Ovaj se projekt provodi uz financijsku pomoć Europske komisije. Sadržaj ove publikacije (komunikacije) isključiva je odgovornost autora i ni na koji se način ne može smatrati da održava gledište Europske komisije. [Project Number: 2016-1-HR01-KA201-022159]

 

Naziv aktivnosti
GRAFITI, GRAFITI

 

Opis aktivnosti
Trajanje: 90 minuta

Učenikova dob: 16-18

 

Organizacija razreda: skupni rad i rad u parovima izvan učionice (školsko predvorje, otvoreni dnevni boravak, stubište, park pored škole i sl.) i 2. sat u učionici, rad u parovima, skupine 5 x 4, individualno.

 

Cilj: na stvaralački način upoznati suvremeno književno djelo povezujući ga s povijesti umjetnosti, društvenom kritikom, modernim izrazom i oblicima (novi jezik, grafiti, strip, konceptualizam, rap, hepening, performans itd.) Cilj je unaprijediti učeničku čitateljsku pismenost te sposobnost razumijevanja teksta, sposobnost refleksije, kritičkog promišljanja i empatije, ključnih kompetencija i transverzalnih vještina. Osmišljavanje vlastita rada sastavljenog od izrade grafita i snimanja videouradaka te samostalnog istraživanja. Cilj je kultiviranje kulture čitanja stvaranjem čitateljski motivirajuće okoline, razvijanje vještine interpretiranja, analize i evaluacije.

 

Obrazovne aktivnosti:

1. Učenici u izvanučioničkom prostoru, slobodno raspoređeni, bez najave djela i teme, pojedinačno čitaju predložak sastavljen od misli/izreka (izdvojenih iz djela o kojemu će biti riječ i autoričinih intervjua) te odabiru jednu kao svoj budući grafit. 2. Nakon kratke pismene upute o osnovnom načinu izrade grafita –  crtaju/ispisuju flomasterima odabranu rečenicu/sintagmu stilom grafita na veće papire. Odabrani tekst mogu napisati i zanimljivim, dojmljivim slovima, kao poruku. Oblijepit će njima školu na neočekivanim mjestima (hodnici, školske ploče, toaleti, ogledala, vrata zbornice, aparat za kavu, izlozi…).

3. Svoj rad dokumentiraju snimajući mobitelom, u parovima, na raznim mjestima u školi, kratke, poluminutne videozapise – dok jedan snima, drugi izgovara izabrani tekst (proklamatorski, subverzivno) i lijepi ga na izabrano mjesto, a zatim mijenjaju uloge.

4. Drugi sat. U matičnoj učionici voditelj predstavlja naslovnicu (korice) knjige s ilustracijom (mural), autoricu i naslov romana te interpretativno čita odabrani ulomak. Učenici trebaju uočiti i usmeno komentirati različitost proznih oblika u ulomku te zaključiti što je glavna tema (ulična, subverzivna umjetnost u povijesti i danas).

5. Pet skupina po četiri učenika dobiva po 4 listića s pojmovima i imenima (4) iz ulomka te na internetu (1 učenik – 1 pojam) traže informacije. Izvješćuju uz projekciju linkova u najkraćim crtama o onima (2-3) koji su im zanimljivi.

6. Slijedi kraća rasprava o kritičkom osvrtu u ulomku na suvremeno pjesništvo (dvije rečenice) koje je, zabavljeno sobom, „prestalo misliti o svijetu“ i postalo „prazan jezik“, o modernoj umjetnosti (konceptualizam: happening, performans, videoumjetnost; street art) te o širini opće kulture potrebne za razumijevanje umjetnosti. Voditi i održavati raspravu podstičući učenike da i sami postavljaju pitanja. Tijekom rasprave uočavanje motivskog i jezičnog obrata pri kraju ulomka (eros, muško-žensko prijateljstvo, prolaznost mladosti; izbjeglice, Bosna) – stvarnost koja traži svoje nove pjesnike i nove glasove. 

7. Projekcija učeničkih dokumentarnih videouradaka – postavljanja crteža grafita po prostorima škole.

8. Refleksija o učinjenome, samovrednovanje i vrednovanje.

 

Radni materijali: radni listići (s odabranim mislima te s pojmovima/imenima iz ulomka), kratke upute za oblikovanje grafita, deblji papiri A3, flomasteri u boji, mobiteli (snimanje videouradaka i internet), naslovnica romana (korice), list s ulomkom iz romana, računalo, projektor.

 

Ulomak iz romana “Pjevač u noći” (str. 29.)

“Ako bih morala najkraće opisati Slavuja, rekla bih da je on ulični pjesnik.” – “… prođe kao da nije ni bilo, ćao-bao, svatko na svoju stranu zauvijek i bez problema.”

 

Motivacija: izvanučionička nastava, izrada simulacije grafita s izrekama iz romana te njihovo postavljanje po školskim prostorima i dokumentiranje videoradovima

 

Evaluacija i metoda procjene:

Učenici samostalno tijekom rada potvrđuju i detaljno argumentiraju svoje stavove i rezultate.

Učinak aktivnosti na čitanje RSP-a: prakse koje podržavaju i potiču učenički odabir, mišljenje i stav. Ideja i izbor su osobni i nijedan nije pogrešan pa pozitivno ocijenjeno razumijevanje i razmišljanje utječu na to da učenici steknu povjerenje i izgube prethodni otpor prema čitanju te tako postupno steknu čitateljske kompetencije.

 

Povezanost s kurikulumom

Stupanj: 2. – 4. razred srednje škole

Program opće gimnazije: cilj nastavnog plana proučavanja književnosti, Likovne i Glazbene umjetnosti te područja Povijesti, Građanskog odgoja i Etike povezan je s čitanjem i razumijevanjem više suvremenih, angažiranih književnih i srodnih djela, literature o njima te djela suvremene glazbe i vizualnih umjetnosti.

Učenici trebaju samostalno uočiti, izdvojiti, objasniti, dokazati i oprimjeriti obilježja ponuđenog teksta te argumentirano izricati svoje stavove o utjecaju kulture, umjetnosti i društva na razvoj osobnosti mladoga čovjeka.

 

Znanje:

 • Samostalno pristupati tekstu iz različitih perspektiva
 • Naučiti pokrenuti raspravu i postavljati pitanja
 • Razviti lakoću i tečnost čitanja
 • Unaprijediti vještinu čitanja s razumijevanjem
 • Organizirati i usustaviti različite vrste informacija

 

Vještine:

 • Uočiti, suprotstaviti, izdvojiti i komentirati sličnosti i razlike pojavnosti u tekstu.
 • Razviti vještinu predviđanja i sposobnost zamišljanja mogućih situacijskih rješenja.
 • Razviti i obogatiti komunikacijske vještine.
 • Usustaviti, zaključivati i evaluirati.
 • Naučiti učinkovito, samostalno i ravnopravno raditi u skupini.

 

Kompetencije:

 • Uspostaviti poveznice između svijeta u tekstu i stvarnog života ili osobnih iskustava.
 • Biti u stanju zamišljati, kombinirati, intervenirati u materijal.
 • Slijediti upute i zadatke, moći ocijeniti rezultate.
 • Procijeniti dokaze i argumente, poduprijeti i opravdati odabire.

 

 

Bibliografska referenca koja će se koristiti tijekom aktivnosti

OLJA SAVIČEVIĆ IVANČEVIĆ

Pjevač u noći

Nakladnik: Sandorf

05/2016.

152 str., meki uvez

ISBN 9789537715922

 

 

Kratki opis digitalnih izvora

 

Rezultati

Očekivani ishodi:

 • učenici stječu cjeloživotnu sposobnost čitanja, interpretacije i vrednovanja književnog teksta;
 • sposobnost razvijenog razumijevanja doslovnog i implicitnog značenja, relevantnih konteksta i dubljih tema i stavova izraženih u književnim djelima;
 • kompetentnog osobnog odgovora na temu književnog djela koje su proučavali;
 • rješavanja u skupini različitih zadataka iz različitih perspektiva;
 • istraživanja širih i univerzalnih pitanja sugeriranih kroz književno djelo;
 • osviještenog poimanja suvremenih umjetničkih i društvenih tema;
 • razvijene empatije i boljeg razumijevanja sebe i svijeta koji ih okružuje.

 

Preporuke

Odabir metode poučavanja i prikladnog teksta utječu na povećanje učeničkog zanimanja za čitanje, proučavanje i interpretaciju.

Samostalnost u radu, učinkovita suradnja, uključenost u raspravu i ocjenjivanje potiču interese i razvijaju analitičke i sintetičke sposobnosti.

Obujam tekstova može se po potrebi prilagođavati mogućnostima i interesima skupine, prema profilu RSP čitateljske skupine.

Aktivniji pristup i manji fragmenti teksta nude i zanimljiviji, dinamičniji način čitanja i proučavanja književnog djela.

Go to top