Ovaj se projekt provodi uz financijsku pomoć Europske komisije. Sadržaj ove publikacije (komunikacije) isključiva je odgovornost autora i ni na koji se način ne može smatrati da održava gledište Europske komisije. [Project Number: 2016-1-HR01-KA201-022159]

 

Naziv aktivnosti
John Green, Greška u našim zvijezdama

 

Opis aktivnosti
Trajanje: 45 minuta

Učenikova dob: 15-18

Organizacija razreda učenika: skupni rad (6 x 4 uč.)

Cilj: unaprijediti učeničku čitateljsku pismenost te sposobnost razumijevanja teksta, sposobnost refleksije, kritičkog promišljanja i empatije. Također, cilj je razvijanje ključnih kompetencija i transverzalnih vještina (kritičko promišljanje, preuzimanje inicijative, rješavanje problema, sudjelovanje u skupnom radu...) koje omogućuju učenicima da kritički promatraju i dekodiraju kulturne, društvene uporabe jezika; kultiviranje kulture čitanja stvaranjem čitateljski motivirajuće okoline kojom se postiže poboljšanje osobne kvalitete čitanja. Unapređenje komunikacijskih vještina, vještina interpretiranja, analize i evaluacije.

 

Radni materijali: radni listići sa sažetkom

Aktivnosti:

1. Učenici su podijeljeni u 6 skupina .

2. Svaka skupina dobiva listiće sa 6 ispremiješanih  ulomaka koji čine kratki sažetak romana. Učenici moraju poredati ulomke kronološkim redoslijedom.

3. U dva ulomka ( s kojima završava sažetak) izbrisana su imena glavnih likova, Hazel i Augustusa. Učenici će sami pretpostaviti kako završava roman i umetnuti imena čime će dobiti završetak.

4.  ..učenici dobijaju citate iz romana........

Kada imaju poredane ulomke i osmišljen završetak romana učenici trebaju osmisliti djaloge prema ulomcima koje su dobili.

5. Učenici će odabrati naratora i uloge glavnih likova i izvesti dijalog tako prepričavajući roman sa svojim završetkom.

 

Radni lsitići:

1 . Hazel Grace Lancaster, koja je teško oboljela of karcinoma pokušava živjeti normalan život 16-godišnje djevojke, ali ona se također bori s onim što će  biti s njezinim roditelje nakon što umre. Dok Hazel prisustvuje grupi za podršku crkvi za preživjele raka, susreće mladića koji je godinu dana stariji od nje, Augustusa Watersa. Iako je Augustus imao neku vrstu raka zbog čega je  izgubio nogu i nosi protezu, ima stopu preživljavanja koja je znatno veća od Hazeline smrtne kazne.

 

2. Od prvoga dana kada Hazel upozna Augustusa, njih dvoje postaju praktički nerazdvojni. Augustus je bio u remisiji nakon što je izgubio nogu prije nekoliko godina, pa Hazel oklijeva započinjati vezu s njim, ne želeći ga povrijediti ako njena bolest opet uzme maha. Temelj njihove veze postaje sličan Hazelinoj omiljenoj knjizi Imperial Affliction.  Ona želi da Augustus pročita tu knjigu  a on želi da ona pročita knjigu koja je osnova njegove omiljene video igre.

 

3. Hazel se postovjećuje s  likom iz svoje omiljene knjige, Annom, jer Anna ima rijedak rak krvi. Augustus i Hazel se zbliže čitajući tu knjigu, jer oboje imaju goruću želju  saznati kako se priča završava jer autor zaustavlja knjigu prije nego što dade zaključak o tome što se događa svakom od likova. August se pridružuje Hazelinoj potrazi za autorom knjige, Peterom Van Houtenom, da im dade odgovore koji su im potrebni. Augustus čak koristi Fond za želje da  leti s Hazel u Amsterdam, gdje autor živi, ​​da razgovaraju s njim osobno. Oni su  sposobni ići na ovo putovanje, ali kada se susretnu s autorom, on je pijan  i nesretan.

 

5.  Dok je  ____________   osoba koja je osuđena na smrt, ____________ na kraju prizna  ____________ da su na nedavnom pregledu i skeniranju liječnici otkrili da  _______ (joj/mu) cijelo tijelo napadnuto  rakom. ____________ provodi zadnje mjeseci života  s __________ brinući se  za _______ (nju/njega) ) i pružajući ______ (mu / joj) ljubav.

 

6.  Autor dolazi na  sprovod  ___________  i pokušava se ispričati  ____________; i otkriva da se njegova knjiga, koja  govori o  djevojčici koja boluje od raka, temelji na njegovoj  kćeri koja je umrla od leukemije.  __________ se bori s  ________om   smrti , tješi se   snagom svoje obitelji i pismom  koje _______  (mu/joj) je   ___________ poslao/la po autoru prije svoje smrti.

 

Evaluacija i metoda procjene:

Učenici samostalno tijekom rada potvrđuju i detaljno argumentiraju svoje stavove i rezultate.

Učinak aktivnosti na čitanje RSP-a:

Prakse koje podržavaju i potiču učenički odabir, mišljenje i stav. Ideja i izbor su osobni i nijedan nije pogrešan pa pozitivno ocijenjeno razumijevanje i razmišljanje utječu na to da učenici steknu povjerenje i izgube prethodni otpor prema čitanju te tako postupno steknu čitateljske kompetencije.

 

 

Povezanost s kurikulumom

Stupanj: 3. razred srednje škole

Program opće gimnazije: cilj nastavnog plana proučavanja književnosti i područja građanskog odgoja povezan je s čitanjem i razumijevanjem više književnih tekstova o međuljudskim odnosima i razlikama između zdravih i teško bolesnih ljudi.

Učenici trebaju samostalno uočiti, izdvojiti, objasniti, dokazati  obilježja ponuđenog teksta te argumentirano izricati svoje stavove o utjecaju kulture, obitelji i društva na razvoj osobnosti mladoga čovjeka koji boluje od terminalne bolesti te njegova prava na svakodnevni život mladog čovjeka bez obzira na bolest.

 

Znanje:

 • Samostalno pristupati tekstu iz različitih perspektiva
 • Naučiti pokrenuti raspravu i postavljati pitanja
 • Razviti lakoću i tečnost čitanja
 • Unaprijediti vještinu čitanja s razumijevanjem
 • Organizirati i usustaviti različite vrste informacija

 

 

Vještine:

 • Uočiti, suprotstaviti, izdvojiti i komentirati sličnosti i razlike pojavnosti u tekstu.
 • Razviti vještinu predviđanja i sposobnost zamišljanja mogućih situacijskih rješenja.
 • Razviti i obogatiti komunikacijske vještine.
 • Usustaviti, zaključivati i evaluirati.
 • Naučiti učinkovito, samostalno i ravnopravno raditi u skupini.

 

 

 

Kompetencije:

 • Uspostaviti poveznice između svijeta u tekstu i stvarnog života ili osobnih iskustava.
 • Biti u stanju zamišljati, kombinirati, intervenirati u materijal.
 • Slijediti upute i zadatke, moći ocijeniti rezultate.
 • Procijeniti dokaze i argumente, poduprijeti i opravdati odabire.

 

 

Bibliografska referenca koja će se koristiti tijekom aktivnosti

John Green

Greška u našim zvijezdama

Izdavač : Fokus komunikacije d.o.o, Zagreb

ISBN 978-953-313-256-3

Br. Stranica 260

Godina izdanja: 2013.

 

 

Kratki opis digitalnih izvora

 

 

Rezultati

Očekivani ishodi:

 • učenici stječu cjeloživotnu sposobnost čitanja, interpretacije i vrednovanja književnog teksta s tematikom životnih nedaća teško bolesnih ljudi;
 • sposobnost razvijenog razumijevanja doslovnog i implicitnog značenja,ironije i sarkazma, relevantnih konteksta i dubljih tema i stavova izraženih u književnim djelima;
 • kompetentnog osobnog odgovora na temu književnog djela koje su proučavali; rješavanja u skupini različitih zadataka iz različitih perspektiva;
 • istraživanja širih i univerzalnih pitanja sugeriranih kroz književno djelo;
 • osviještenog poimanja životne realnosti i svakodnevne suočenosti s teškom bolesnim mladim ljudima,  razvijene empatije i boljeg razumijevanja sebe i svijeta koji ih okružuje.

 

 

Preporuke

Odabir metode poučavanja i prikladnog teksta utječu na povećanje učeničkog zanimanja za čitanje, proučavanje  interpretaciju.

Samostalnost u radu, učinkovita suradnja, uključenost u raspravu i ocjenjivanje potiču interese i razvijaju analitičke i sintetičke sposobnosti.

Obujam tekstova može se po potrebi prilagođavati mogućnostima i interesima skupine, prema profilu RSP čitateljske skupine.

Aktivniji pristup i manji fragmenti teksta nude i zanimljiviji, dinamičniji način čitanja i proučavanja književnog djela.

Go to top