Ovaj se projekt provodi uz financijsku pomoć Europske komisije. Sadržaj ove publikacije (komunikacije) isključiva je odgovornost autora i ni na koji se način ne može smatrati da održava gledište Europske komisije. [Project Number: 2016-1-HR01-KA201-022159]

 

Naziv aktivnosti
ČITATELJSKI KRUGOVI

Kristian Novak: Ciganin, ali najljepši

 

Opis aktivnosti
Trajanje: 60 minuta

Učenikova dob: 15-18

Organizacija razreda učenika: skupni rad (5 x 4 uč.)

Cilj: unaprijediti učeničku čitateljsku pismenost te sposobnost razumijevanja teksta, sposobnost refleksije, kritičkog promišljanja i empatije. Također, cilj je razvijanje ključnih kompetencija i transverzalnih vještina (kritičko promišljanje, preuzimanje inicijative, rješavanje problema, sudjelovanje u skupnom radu...) koje omogućuju učenicima da kritički promatraju i dekodiraju kulturne, društvene, pa i političke i ideološke aspekte uporabe jezika; kultiviranje kulture čitanja stvaranjem čitateljski motivirajuće okoline kojom se postiže poboljšanje osobne kvalitete čitanja.

Unapređenje komunikacijskih vještina, vještina interpretiranja, analize i evaluacije.

Radni materijali: radni listići za čitateljske krugove (i čitanje po ulogama)

Ulomak iz romana “Ciganin, ali najljepši”:

4. poglavlje (4. Tripofobija, strah od rupa; 1. S / “Razlika između nas i bijele djece... – … – taman metar do sreće.")

(4. Tripofobia, fear of holes; 1. S / “The difference between us and the white children… – just one meter away from happiness.”)

Aktivnosti:

1. Učenici su podijeljeni u 5 skupina po 4 učenika.

2. Svaka skupina dobiva listiće s posebnim zadatcima.

3. Svaki učenik ima svoj zadatak u skupnom radu.

4. ČITATELJSKI KRUGOVI – čitanje u krugovima: manje skupine učenika koje, prigodom rasprava o predloženim tekstovima, zauzimaju specifične uloge. Kako bi se pripremili za svoju ulogu, učenici uza zadani tekst preuzimaju listiće s određenim ulogama koje su fokusirane na samo jedan način susreta s tekstom. Učenici tekst iščitavaju iz zasebnih perspektiva. Okupljeni, nakon pročitanog teksta i ispunjene zadaće, ponovno u čitateljski krug, učenici s pomoću svojih bilježaka pokreću raspravu. Tijekom procesa zajedničke rasprave dijelovi ponovno postaju cjelina.

Uloga listova s ulogama jest poticanje svakog člana skupine na čitanje priče iz drukčije perspektive te na pisanje bilježaka kako bi se pripremili za svoje skupne rasprave. Tim načinom učenici uče da postoji niz različitih razloga za čitanje kao i različiti pogledi na jedan isti tekst. Ključna značajka čitanja u krugovima: usmjerenost na učenika; nastavnik nije član skupine ni instruktor.

Čitateljski krug:  VODITELJ RASPRAVE > KONEKTOR > KOLEKCIONAR KULTURA > ČAROBNJAK RIJEČI  (> VODITELJ RASPRAVE)

Motivacija: motivacijski listić (strip "I'm not racist, but...", pitanje; prilog: stihovi naslovne pjesme)

5. Prva skupina: VODITELJ RASPRAVE

Zadatak je Voditelja rasprave: pročitati ulomak dva puta i pripremiti barem pet općih pitanja o priči; postaviti po jedno do dva pitanja svakome članu svoje skupine kako bi pokrenuo raspravu; pružiti svima priliku za sudjelovanje u raspravi; prozvati svakoga pojedinog člana skupine da izloži priređene informacije o priči prema dodijeljenoj mu ulozi; voditi i održavati raspravu podstičući članove da i sami postavljaju pitanja.

6. Druga skupina: KOLEKCIONAR KULTURA

Zadatak je Kolekcionara kultura: pročitati ulomak i potražiti razlike, ali i sličnosti između svoje kulture i onih koje nalazi u priči; napraviti bilješke i izdvojiti 4-5 primjera u kojima ove razlike dolaze u prvi plan; pročitati te ulomke sam ili zamoliti člana skupine da to učini; zamoliti članove skupine da prokomentiraju kulturološke pojave u priči. Uloga Kolekcionara kulture jest među najzahtjevnijima pa traži i bolju pripremu, objašnjenja na razini kulturoloških pojavnosti nekoga naroda, od tradicije, povijesne ili političke pozadine, svakodnevnoga života itd., uspoređuje i suprostavlja kulture i pronalazi interkulturalne poveznice.

7. Treća skupina: ČAROBNJAK RIJEČI

Zadatak Čarobnjaka riječi jest: pročitati ulomak i potražiti nepoznate riječi ili fraze ili one riječi koje se čine važnima za priču; odabrati pet riječi presudnih za priču i svojim riječima rastumačiti skupini njihovu važnost za razumijevanje ulomka u cijelosti (osobito ako one imaju simboličko značenje); zatražiti od članova skupine da naglas pročitaju rečenice u kojima se ove riječi pojavljuju; podsticati komunikaciju pitanjima o tim riječima; objaviti skupini konačno značenje tih riječi kao i njihovo značenje za ukupno razumijevanje priče.

8. Četvrta skupina: KONEKTOR

Zadatak je Konektorov:  pročitati priču dva puta i uspostaviti vezu između priče i vanjskoga svijeta; zabilježiti barem dvije paralele iz osobnog iskustva, iskustva svojih prijatelja ili obitelji; izvijestiti skupinu o svojim zabilješkama i pitati članove za komentare; upitati skupinu za njihove poveznice sa stvarnim životom.

Evaluacija i metoda procjene:

Učenici samostalno tijekom rada potvrđuju i detaljno argumentiraju svoje stavove i rezultate.

 

Učinak aktivnosti na čitanje RSP-a:

prakse koje podržavaju i potiču učenički odabir, mišljenje i stav. Ideja i izbor su osobni i nijedan nije pogrešan pa pozitivno ocijenjeno razumijevanje i razmišljanje utječu na to da učenici steknu povjerenje i izgube prethodni otpor prema čitanju te tako postupno steknu čitateljske kompetencije.

 

Povezanost s kurikulumom

Stupanj: 3. razred srednje škole

Program opće gimnazije: cilj nastavnog plana proučavanja književnosti i područja građanskog odgoja povezan je s čitanjem i razumijevanjem više književnih tekstova o interkulturalnim odnosima i kulturološkim razlikama.

Učenici trebaju samostalno uočiti, izdvojiti, objasniti, dokazati i oprimjeriti obilježja ponuđenog teksta te argumentirano izricati svoje stavove o utjecaju kulture, obitelji i društva na razvoj osobnosti mladoga čovjeka.

Znanje:

 • Samostalno pristupati tekstu iz različitih perspektiva
 • Naučiti pokrenuti raspravu i postavljati pitanja
 • Razviti lakoću i tečnost čitanja
 • Unaprijediti vještinu čitanja s razumijevanjem
 • Organizirati i usustaviti različite vrste informacija

 

Vještine:

 • Uočiti, suprotstaviti, izdvojiti i komentirati sličnosti i razlike pojavnosti u tekstu.
 • Razviti vještinu predviđanja i sposobnost zamišljanja mogućih situacijskih rješenja.
 • Razviti i obogatiti komunikacijske vještine.
 • Usustaviti, zaključivati i evaluirati.
 • Naučiti učinkovito, samostalno i ravnopravno raditi u skupini.

 

Kompetencije:

 • Uspostaviti poveznice između svijeta u tekstu i stvarnog života ili osobnih iskustava.
 • Biti u stanju zamišljati, kombinirati, intervenirati u materijal.
 • Slijediti upute i zadatke, moći ocijeniti rezultate.
 • Procijeniti dokaze i argumente, poduprijeti i opravdati odabire.

 

 

Bibliografska referenca koja će se koristiti tijekom aktivnosti

Kristian Novak

Ciganin, ali najljepši

Nakladnik: Naklada OceanMore

ISBN 9789533320496

396 str.

Godina izdanja: 2016.

 

 

Kratki opis digitalnih izvora

 

Rezultati

Očekivani ishodi:

 • učenici stječu cjeloživotnu sposobnost čitanja, interpretacije i vrednovanja književnog teksta s interkulturalnom tematikom;
 • sposobnost razvijenog razumijevanja doslovnog i implicitnog značenja, relevantnih konteksta i dubljih tema i stavova izraženih u književnim djelima;
 • kompetentnog osobnog odgovora na temu književnog djela koje su proučavali;
 • rješavanja u skupini različitih zadataka iz različitih perspektiva;
 • istraživanja širih i univerzalnih pitanja sugeriranih kroz književno djelo;
 • osviještenog poimanja multikulturalnih tema i pojava izvan zapadnoeuropskoga književnog i civilizacijskog kruga;
 • razvijene empatije i boljeg razumijevanja sebe i svijeta koji ih okružuje.

 

 

Preporuke

Odabir metode poučavanja i prikladnog teksta utječu na povećanje učeničkog zanimanja za čitanje, proučavanje  interpretaciju.

Samostalnost u radu, učinkovita suradnja, uključenost u raspravu i ocjenjivanje potiču interese i razvijaju analitičke i sintetičke sposobnosti.

Obujam tekstova može se po potrebi prilagođavati mogućnostima i interesima skupine, prema profilu RSP čitateljske skupine.

Aktivniji pristup i manji fragmenti teksta nude i zanimljiviji, dinamičniji način čitanja i proučavanja književnog djela..

Go to top