Ovaj se projekt provodi uz financijsku pomoć Europske komisije. Sadržaj ove publikacije (komunikacije) isključiva je odgovornost autora i ni na koji se način ne može smatrati da održava gledište Europske komisije. [Project Number: 2016-1-HR01-KA201-022159]

 

Naziv aktivnosti
Predrasude i stereotipi

 

Opis aktivnosti

Trajanje: 2 x 45 minuta

Dob učenika: 17 – 18 (3. razred SŠ)

Organizacija razreda učenika: grupni rad

 

Cilj lekcije:

 • poticanje razvoja kulturološkog razumijevanja učenika i razbijanje stereotipa i predrasuda
 • razvoj empatije

 

Materijali za podršku:

 • internet
 • nastavni listići
 • Hrvatski frazeološki rječnik

 

Izdvajamo:

 • 3 teksta
 • kartice s natuknicama

 

Aktivnosti:

čitanje, tumačenje i raspravljanje o tekstu

 

 

 

I. Aktivnosti prije čitanja

- omogućuju motivaciju, otvaranje učenika za dijeljenje vlastitih doživljaja, koheziju skupine.

Učenici su podijeljeni u skupine po četvero. Svaka skupina dobiva jedan zadatak.

 

a) Predrasude

Promotriti fotografije  poznatih osoba uz koje se vezuju određene predrasude i pojedinačno odgovoriti na pitanja vezana uz njihovu nepoznatu stranu života.

Primjer:

Što vozi vlasnik Amazona, najbogatiji čovjek na svijetu?

Koliki je IQ  nekada najprivlačnije plavuše Sharon Stone?

Što je po struci Zvonimir Boban, kapetan brončanih nogometaša 1998.? (Honda Accord proizvedena 1999.; članica Mense, IQ 154; prof. povijesti).

Zajednički prokomentirati odgovore i usporediti ih s točnim podacima  Obrazložiti zašto su se pojavile određene predrasude o tim osobama.

 

b) Etnički sterotipi

Zajednički objasniti sljedeće etničke stereotipe: praviti se Englez; točan kao švicarski sat; svaki Cigo svoga konja hvali; ima ih kao Kineza; vrijedan kao Japanac.

Pojedinačno navesti primjere iz svakodnevnog života u kojima se upotrebljavaju etnički sterotipi u negativnom kontekstu i zajednički ponuditi rješenja kako ih suzbiti.

 

c) Kako se osjećam

      Promotriti fotografije i pojedinačno opisati slično osobno  

      iskustvo te njime izazvane osjećaje.

 

 

Predstavljanje rezultata skupina i kratka rasprava.

 

 

 

II. Aktivnosti tijekom i nakon čitanja u skupni.

 

 • Skupine dobivaju ulomke i nastavne listiće (svaka skupina čita jedan ulomak)

 

 1. 1. poglavlje – Hrvatska: Ono gdje nije Rusija, str. 10 - 11
 • temeljni zadatak: Što znači rečenica Mi živimo između dva golema oceana i skloni smo strpati sve s druge strane u kategoriju „tamo negdje“? Kakvi su autorovi stavovi o prostorima i ljudima “tamo negdje”? Kakvi su stavovi Hrvata o Amerikancima? Istražiti značenje pojmova Hladni rat, bipolarni politički svijet, Željezna zavjesa te ih objasniti u kontekstu ulomka.
 • analiza: sterotipi i predrasude; stav prema nepoznatome

 

 1. 12. poglavlje  - Susjedi, str. 82 - 86
 • temeljni zadatak: Usporediti američku izreku Dobre ograde tvore dobre susjede. i njezinu hrvatsku varijantu Tanki zidovi, hodnici puni jeke i otvoreni prozori tvore susjede. Objasniti rečenicu Suludo je i iritantno, ali i utješno znati da svi ostali znaju tko ste, što se s vama zbiva, što vam treba. Koje su razlike između života u zajednici i života „na zasebnome malom otoku“?
 • analiza: kulturološke razlike; zajednica i individualnost; otuđenost

 

 1.  
 • temeljni zadatak: Što sprečava pisca da ne uživa u ručku? Zašto dolazi s takvim uvjernjima? Protumačiti rečenicu  Ploča koja se vrtjela u meni zagrebala je, ritam svijeta mi se poremetio, glazba je prestala: šokirao sam se.  
 • analiza: uvjerenja; kulturološke razlike; predrasude i sterotipi

 

III.  Zajedničke aktivnosti nakon čitanja

        Predstavljanje rezultata rada u skupinama.

        Dramske metode

 1. vrući stolac – jednog sudionika grupa ispituje o njegovu životu, ponašanju i motivaciji (Moguća pitanja: Kako se osjećate u novoj sredini?; Koji postupci ljudi vam se čine neobični u vašoj okolini?; Koje ponašanje ne razumijete? itd.)

 

 1. rašomon – varijanta vrućeg stolca – svaki lik priča priča priču s obzirom na svoj doživljaj (Moguća pitanja: uklapanje u sredinu; društveni događaji; međuljudski odnosi itd. – govori se iz perspektive pisca, supruge, susjeda, poznanika…)

 

Evaluacija i metoda procjene:

Uloga učitelja – pripremiti materijale  i djelovati kao moderator

 

Evaluacija rada u skupini – anketni listić: evalucija i samoevaluacija

 

Učenike se procjenjuje na osnovu njihove sposobnosti:

 • čitanja s razumijevanjem i prepoznavanja kuturoloških razlika, stereotipa i predrasuda
 • argumentiranog sudjelovanja u raspravi
 • predstavljanja rada skupine – sustavno i strukturirano izlaganje

 

Učinak aktivnosti na čitanje RSP:

Aktivnosti potiču razvoj empatije i tolerancije učenika, razumijevanje različitosti i prihvaćanje drugih kulturoloških koncepata te razbijanje stereotipa i predrasuda.

 

 

Povezanost s kurikulumom

Razred: 3.

Nastavni plan i program:

Jezično izražavanje – oblikovanje iskaza

Etika

Engleski jezik

Geografija

Sociologija

Znanja:

 • bolje razumijevanje sebe i svijeta oko sebe
 • prepoznavanje i prihvaćanje tuđih i svojih kulturoloških obilježja
 • kritičko razmišljanje o svijetu, obitelji, usvojenim vrijednostima, običajima, kulturološkim razlikama, stereotipima i predraudama
 • uživanje u iskustvu čitanja svjetske književnosti

 

Vještine:

 • prikupljanje, odabir i vrednovanje informacija
 • čitanje, tumačenje i ocjenjivanje književnih tekstova

 

Kompetencije:

 • komunikacijske kompetencije
 • sposobnost rada u timu, prihvaćanja drugog i drugačijeg

 

Bibliografska referenca koja će se koristiti tijekom aktivnosti

Cody McClain Brown, Propuh, papuče i punica

Nakladnik: Algoritam

Prijevod: Vladimir Cvetković Sever

06/2014.

186 str., meki uvez

ISBN 9789533167749

 

 

Rezultati

Učenici će moći:

 • jasno i argumentirano iznijeti svoje mišljenje te aktivno slušati druge
 • prepoznati i razumijeti kulturološke razlike

 

Preporuke

Djelo je primjereno učenicima jer govori o njima bliskim temama I omogućava im bolje kulturološko razumijevanje te uvid u različite percepcije društvenih normi, običaja i vrijednosti. Tema i jednostavan stil pisanja omogućavaju lako razumijevanje  i poticanje na čitanje nastavka (Hrvatska uzvraća udarac) ili sličnih djela.

Go to top