Ovaj se projekt provodi uz financijsku pomoć Europske komisije. Sadržaj ove publikacije (komunikacije) isključiva je odgovornost autora i ni na koji se način ne može smatrati da održava gledište Europske komisije. [Project Number: 2016-1-HR01-KA201-022159]

 

Naziv aktivnosti
Vlak siročadi

 

Opis aktivnosti

Trajanje: 2 x 45 minuta

Dob učenika: 16 – 17

Organizacija razreda učenika: grupni rad, individualni rad, frontalni rad

 

Cilj lekcije:

 • razvoj sposobnosti rada na tekstu: vrsta pripovjedača i njegov utjecaj na recepciju djela, karakterizacija likova i postupci karakterizacije
 • prepoznavanje utjecaja društveno-povijesnih okolnosti na život djeteta
 • razvoj empatije i kritičkog mišljenja

 

Materijali za podršku:

 • internet
 • nastavni listići

 

Izdvajamo:

 • 1 ulomak

 

Aktivnosti:

čitanje, tumačenje i raspravljanje o tekstu, gledanje videoisječaka i raspravljanje o njima

 

I. Aktivnosti prije čitanja

- omogućuju motivaciju, otvaranje učenika za dijeljenje vlastitih doživljaja, koheziju skupine

 

 1. Učenici su podijeljeni u skupine po četvero. Svaka skupina dobiva zadatak definirati pojam doma i pojam obitelji. Koristeći dramsku tehniku dinamičnih kipova prikazati svoje viđenje toga pojma: pokazati to pokretom, zvukom, suodnosnom s drugima. Predstavljanje rezultata rada.
 2. Zajedničko gledanje isječka iz dokumentarnog filma o nastanku romana Vlak siročadi. Zadatak u skupini: zabilježiti tri informacije koje smatrate ključnima, tri koje su vas se najviše dojmile.

      Zajedničko komentiranje isječka.

 

II. Aktivnosti tijekom čitanja.

 • Učenici prvo rade samostalno. Dobivaju ulomak br. 1 i nastavni listić sa zadatcima usmjerenoga čitanja (prepoznavanje vrste pripovjedača, karakterizacija pripovjedačice: razlikovanje osobina od emocionalnog stanja, razlikovanje objektivnog I subjektivnog vremena).

 

III.  Aktivnosti nakon čitanja.

 • Povezujući isječke iz dokumentarnog filma i pročitan ulomak, učenici se pripremaju za sudjelovanje u raspravi: izaberi stranu. Nastavnik/-ica iznosi tvrdnju, a učenici izabiru slažu li se s njom ili se ne slažu tako da zauzimaju predviđena mjesta u učionici. Postoji i mogućnost: “Nisam siguran/-na.”

Pojedini učenici argumentiraju svoje stavove. Učenici koji nisu sigurni nakon iznošenja argumenata mogu izabrati svoj stav. Cilj je igre otvoreni razgovor i aktualizacija problematike (tvrdnje se mogu ticati samoga ulomka, ali i problematike koju otvara.)

Primjer tvrdnji:

Vlakovi siročadi pozitivan su pokušaj pomaganja napuštenoj, nezbrinutoj djeci.

Ljudi koji usvajaju/udomljuju djecu imaju pravo promijeniti njihovo ime, to je za njihovo dobro.

Briga devetogodišnjaka o dvogodišnjaku pretežak je zadatak.

Iseljavanje iz vlastite zemlje u potrazi za boljim životom nije dobro rješenje za obitelji. (…)

 

Evaluacija i metoda procjene:

Uloga učitelja – pripremiti materijale  i djelovati kao moderator

 

Evaluacija rada u skupini – anketni listić: evalucija i samoevaluacija

 

Učenike se procjenjuje na osnovu njihove sposobnosti:

 • čitanja s razumijevanjem, prepoznavanja vrste pripovjedača, karakterizacije glavne junakinje
 • argumentiranog sudjelovanja u raspravi iznošenjem vlastitih stavova.

 

Učinak aktivnosti na čitanje RSP:

Aktivnosti potiču razvoj kritičkog mišljenja, kao i empatije učenika zbog potresne priče. Ujedno, potiču interes za proširivanje vlastitoga znanja o problemima uočenima u ulomku i isječku: zbrinjavanje siročadi, napuštene djece, iseljavanje iz domovine. 

 

 

Povezanost s kurikulumom

Razred: 1. ili 3.

Nastavni plan i program:

Epika –  pristup epskome djelu (1. razred)

Realizam – socijalna problematika (3. razred)

 

Znanja:

 • utjecaj društveno-povijesnih prilika na život pojedinca – prepoznavanje socijalne problematike
 • elementi epske tehnike: vrsta pripovjedača, karakterizacija lika, prepoznavanje postupaka karakterizacije
 • kritičko razmišljanje o svijetu, obitelji, društvu, migracijama
 • uživanje u iskustvu čitanja svjetske književnosti

 

Vještine:

 • prikupljanje, odabir i vrednovanje informacija
 • čitanje, tumačenje i ocjenjivanje književnih tekstova

 

Kompetencije:

 • komunikacijske kompetencije

 

Bibliografska referenca koja će se koristiti tijekom aktivnosti

Christina Baker Kline: Vlak siročadi

Mozaik knjiga, Zagreb, 2016.

298 str., meki uvez

ISBN 9789531418447

 

 

Kratki opis digitalnih izvora

Koriste se isječci iz dokumentarnih filmova o nastanku knjige o stvarnim vlakovima siročadi te svjedočanstva ljudi iz tih vlakova.

 

 

 

Rezultati

Učenici će moći:

 • okarakterizirati lik na temelju pročitanog ulomka
 • objasniti utjecaj društveno-povijesnih prilika na sudbinu pojedinca
 • argumentirano iznijeti vlastiti stav i raspravljati uvažavajući tuđe stavove.

 

 

Preporuke

Govoreći o teškoj sudbini napuštene djece i siročadi početkom 20. st. u Americi, ovo djelo omogućava razvoj empatije u učenika, a istodobno ih potiče na uočavanje socijalnih problema koji su pristutni i danas te njihovo kritičko sagledavanje. Djelo jest potresno, ali istodobno i pozitivno i optimistično.

Go to top