o autorici zapisuju se na ploču, učenici bilježe najvažnije informacije (okvir „najvažnije informacije“ unaprijed je opisan učenicima[2])

 

Završni dio sata: cijeli razred

Zadaće učenika:

 • izbor najprihvatljivije učeničke ideje s prošloga sata – Što se zapravo dogodilo u priči da je pripovjedačica zatekla potpuno prazan bakin stan?
 • diskusija: Je li pripovjedačica autorica priče?

 

3. sat

Predmetno područje: JEZIK

Uvodni dio sata: pet skupina (četvero učenika)

Zadaće učenika:

 • učenici se prisjećaju riječi koje im nisu bile poznate ili su im bile manje poznate  u priči Jedno pero (supntof, ajngemahtes, ašnbeher, nahkasl, cukerdoza)
 • ponavljaju svoje zaključke o tome zašto je autorica upotrijebila baš ove riječi u suvremenom hrvatskom tekstu
 • Koje slične strane riječi (posuđenice) koristite vi ili ste čuli druge da ih koriste? (Jedan učenik u skupini zapisuje na papir pa potom svi predstavnici skupina zapišu prijedloge na ploču. Nastavnik vodi računa da su primjeri valjani, dakle germanizmi. Time se stvara popis riječi koje će poslužiti za uvod u jezičnu nastavnu jedinicu Jezično posuđivanje – germanizmi u hrvatskom jeziku)

 

Središnji dio sata: pet skupina

Zadaće za skupine:

 • svaka skupina radi na riječima koje je predložila: razgovaraju o njihovoj upotrebi u jezičnoj praksi (zamišljaju i demonstriraju situacije u kojima bi njihova upotreba bila primjerena)
 • predstavnici skupina izvješćuju o rezultatima diskusija u skupinama

 

Završni dio sata: pet skupina

Zadaća za sve učenike:

 • učenici pišu sastavak (metoda „vruće olovke“) u kojem pripovjedačicu iz priče Jedno pero zamišljaju u novoj situaciji:

Nakon što je izašla iz stana, uputila se u banku, tražila je razgovor s odgovornom osobom za svoj slučaj. Pojavljuje se gospođa u službenom kostimu i poziva ju u kancelariju.

 • učenici moraju koristiti postojeće i nove germanizme u zamišljenom razgovoru

 

4. sat

Uvod sata: cijeli razred (svi učenici)

Zadaće učenika:

 • čitanje sastavaka

 

Središnji dio sata: cijeli razred

Zadaće učenika:

 • vrednovanje učeničkih sastavaka (imajući u vidu da su nastali metodom vrućih olovaka)
 • proglašenje najuspješnijeg sastavka
 • diskusija o komunikaciji između zamišljenog lika i postojećeg u priči

 

Završni dio sata: cijeli razred

Zadaće učenika:

 • vrednovati nastavnu jedinicu (sva četiri sata) anketom; u anketu uključiti pitanje o mogućnosti da učenici pročitaju još neku priču Ksenije Kušec u istom obrazovnom razdoblju

 

*

Materijali za podršku:

 

Evaluacija i metoda procjene:

Evaluacija nastavnog procesa bit će vidljiva iz rezultata ankete provedene na 4. satu. Prema reakcijama učenika tijekom sva četiri sata nastavne jedinice nastavnik procjenjuje zainteresiranost za temu i autoricu koja se bavi društvenom tematikom.

 

Učinak aktivnosti na RSP čitanje ili motiviranje za čitanje:

Nakon pročitanog uvodnog ulomka priče i razvijene diskusije o mogućim problemima zbog kojih je stan ispražnjen, učenici pokazuju zainteresiranost

za emocionalno stanje pripovjedačice. Ubrzo zauzimaju zaštitnički stav prema njoj, prepoznaju  i osuđuju društvenu nepravdu te navode moguća rješenja.

 

 

Povezanost s kurikulumom

Nastavni programi za gimnazije, 4. razred:

Hrvatski jezik:

jezik – leksikologija, upotreba tuđica, germanizmi

književnost – suvremena književnost i postmodernizam

Politika i gospodarstvo: pravo ili potreba za redom i sigurnošću

 

Znanje, vještine i kompetencije:

 1. prepoznati ozbiljne probleme društva kojem pripadamo i vremena u kojem živimo; procijeniti mogućnosti i smjer djelovanja kako bismo društveni problem pokušali riješiti; djelovati, a ne pasivno promatrati
 2. artikulirati nastali problem, opisati ga, argumentirano komunicirati s drugima o problemu, pokazati empatiju, kritički čitati književni tekst
 3. komunikacijske kompetencije; sposobnost rada u timu, informiranje i djelovanje

 

 

 

Bibliografska referenca koja će se koristiti tijekom aktivnosti

Autor:             Ksenija Kušec

Zemlja:                      Hrvatska

Jezik:             hrvatski

Vrsta:                                     kratka priča

Nakladnik:    Brod knjižara, Zagreb

Godina izdanja: 2014.

Vrsta izdanja:           knjiga s mekim koricama

ISSN                1849-0026

Broj stranica:     priča Jedno pero – 5 str., zbirka u cijelosti 171 str.

 

 

Kratki opis digitalnih izvora

Za bolje upoznavanje autoričina života i stavova o književnom radu predlaže se:

 

Rezultati

Učenici će moći:

 • prepoznati, opisati i komentirati društvenu nepravdu kao književnu temu i stvarni životni problem
 • razumjeti zašto suvremeni književni tekstovi progovaraju o različitim pojavama društvene nepravde
 • angažirano reagirati na slične pojave u svojoj svakidašnjici

 

Preporuke

Priča Jedno pero Ksenije Kušec opisuje bakin stan u kojem ničeg više nema. Ispraznili su ga bankari. Pripovjedačica je djevojka kojoj sjećanje u praznini stana priziva scene iz djetinjstva i zanimljive razgovore s bakom. Od nje je mnogo naučila. Od svih bakinih stvari, na podu je pronašla samo jedno pero. Ljuta i povrijeđena društvenom nepravdom, odlučuje ipak krenuti u borbu za povrat imovine. Lako je prepoznati potrebu da se djeluje, a ne promatra pa učenici brzo stanu na stranu lika koji se nađe u vrtlogu društvene nepravde. „Stanu u njezine“ cipele i pokušavaju joj predložiti različita rješenja.

(Priču je moguće pronaći i pod naslovima Baka u mom džepu ili Revolucija.)

 

[1] Budući da se radi o učenicima 4. razreda, način rada otprije je dogovoren pa se takav jednostavan zadatak ne objašnjava svaki put ispočetka. Zapisuju se osnovni elementi analize i interpretacije priče: tema, motivi, lik, mjesto i vrijeme radnje, poanta priče, stil i jezik.

[2] Isto kao i 1! Radi se o osnovnim podacima koji opisuju autoričin život i djelo.

Go to top