Ovaj se projekt provodi uz financijsku pomoć Europske komisije. Sadržaj ove publikacije (komunikacije) isključiva je odgovornost autora i ni na koji se način ne može smatrati da održava gledište Europske komisije. [Project Number: 2016-1-HR01-KA201-022159]

 

Naslov knjige
„Carevo novo ruho“ (moderna umjetnička bajka)

„The Emperor's New Clothes“ (a modern art fairy tale)

„Kejserens nye Klæder" (Denmark, 1837.)

 

Autor
Hans Christian Andersen

 

Bibliografski podaci:
 

 

Autor  ANDERSEN, Hans Christian

Naslov           Carevo novo ruho / Hans Christian Andersen; preveo s danskoga Josip Tabak; ilustrirala Helena Desputeaux. -

Impresum      Zagreb : Naprijed, 1991. -

Nakladnička cjelina            (Bajke Hansa Christiana Andersena)

Prijevod djela: Keiserens nye Klaeder.

ISBN  86-349-0260-9

 

ANDERSEN, Hans Christian Andersen [α'nəɹsən], Hans Christian, danski književnik (Odense, 2. IV. 1805. – Kopenhagen, 4. VIII. 1875.). Kada su se pojavile njegove glasovite Bajke, ispričane za djecu (Eventyr fortalte for børn, I–III., 1835–37) te u nastavku Nova zbirka (Ny samling, I–III., 1838–41), publika i kritika nisu im obratile mnogo pozornosti iako je to najbolje što je Andersen napisao i po čemu ulazi u red najpoznatijih svjetskih književnika. Ukupno je napisao 156 bajki i njima srodnih realističnih priča, i to u daljnjim svescima pod naslovima Nove bajke (Nye eventyr, I–II., 1843–47), zatim Priče (Historier, I–II, 1852–53), sve do posljednje slične zbirke s naslovom Nove bajke i priče (Nye eventyr og historier, 1872).   

 

 

Linkovi (adaptacije, osvrti, potpuni tekstovi itd.)

 

Tema:

Moderna umjetnička bajka s elementima antibajke. Tema i motivi: pohlepa i umišljenost vlasti, ljudska pohlepa i sebeljublje, oholost, narcisoidnost i glupost vladara i naivnost naroda, manipulacije, obmane i prijevare, dječji „glas nevinosti“ (istina), istina ne pobjeđuje uvijek.

 

 

Kratki sažetak:
"Carevo novo ruho" (danski: Kejserens nye Klæder) kratka je priča koju je napisao danski autor Hans Christian Andersen, o dvojici tkalaca varalica koji obećavaju caru novo odijelo za koje kažu da je nevidljivo onima koji su nesposobni za svoju službu i položaj, glupi ili nekompetentni - dok u stvarnosti uopće nema odjeće jer svi vjeruju da je ona nevidljiva. Kad se car šalje službenike da ocijene novu "odjeću", nitko se ne usuđuje reći da ne vidi ništa od straha da će ga se smatrati glupim I nesposobnim. Narod je začuđeno, šutke i s lažnim divljenjem promatrao gologa i umišljenoga cara u svečanoj povorci sve dok jedno dijete nije uzviknulo: „Car je gol!“ Svi su čuli istinu, ali ništa se nije promijenilo, samo je car još ponosnije nastavio svoj put.

 

Zašto je ova priča prikladna za ciljanu grupu RSP čitatelja (u skladu s Kriterijima odabira)?
Priča je prikladna za ciljanu grupu jer se radi o žanru moderne bajke, pa i antibajke, koja na svevremen, literarno-stilski istančan, a istodobno privlačan način služi i kao dobar poticaj za polemiku i razmišljanje o sebeljublju, laži i pohlepi ne samo vlasti, nego i pojedinaca, političkom oportunizmu, manipulaciji sviješću i modernom tehnologijom onda i danas, stvaranju „virtualnoga ruha“, imperativa ljepote i imidža, svega što i danas sve više zaslužuje društvenu osudu. Ciljana grupa RSP čitatelja sklona je, prema anketama, društveno angažiranoj tematici, a ova priča upravo depatetizira pojam bajkovitosti i sretnog završetka, duboko zadirući u socijalno-političke probleme odnosa naroda i vladara, bogatstva, moći i manipulacije masama. Tu su i takvim čitateljima iznimno privlačni motivi društvenih suprotnosti, psihologije mase, samoljublja i egoizma vlasti, nedostatka empatije, političkoga konformizma, ulizištva i karijerizma, fenomena samozagledanosti i selfieja u užem i širem smislu, modernoga egoizma i rasprostranjene narcisoidnosti, poremećenih vrijednosti moralnih, društvenih, estetskih i dr. Tekst je visoko motivirajući jer je svevremen i odražava ozbiljne probleme aktualnoga povijesno-političkog trenutka.

 

 

Kako se interesi čitatelja odražavaju u ovoj knjizi?
Čitatelji će u suvremenome prepoznati klasično, preko tradicionalne do moderne priče, uspoređivati i valorizirati stereotipno i originalno, produbiti svijest o modernoj prozi, razviti kritički odnos prema suvremenim društvenim izazovima i pitanjima.

 

Zašto je ova priča motivacijska za učenike?
Priča je iznimno motivacijska za učenike jer se mogu prepoznati u mnogim njima bliskim situacijama. Svevremenim stilom priče za djecu i odrasle vješto ih uvlači u sadržajnu slojevitost poruke, uz istančan, živ i svjež, mladima blizak humorni i ironijski diskurs.

 

 

Prepoznaje li se povijesni, politički, multi/ interkulturalni, migrantski ili sličan kontekst u ovoj knjizi/ priči? Ako da, navedite ukratko.
U priči se prepoznaje povijesno-politički kontekst egoizma i manipulacije vlastodržaca, sve većih socijalnih razlika, nemoralnog iskorištavanja društvenih resursa, nemogućnost kažnjavanja prijestupništva, fatalističkog prihvaćanja postojećeg stanja i nemogućnosti promjena, također manipulacija političkoga i trgovačkog marketinga modernim virtualnim postupcima i tehnologijama i sl.

 

Odražava li se načelo inkluzije u ovoj knjizi/priči i promiče li razumijevanje kulturoloških razlika i nasljeđa? Navedite ukratko.

Načelo inkluzije utkano je u cijelu priču, uvjerljivo i snažno promiču se ideje potrebe društvene kritike, promišljanja aktualnoga društveno-povijesnog trenutka, ideje obnove postulata društvenog i osobnog poštenja, empatije, promiče se razumijevanje i promišljanje načela socijalnih I drugih razlika. Likovi i događaji reprezentiraju bliska i povijesno protkana društvena nasljeđa i ponašanja.

Naziv aktivnosti
ZRCALO I JA

 

Opis aktivnosti
Trajanje: 90 minuta

Učenikova dob: 16

Organizacija odjela: skupni rad i rad u parovima u učionici, skupine 4 x 5, individualno.

Cilj: na stvaralački način upoznati književno djelo povezujući ga s poviješću, povijesti umjetnosti, društvenom kritikom, modernim izrazom i oblicima (film, kazalište, dizajnirana slikovnica bez riječi itd.) Povezati opća obilježja narodne i moderne bajke te antibajke. Aktualizirati strukturalne karakteristike moderne bajke kao i njezine univerzalne i svevremenske poruke.

Argumentirano izricati svoj stav prema društvenome i osobnom licemjerju (pohlepa, narcisoidnost, sebičnost, neempatičnost), utjecaju medija, moderne tehnologije.

Cilj je unaprijediti učeničku čitateljsku pismenost te sposobnost razumijevanja teksta, sposobnost refleksije, kritičkog promišljanja i empatije, ključnih kompetencija i transverzalnih vještina. Cilj je kultiviranje kulture čitanja stvaranjem čitateljski motivirajuće okoline, razvijanje vještine interpretiranja, analize i evaluacije.

Obrazovne aktivnosti:

1. Cijelom odjelu objave se na papirima A4 nazivi četiriju skupina, biraju aktivnost prema afinitetu ili nasumično. Iz ponuđenih naziva nije potpuno jasno što će točno raditi osim samoga rada na tekstu. Ako ne odaberu svi, raspoređuje ih voditelj.

2. Učenici su se podijelili u 4 skupine po 5 učenika: 1. JA GLUP/A?, 2. JA NARCIS?, 3. JA NARATOR/ICA?, 4. JA GLUMAC/ICA?.

3. Svaka skupina dobiva materijale s posebnim zadatcima.

4. Uz najavu autora i naslova, voditelj interpretativno čita prvi veći ulomak te se učenike upućuje na samostalno usmjereno čitanje ostatka priče. Slijede zadatci.

5. PRVA SKUPINA: JA GLUP/A?, zadatci (pismeno, priprema za izlaganje, uz citate):

A. Pronaći tipičnu formulu iz klasične bajke na početku i objasniti netipičan završetak, zašto ga ne možemo nazvati sretnim? Po čemu ova priča zapravo uopće nije klasična bajka? Čega (sve) nema?

B. Opisati ukratko carev karakter (izraditi moralno-psihološki profil) i odgovoriti po čemu nije dobar vladar. Pronađi elemente humora i ironije.

C. Kakvi su carevi službenici, a kakav je narod? Kakva je to država? Koji su razlozi za strah?

D.  Objasniti smisao lukave prijevare: kako se postaviti u situaciji da ne ispadneš glup ili nesposoban za svoju službu ili društvenu funkciju? Ima li „virtualno“ odijelo snagu pravoga i zašto?

E. Svatko pojedinačno neka pokuša iskreno obrazložiti kako bi se ponio u takvoj situaciji, bi li otkrio istinu? Objaviti i statistički (npr. 4 : 1). Zašto istina i pravda pobjeđuju češće u bajkama nego u stvarnomu životu? Radi koga i čega se na kraju ništa nije promijenilo? Zašto priču možemo nazvati i antibajkom?

6. DRUGA SKUPINA: JA NARCIS? Učenici su dobili dvije likovne ilustracije (klasični i moderni Narcis pred mobitelom) i tekst o mitu o Narcisu. Trebaju pripremiti kratko izlaganje, mogu se poslužiti i internetom za potrebne informacije. A. Prepričajte usmeno obje ponuđene verzije mita o Narcisu. Što znači riječ narcisoidnost, ponašati se narcisoidno, koje su psihološke karakteristike narcisoidne osobe? Povežite to s likom cara iz bajke. B. Zagledanost u vodu i u svoj lik povežite s današnjim fenomenom selfieja. Stvara li to izvjesnu ovisnost, drukčiju sliku samoga sebe? Zašto nam je važno da ispadnemo ljepši, privlačniji, savršeniji? Je li to moda, trend, potreba? Koliko selfieja dnevno napravite, koliko otprilike imate takvih autoportreta u mobitelu? Zašto je to i zabavno? Povežite riječi selfie s riječju sebičnost, narcisoidnost. C. Na koji način danas moderne tehnologije utječu na naš život i postajemo li ovisni o njima? Kako mediji diktiraju ponašanje, trendove, modu? Instagram i Facebook i sl.? D. Što je s današnjom djecom i trebaju li i najmanji imati mobitele (zašto da ili zašto ne)? Navedite osjećate li već sad razliku od nešto mlađe generacije, što se ubrzano mijenja? E. Jesu li političari, vlastodršci i inače slavni ljudi danas posebno narcisoidni, razmetljivi, prebogati, neumjereni? Izrecite kritiku iz pozicije socijalno osjetljiva pojedinca. Obrazložite i oprimjerite.

7. TREĆA SKUPINA: JA NARATOR/ICA? Učenicima su ponuđene ilustracije iz dječje slikovnice bez riječi. Uza svaku ilustraciju trebaju pripremiti vrlo kratko usmeno samostalno pričanje bajke zamišljenu djetetu od šest-sedam godina, slikovito, jednostavno i privlačno, prikladno uzrastu. Pet pripovjedača se nadovezuje, uz pokazivanje ilustracija.

8. ČETVRTA SKUPINA: JA GLUMAC/ICA? Pet učenika prema ponuđenu tekstu piše nekoliko kratkih dramatizacija ulomaka i uloga po vlastitu izboru (može i u parovima). Od papira u boji trebaju izrezati jednostavne simbole pripadajućeg lika (npr. car, komornici, tkalci varalice, otac i dječak) te uz kraću izvedbu predstaviti ključna mjesta i likove u priči. Naglasak na humornoj i satiričnoj dimenziji lika.

9. Izvedba i predstavljanje uradaka.

8. Refleksija o učinjenome, samovrednovanje i vrednovanje.

Radni materijali: listovi s nazivima skupina, fotografije lika iz mitologije (Narcis), ilustracije iz slikovnice bez riječi, listovi papira i olovke za kraću dramatizaciju priče i igranje uloga te veći listovi mekoga kartona za simbolične kostime, škare, mobiteli, listovi s tekstom mita, listovi s tekstom pripovijetke.

 

Evaluacija i metoda procjene:

Učenici samostalno tijekom rada potvrđuju i detaljno argumentiraju svoje stavove i rezultate.

 

Učinak aktivnosti na čitanje RSP:

Prakse koje podržavaju i potiču učenički odabir, mišljenje i stav. Ideja i izbor su osobni i nijedan nije pogrešan pa pozitivno ocijenjeno razumijevanje i razmišljanje utječu na to da učenici steknu povjerenje i izgube prethodni otpor prema čitanju te tako postupno steknu čitateljske kompetencije.

 

 

Povezanost s kurikulumom

Stupanj: 1. razred srednje škole

Program opće gimnazije: cilj nastavnog plana proučavanja književnosti, Medijske kulture, Likovne i Glazbene umjetnosti te područja Povijesti, Građanskog odgoja i Etike povezan je s čitanjem i razumijevanjem klasičnih i suvremenih, angažiranih i srodnih djela, literature o njima te djela filmske umjetnosti, vizualnih umjetnosti, dizajna.

Učenici trebaju samostalno uočiti, izdvojiti, objasniti, dokazati i oprimjeriti obilježja ponuđenog teksta te argumentirano izricati svoje stavove o utjecaju kulture, umjetnosti i društva na razvoj osobnosti mladoga čovjeka.

 

 

Znanje

 • Samostalno pristupati tekstu iz različitih perspektiva
 • Naučiti pokrenuti raspravu i postavljati pitanja
 • Razviti lakoću i tečnost interpretiranja i pripovijedanja
 • Unaprijediti vještinu čitanja s razumijevanjem
 • Organizirati i usustaviti različite vrste informacija

 

 

Vještine

 • Uočiti, suprotstaviti, izdvojiti i komentirati sličnosti i razlike pojavnosti u tekstu.
 • Razviti vještinu predviđanja i sposobnost zamišljanja mogućih situacijskih rješenja.
 • Razviti i obogatiti komunikacijske vještine.
 • Usustaviti, zaključivati i evaluirati.
 • Naučiti učinkovito, samostalno i ravnopravno raditi u skupini.

 

Kompetencije

 • Uspostaviti poveznice između svijeta u tekstu i stvarnog života ili osobnih iskustava.
 • Biti u stanju zamišljati, kombinirati, intervenirati u materijal.
 • Slijediti upute i zadatke, moći ocijeniti rezultate.
 • Procijeniti dokaze i argumente, poduprijeti i opravdati odabire.

 

 

Bibliografska referenca koja će se koristiti tijekom aktivnosti

 

ANDERSEN, Hans Christian

Carevo novo ruho / Hans Christian Andersen; preveo s danskoga Josip Tabak; ilustrirala Helena Desputeaux. -

Impresum      Zagreb : Naprijed, 1991. -

Nakladnička cjelina            (Bajke Hansa Christiana Andersena)

Prijevod djela: Keiserens nye Klaeder.

ISBN  86-349-0260-9

 

 

Klasja Habjan: ‘Slikovnica Carevo novo ruho’ (slikovnica bez riječi)

 

 

Kratki opis digitalnih izvora

 

 

Rezultati

Očekivani ishodi:

 • učenici stječu cjeloživotnu sposobnost čitanja, interpretacije i vrednovanja književnog teksta;
 • sposobnost razvijenog razumijevanja doslovnog i implicitnog značenja, relevantnih konteksta i dubljih tema i stavova izraženih u književnim djelima;
 • kompetentnog osobnog odgovora na temu književnog djela koje su proučavali; rješavanja u skupini različitih zadataka iz različitih perspektiva;
 • istraživanja širih i univerzalnih pitanja sugeriranih kroz književno djelo;
 • osviještena poimanja suvremenih umjetničkih i društvenih tema;
 • razvijene empatije i boljeg razumijevanja sebe i svijeta koji ih okružuje.

 

Preporuke

Odabir metode poučavanja i prikladnog teksta utječu na povećanje učeničkog zanimanja za čitanje, proučavanje i interpretaciju.

Samostalnost u radu, učinkovita suradnja, uključenost u raspravu i ocjenjivanje potiču interese i razvijaju analitičke i sintetičke sposobnosti.

Obujam zadataka može se po potrebi prilagođavati mogućnostima i interesima skupine, prema profilu RSP čitateljske skupine.

Aktivniji pristup i manji fragmenti teksta nude i zanimljiviji, dinamičniji način čitanja i proučavanja književnog djela.

Naziv aktivnosti
INDIJANSKI KAMP

 

Opis aktivnosti

Trajanje: 1 x 45 minuta

Dob učenika: 15-19

Organizacija rada učenika: grupni rad

Cilj lekcije: Cilj lekcije je motivirati učenike da čitaju na način da razumijevanje čitanja omogućuje razumijevanje odnosa između likova - bijelog liječnika i patnje jedne indijske žene, pitanja boli i trajne boli. ....

Drugi je cilj omogućiti S da razviju svoju sposobnost miminga da prezentiraju priču u skladu s navedenim smjernicama bez čitanja.

Ss će stjecati znanje i razumijevanje poznatog pisca iz 20. stoljeća i njegovog opusa kratkih priča.

 

Radni listići:

 • kratki sažetak
 • opis likova
 • smjernice za pantomimu

 

 

Aktivnosti:

 • Učenici  su podijeljeni u dvije skupine - "pantomimičare" i "čitatelje"
 • Skupina  pantomimičara dobija brošure - oni će glumiti priču
 • Skupina "čitatelji" će "čitati" tumačenje
 • Skupina  pantomimičara  pročita smjernice i odaberu uloge
 • Skupina  pantomimičara dobiva 3’ - 5' za čitanje smjernica
 • Skupina  pantomimičara  glumi – prikazuje  priču
 • Čitatelji "čitaju" ono što glumci prezentiraju
 • Svi učenici  dobiju priču i čitajući provjeravaju  jesu li razumjeli radnju.

 

Evaluacija i metoda procjene:

Tijekom lekcije, učenici će biti vrlo aktivni u predstavljanju  nasuprot razumijevanju  pantomime .

Uloga učitelja - praćenje rada učenika, njihove interakcije, čitanje za detalje, bilježenje i sudjelovanje u skupnim aktivnostima.

Da bi se procijenili i ocijenili djelotvorni učinci prethodnih aktivnosti na učenike, od njih se traži da razrade kratki rad u ne više od 5 minuta, u kojem će napraviti dubinsku analizu glavnih likova i njihovih odnosa

 

Učinak aktivnosti na čitanje RSP-a:

Prakse koje podupiru izbor učenika, suradnju i zajedničku kontrolu ishoda učenja mogu se povezati sa samoprezentiranim interesom za čitanje i angažirane ponašanje čitanja.

Nastavnici mogu organizirati nastavu za čitanje kako bi razvili samodostatnost, kompetentnost i angažman u učenicima tinejdžera.

 

 

Povezanost s kurikulumom

 

Razina: 3. razred

Nastavni plan i program:

Građanski odgoj - odgovorno ponašanje, razvijanje empatije, razumijevanje položaja žena, (ne)sposobnost trpljenja  nečije patnje, strah, odrastanje

Svjetska književnost - klasična umjetnička djela - čitanje i vrednovanje

Povijest - indijanska kultura, vezana uz stvarnost,

 

Znanja:

 • Razumjeti odnose u različitim kulturama
 • Razvijati tečnost čitanja
 • Poboljšati razumijevanje čitanjem
 • Organizirati informacije na određeni način

 

Vještine:

 • Koristiti poticaj radnim listićima
 • Predviđati
 • Uspoređivati i kontrastirati
 • Rezimirati
 • Djelovati učinkovito u skupinama, surađivati

 

Kompetencije:

 • Uspostavlajnje veze između nepoznate kulture i vlastite
 • Sposobnost vizualiziranja pročitanog materijala
 • Slijediti upute i prezentirajte ih vizualno
 • Procijeniti dokaze
 • Podržati i opravdate mišljenje

 

Bibliografska referenca koja će se koristiti tijekom aktivnosti

 

 

Rezultati

Očekivani ishodi:

Učenici će moći:

 • razumjeti zadatak čitajući smjernice.
 • povezati ideje.
 • prikazati različite znakove,
 • povezati  i osmisliti priče,
 • procijeniti odnos između likova,
 • opravdati njihove reakcije
 • nagađati,
 • interpretirati.

 

Preporuke

Metoda poučavanja i tekst mogu pomoći u povećanju učeničkog interesa za čitanje. Ovaj tekst potiče svijest o tretiranju pripadnika manjinskih skupina.

Učitelj nadgleda studente kako bi se osiguralo da učinkovito surađuju.

Kratka priča može se prilagoditi jezičnoj razini skupine - može biti kraća - rezanjem manje važnih rečenica u vezi s opisima ili proširiti na dodatne fragmente iste kratke priče. Učenicima se može ponuditi glosar teških riječi.

Naslov knjige
Greška u našim zvijezdama

 

Autor
John Green

 

Bibliografski podaci:

 

 

Linkovi (adaptacije, osvrti, potpuni tekstovi itd.)

 

Tema:

Knjiga stavlja naglasak na živote oboljelih, inzistira na tome da oni, iako kratki i puni boli, mogu biti itekako bogati i kvalitetni. Trudi se razbiti sliku da su oboljeli neki heroji puni nadljudske hrabrosti, odijevajući ih u ljutnju i pesimizam, stavljajući ih u običan život tinejdžera i svakodnevni trud da se pomire s nepravdom bolesti.

 

Kratki sažetak:


„Greška u našim zvijezdama“ je knjiga o djevojci po imenu Hazel Grace Lancaster koja ima rak i terminalno je bolesna. Otišla je u skupinu za podršku i upoznala mladića pod nazivom Augustus Waters. On više nema rak i u remisiji je. Počeli su se više družiti i ona ga uvodi u knjigu nazvanu „Carska patnja“. Otputovali su u Amsterdam kako bi se upoznali s autorom knjige i pitali ga što se događa nakon završetka knjige. Zaljubljuju se, ali August je opet dobio rak i on umire. On ostavlja Hazel bilješku, kaže kako uživa u vremenu koje provode zajedno i nada se da i ona isto osjeća.

 

Zašto je ova priča prikladna za ciljanu grupu RSP čitatelja (u skladu s Kriterijima odabira)?
 

1. prikladna za ciljanu grupu RSP čitatelja

2. odražava interese RSP čitatelja

3. preporuka i izvješće proizlaze iz rezultata ankete                                 

4. promiče razumijevanje ljudi koji su terminalno bolesni

5. odnosi se na životne situacije oboljelih ljudi

Tema je suvremena i svevremenska, razumljiva i mladom čitatelju bliska.

 

 

Kako se interesi čitatelja odražavaju u ovoj knjizi?

Preplitanje motiva ljubavi, prijateljstva, odnosa s roditeljima, odnosa prema bolesti i potreba za normalnim životom mladog čovjeka, sukladno iskazanim interesima u provedenim anketama.

 

Zašto je ova priča motivacijska za učenike?

Postavlja duboka egzistencijalna pitanja što su bitne stvari u životu, pitanja emocija, nužnosti patnje, strah od zaborava, bezosjećajnosti svemira, realnosti teške bolesti, važnosti knjiga,  brige o prijateljima i o obitelji.

 

Prepoznaje li se povijesni, politički, multi/ interkulturalni, migrantski ili sličan kontekst u ovoj knjizi/ priči? Ako da, navedite ukratko.


Kontekst teške bolesti je toliko univerzalan da samim time obuhvaća sve društvene skupine.

 

Odražava li se načelo inkluzije u ovoj knjizi/priči i promiče li razumijevanje kulturoloških razlika i nasljeđa? Navedite ukratko.

 

Moment inkluzija je vidljiv u širokom spektru životnih situacija. Svi glavni likovi u romanu su teško bolesni od neke vrste karcinoma. Kao takvi pohađaju grupe za potporu, nastavu, druže se s ljudima koje su poznavali prije svoje bolesti, susreću se s djecom koja iskreno postavljaju pitanje o vidljivom problemu bolesne osobe. Način kako promišljaju svoje stanje u odnosu prema drugim ljudima i obrnuto promiče ideju inkluzije i empatije.

Stranica 9 od 11

Go to top