Ovaj se projekt provodi uz financijsku pomoć Europske komisije. Sadržaj ove publikacije (komunikacije) isključiva je odgovornost autora i ni na koji se način ne može smatrati da održava gledište Europske komisije. [Project Number: 2016-1-HR01-KA201-022159]

 

Naziv aktivnosti
Boje mojeg svijeta

 

Opis aktivnosti

Trajanje: 2 x 45 minuta

Dob učenika: 16 – 17 (2. razred SŠ)

Organizacija razreda učenika: grupni rad

 

Cilj lekcije:

 • poticanje razvoja emocionalne inteligencije učenika: prepoznavanje osjećaja glavnoga lika u cilju njihova razumijevanja, i uočavanje utjecaja emocija na funkcioniranje osobe u društvu
 • razvoj empatije

 

Materijali za podršku:

 • internet
 • nastavni listići
 • Rječnik simbola, Hrvatski frazeološki rječnik

 

Izdvajamo:

 • 3 teksta
 • kartice s natuknicama

 

Aktivnosti:

čitanje, tumačenje i raspravljanje o tekstu

 

I. Aktivnosti prije čitanja

- omogućuju motivaciju, otvaranje učenika za dijeljenje vlastitih doživljaja i koheziju skupine

 

Učenici su podijeljeni u skupine po četvero. Svaka skupina dobiva jedan zadatak.

 

 • Naše boje

Pojedinačno izabrati svoju boju i objasniti svoj izbor. Zajednički grafički (rukom, pomoću računala) napraviti paletu emocija i pridodati im boje. Istražiti simboliku boja uz pomoć Rječnika simbola i internetskih izvora i usporediti dobivene rezultate s vlastitim izborom.

 

 • Glazba i osjećaji

Pojedinačno navesti omiljenu vrstu glazbe i objasniti. Je li slušanje glazbe povezano s emocionalnim stanjem?

Istražiti: jesu li pojedine vrste glazbe specifične po temama i osjećajima, porukama.

 

 • Boje u jezičnim frazama

Prisjetiti se jezičnih fraza u kojima se koriste boje i pokušati objasniti značenje te boje u okviru fraze te izbor upravo te boje. Iskoristiti Hrvatski frazeološki rječnik kao pomoć (npr. dobiti crveni karton, crven kao rak, dati zeleno svjetlo, biti zelen od zavisti, imati ružičaste naočale…).

Predstavljanje rezultata skupina i kratka rasprava.

 

II. Aktivnosti tijekom i nakon čitanja u skupni.

 • Skupine dobivaju ulomke i nastavne listiće (svaka skupina čita jedan ulomak)

 

 1. Početno poglavlje str. 9, 10: prigodno naslovljeno: Svaka stvar ima svoju boju
 • temeljni zadatak:  Što vama znači ova tvrdnja? Što znači ova tvrdnja u kontekstu ulomka? Što govori o samome liku?
 • analiza: Leov stav o glazbi, bojama, školi, ljubavi, o samome sebi

 

 1. Poglavlje str. 37: prigodno naslovljeno: Osjećam se poput pravopisne pogreške
 • temeljni zadatak: što znači ova rečenica prije čitanja? Što znači u okviru ulomka i što govori o liku?
 • analiza: T9, Beatrice (Dante i Beatrice), stav prema odraslima i odraslih prema mladima: Ima sposobnosti, a ne trudi se – osobitosti mladoga čovjeka

 

 1. Poglavlje str. 127: Zrelost ne pokazuješ željom da umreš za plemenitu stvar, nego da ponizno za nju živiš.
 • temeljni zadatak: Što vam znači ova rečenica prije čitanja? Što znači u okviru ulomka i što govori o liku?
 • analiza: odnos Lea i profesora, značenje i utjecaj profesorove priče

 

III.  Zajedničke aktivnosti nakon čitanja.

Dvije mogućnosti:

 • A) Predstavljanje rezultata rada u skupinama i sumiranje: Tko je Leo? Što smo saznali o njemu? Što biste željeli saznati o njemu?

Rasprava: sve je lako kad si mlad? Aktualizacija problematike.

 

 • B) Predstavljanje rezultata rada u skupinama.

Dramska improvizacija: razgovor između Leova prijatelja/prijateljice i Lea: što biste mu kao prijatelj predložili? Kako biste mu pomogli? Iznijeti 3 prijedloga.

 

Evaluacija i metoda procjene:

Uloga učitelja – pripremiti materijale  i djelovati kao moderator

 

Evaluacija rada u skupini – anketni listić: evalucija i samoevaluacija

 

Učenike se procjenjuje na osnovu njihove sposobnosti:

 • čitanja s razumijevanjem i prepoznavanja emocionalnoga stava i karakternih osobina glavnog junaka u tekstu
 • argumentiranog sudjelovanja u raspravi
 • predstavljanja rada skupine – sustavno i strukturirano izlaganje

 

Učinak aktivnosti na čitanje RSP:

Aktivnosti potiču razvoj empatije učenika, emocionalni razvoj učenika i svijest o knjigama kao vrelu iskustava koje utječu na razvoj pojedinca. “Čitatelj živi tisuću života prije smrti, rekao je Jojen. Čovjek koji nikada ne čita živi samo jedan.” G. R. Martin.

 

 

Povezanost s kurikulumom

Razred: 2.

Nastavni plan i program:

Svjetska književnost –  predrenesansa (Dante), čitanje iz užitka

Psihologija – emocionalni razvoj

Glazbena umjetnost – klasična glazba, rock glazba

Likovna umjetnost – boja

 

Znanja:

 • bolje razumijevanje sebe i svijeta oko sebe
 • prepoznavanje i prihvaćanje tuđih i svojih emocija i razumijevanje utjecaja emocija na svakodnevni život i ljudske odnose
 • kritičko razmišljanje o svijetu, obitelji, školi, religiji
 • uživanje u iskustvu čitanja svjetske književnosti

 

Vještine:

 • prikupljanje, odabir i vrednovanje informacija
 • čitanje, tumačenje i ocjenjivanje književnih tekstova

 

Kompetencije:

 • komunikacijske kompetencije
 • sposobnost rada u timu, prihvaćanja drugog i drugačijeg

 

Bibliografska referenca koja će se koristiti tijekom aktivnosti

Alessandro D`Avenia: Bijela kao mlijeko, crvena kao krv

Algoritam, Zagreb, studeni, 2011.

220 str., tvrdi uvez

ISBN 978-953-316-167-9

 

 

Rezultati

Učenici će moći:

 • jasno i argumentirano iznijeti svoje mišljenje te aktivno slušati druge
 • prepoznati osjećaj druge osobe (lika) i razumjeti utjecaj osjećaja na ponašanje lika
 • uočiti simboličnosti i metaforičnosti jezika u svakodnevnoj komunikaciji

 

Preporuke

Djelo koje je odlično za poticanje emocionalnog razvoja učenika i kao motivacija za čitanje sličnih djela (krećući od napomene da su knjige izvor različitih životnih situacija, osjećaja, iskustava koja nas obogaćuju).

Go to top