Ovaj se projekt provodi uz financijsku pomoć Europske komisije. Sadržaj ove publikacije (komunikacije) isključiva je odgovornost autora i ni na koji se način ne može smatrati da održava gledište Europske komisije. [Project Number: 2016-1-HR01-KA201-022159]

 

Naslov knjige
Moj sin, fanatic

 

Autor
Hanif Kureishi

 

Bibliografski podaci:
Autor  :           Hanif Kureishi

Zemlja:           Velika Britanija

Jezik:             Engleski

Žanr:              Kratka priča

Izdavač:         Faber and Faber

Godina izdanja: 1997

ISBN  0-571-17739-5

 

Moj sin Fanatik je kratka priča koja je prvi put objavljena u New Yorkeru 1994. godine. Ponovno se pojavljuje u Kureishijevoj zbirci kratkih priča iz 1997. godine, Ljubav u plavom vremenu, a također kao dopuna nekim izdanjima u The Black Album.

 

Linkovi (adaptacije, osvrti, potpuni tekstovi itd.)

 

 

Tema:

Tema priče Moj sin, fanatik je  sukob kultura. On se prvo ogleda u međugeneracijskom sukobu između oca, Parveza, pakistanskog useljenika i njegova sina Alija. Što je još značajnije,  pokazuje duboku podjelu u svjetonazoru između svjetovnog Zapada i fundamentalističkog Islama.

 

 

Kratki sažetak:
Parvez je pakistanski imigrant koji živi u Engleskoj. On radi kao taksist i asimiliran je u zapadni način života. Njegov sin, Ali, čini se da je prihvatio stil života svojih britanskih vršnjaka. Međutim, Parvez je sve više i više sumnjičav prema svom sinu dok primjećuje očite promjene u Alijevom ponašanju. Taksist govori o svojim brigama svojim kolegama i Bettini, prostitutki koja je postala Parvezov prijatelj. Svi njegovi "snovi o tome kako se dobro živi u Engleskoj" (koji uključuju sretno vjenčanje i siguran posao u knjigovodstvu za Alija) raspadaju se kad njegov sin prizna da je obeshrabren očevim zanemarivanjem muslimanskih zapovijedi o molitvama i očevom nepoštivanju zabrane na alkohol i svinjsko meso. Sve više uznemiren sinovim vjerskim fundamentalizmom i prezirom prema asimilaciji, Parvez jedne noći izudara Alija. Sin reagira samo jednim pitanjem: "Pa, tko je sada fanatik?"

 

Zašto je ova priča prikladna za ciljanu grupu RSP čitatelja (u skladu s Kriterijima odabira)?
 

 1. Odražava politički/povijesni moment
 2. Promovira razumijevanje kulturoloških različitosti i nasljeđa
 3. Odnosi se na aktualnu migrantsku situaciju

 

 

Kako se interesi čitatelja odražavaju u ovoj knjizi?
Iako je objavljena 1994. godine, Kurieshijeva priča govori o stvarnosti s kojom se svijet bori. Pitanje tzv. "radikalizirane" mladeži zabrinjava mnoge ljude današnjice. "Moj sin, fanatik" inzistira da kad se susretnemo s različitošću, moramo to pokušati shvatiti. Posebna generacija, ona kojoj pripada Ali, jedinstveno se razlikuje od svih ostalih. Oni posjeduju jezične i kulturne vještine koje nisu imali njihovi roditelji. Istodobno, postali su svjesni singularne i površinske pozornosti generacije njihovih roditelja.

 

Zašto je ova priča motivacijska za učenike?
Kako se nekoliko binarnih opozicija obrće, priča se može tumačiti na više razina i učenici mogu naučiti da čitanje nikad ne može biti dovršeno ili završeno. Oni će biti motivirani da je pročitaju više od jedanput.

 

Prepoznaje li se povijesni, politički, multi/ interkulturalni, migrantski ili sličan kontekst u ovoj knjizi/ priči? Ako da, navedite ukratko.
U najširem smislu, novi historicizam koristi literaturu u smislu pokušaja rekonstrukcije i razumijevanja društvene i intelektualne povijesti ili osjećaja za određeno razdoblje. To se može primijeniti na ovu priču da bi se shvatilo kako je biti pakistanski imigrant ili dijete useljenika u Engleskoj 1980-ih i početkom devedesetih godina.

 

Odražava li se načelo inkluzije u ovoj knjizi/priči i promiče li razumijevanje kulturoloških razlika i nasljeđa? Navedite ukratko.

Već od same prve rečenice: "Potajno, otac je počeo zalaziti u sinovu sobu", čitatelji postaju očevi suučesnici i blisko se poistovjećuju s njegovim gledištem i njegovom zbunjenošću  sinovljevim fundamentalizmom. Čitatelji bi inače očekivali da će stara generacija biti vezana za etničke i vjerske tradicije; a da će imigranti druge generacije biti skloniji asimilaciji. Ovaj proces potkopavanja očekivanja čitatelja prenosi se do krajnosti, jer Kureishijeva kratka priča završava bez neposrednog zatvaranja i bez jamstva eventualnog rješavanja u budućnosti. Teorije hibridnosti usmjerene su na razbijanje tradicionalnih, neadekvatnih zavisnosti o binarnim parovima koji se koriste za generiranje krutih sustava poretka. Nasuprot tome, Kureishi ima za cilj izgradnju više prohodnog, fleksibilnog sustava poretka koji odražava osobnost pojedinca i vodi otvorenosti, promjenjivosti i toleranciji. U svojim tekstovima autor neprekidno postavlja pitanja hijerarhijskim dvojnostima na kojima temeljimo naše pretpostavke o rasi, klasama i spolu.

S ove točke gledišta, razvoj načela uključivanja i razumijevanja kulturnih razlika i nasljeđivanja u učeničkoj populaciji današnjice predstavlja prioritet.

Naziv aktivnosti
Prema kozmopolitskom čitanju / Trojanski konj

 

Opis aktivnosti
Trajanje: 3 x 45 minuta

Učenička dob: 17-18

Organizacija razreda: rad u skupinama

Cilj lekcije:

- Uključivanje učenika u jednostavnu mehaniku stvaranja značenja proizašlih iz razumijevanja binarnih opozicija

- Razvoj empatije, kroz ponovno stvaranje glasa i misli književnoga lika

 

Materijali za podršku:

- Internet

- Časopisi s temama iz svakodevnog života

 

Nastavni materijali:

- 3 teksta

- kartice s natuknicama

- obrazac za govornih točake i pisanje brzih pitanja

 

Aktivnosti:

Čitanju, tumačenju i raspravi o tekstu predhode:

 

 1.  Aktivnosti prije čitanja

Podstiču motivaciju i prikupljanje pozadinskih informacija kako bi se olakšalo čitanje i omogućilo učenicima da Kureishija svrstaju u širi, ne-književni kontekst.

Učenici su podijeljeni u skupine. Svaka skupina, prema interesima svojih članova, preuzima zadatak prikupljanja, odabira i vrednovanja informacija o određenoj temi koja se odnosi na Kureishija.

Na taj način, kao u slagalici, svaka skupina, pridodaje svoje podatke kojma se stječe sveobuhvatni pogled na autora i pripremaju temelji za susret s tekstom.

 

Prijedlozi tematskih pristupa:

 

    a) Sex & Drugs & Rock 'n' Roll

Učenici na Internetu pronalaze informacije i materijale o promjenama u rock glazbi tijekom 1980-ih i 1990-ih. Naglasak je na promjeni glazbenih stilova iz glam-rocka (David Bowie) u punk-rock (Sex Pistols). Također, a ovisno o društvenom statusu, i na promjeni seksualnih navika, modi, aktivnostima u slobodno vrijeme i sl. Kako učenici imaju tendenciju prikaza pop fenomena 1980-ih i 1990-ih bilo kao pot-pourri ili izlaganjem enciklopedijskoga znanje o ovom dobu, nastavnici trebaju osigurati da se fokus zadrži na glazbi i odrazu njezina doba, osobito promjeni društvenih fenomena kao što su stavovi prema autoritetu, materijalni uspjeh, društvena pitanja, seksualnost ili rodne konstrukcije.

 

     b) Pop-Star Kureishi

Prikupljajući informacije učenici o Kureishiju uče kao o kulturnoj ikoni i slavnoj osobi; spoznaju njegova gledišta o književnosti, rasi, spolu i obitelji. Najbolji izvor je njegova web-stranica (http://www.hanifkureishi.com). Poticaj treba biti usmjeren prema istinskom ljudskom interesu a ne promatranju autora u kontekstu promotivne kulture.

 

      c) Kureishijeve knjige kao studija(e) regije

Ovdje učenici proučavaju najvažnije činjenice i brojke o suvremenim britanskim etničkim skupinama. To daje realističnu i činjeničnu pozadinu Kureishijevim fikcijama. Nastavnik bi trebao potaknuti učenike da ne nabrajaju samo statističke podatke već da istražuju kakav je uistinu život manjinskih skupina u Velikoj Britaniji.

 

     d) Ako je čovjek umoran od Londona ...

Većina Kureishijeva romana i kratkih priča smještena je u London. Učenicima se daje zadatak istraživanja grada s posebnim naglaskom na pitanja klase, etničkih manjinskih skupina i popularnih mjesta. U razvijanju vlastitih 'mentalnih mapa' učenici uče o jednoj od glavnih kategorija kulturoškoga proučavanja: izgradnji 'prostora' (urbani vs. seoski prostor, predgrađe vs. grad) kao sredstva oblikovanja identiteta.

 

Nakon pripremnih aktivnosti učenici će moći povezati svoje čitanje priča s raznim temama koje pripadaju kulturološkom znanju čime se stvara trajnija i čvrsto povezana mreža znanja. Njihovo povezivanje s Kureishijem neće se odvijati u mentalnom vakuumu već će učenici biti u mogućnosti stalno povezivati ​​književnost, film, glazbu... s prethodno stečenim znanjima.

 

2. Aktivnost čitanja

 

1. Učeničke skupine dobivaju nastavne materijale. Čitat će:

- epizodu iz restorana (iz Parvezove retrospekcije)

- epizodu s Betinom

- epizodu s majkom

 

3. Aktivnosti poslije čitanja

Dizajnirane načinom kojemu je svrha upoznavanje učenika s teorijom Drugih/drugotnosti (teorije postkolonijalizma) kao i analize diskursa. Kako se neki argumenti navode samo u neizravnom govoru i problemi za podsticanje rasprave samo su naznačeni u ulomku, od učenika se traži da navedu argumente za raspravu između fundamentalističkoga sina i zapadnjačkog oca koji se vrte oko Alijeve optužbe usmjerene Parvezu: "Previše si upleten u Zapadnu civilizaciju".

 

S ciljem privremenog distanciranja učenika od teksta predlažu se dvije metode rada. Učenici će dalje reagirati na tekst pretvarajući ga u performance i igranje uloga.

Ovdje se ne promiču samo usmenojezične vještine nego i svijest o ulozi neverbalnih značenja i improvizacije kroz gestu i govor tijela u komunikaciji. Dramski rad (holistički u svom djelokrugu) ima za cilj poticanje jačeg osjećaja uključivanja, čime se olakšava motiviranje učenika i poticanje učenja kroz aktivno sudjelovanje.

Postavljanjem sljedećih aktivnosti potiče se učenike na uključivanje u kontraverzne rasprave o suprostavljenim sustavima vrijednosti.

 

Aktivnost 1: Pretvaranje scene u restoranu u tableau - žive slike

 

Zamrznute žive slike (Frozen tableau) ili kiparska scena korisne su kao podstrek za razumijevanje književnoga teksta. Učenici mogu vizualizirati scenu prikazanu igranjem uloga likova, a mogu i stvoriti konstelacije likova tumačeći odnose između uključenih aktera u cilju stvaranja kompozitne slike koja izražava sve značajke i odnose između likova.

Aktivnosti Zamrznutih živih slika dobro su provedive u praksi. Jedino treba izbjegavati neobične položaje tijela, budući da učenici moraju biti sposobni izdržati svoje pozicije u trajanju od oko jedne minute.

 

      a) Zamrznuta živa slika s jednim kiparom

Nastavnik pita svoje učenike: "Trebamo nekoga da nas oblikuje u sliku". Dolazi učenik-volonter. "Uvedi likove u svoju skulpturu bilo kojim redosljedom." Učenik-volonter određuje tko će predstavljati Alija i Parveza, Bettinu i Parvezovu bezimenu suprugu, Alijevu majku. Nitko ne smije govoriti, a likovi moraju biti i fizički savitljivi. Kipar ih oblikuje u sliku svrstavajući ih u skupinu, izvrčući mali prst, naginjući glavu, namještajući kut usana, itd. Zatim učenici razgovaraju o tome što pojedina skulptura otkriva o osobnosti likova i njihovim odnosima.

 

 

b) Zamrznuta živa slika bez kipara

 

Nije odabran kipar, ali učenici ulaze u sliku, jedan po jedan. Sami odlučuju koji će lik iz teksta predstaviti. Samostalno oblikuju izmjene prema osobnim željama. Iznova, ne smije biti izgovorenih uputa ili zahtjeva; sve se izvodi pomoću oblikovanja.

 

c) Korištenje žive slike temeljem citata

Učenici rade u paru (Ali, Parvez) ili u skupinama od četiri (uključujući Bettinu i majku/ženu). Iz svojih tekstova  odabiru značajan citat za scenu. Primjerice, kada Ali osuđuje alkohol, "Ali to je zabranjeno„. Nakon pažljiva razgovora, učenici moraju pronaći način predstavljanja na temelju kojega će ostatak skupine pokušati pogoditi stvarni citat.

 

d) Govorna živa slika

Nakon jedne ili dvije aktivnosti učenici opisuju svoje osjećaje prema  ostalim likovima žive slike. Ponovno stvaraju glas i misli književnoga lika.

 

Aktivnost 2: Izvođenje restoranske scene pomoću kartica s natuknicama

 

Korištenje kartica s natuknicama je koristan način unapređenja vještina učenika u improvizaciji i improviziranom govoru. To je svojevrsni "vođeni zadatak" tijekom kojega učenici reagiraju na podražaje i stvaraju, kao u ovom slučaju, razmjenu mišljenja i ideja. Restoranska scena se čini idealnim scenarijem za takvu vježbu jer se otac i sin suočavaju proturječnim mišljenjima, od konkretnih stvari (alkohol, svinjetina itd.) do apstraktnih ideja (stavova prema ženama, religiji itd.). Od učenika se traži da naprave popis temeljnjih sukoba koji se javljaju tijekom ovog suočavanja. Nakon toga započinje sukob: dva učenika sjedaju za stol; drugi učenici mogu ostati stajati iza njih, dajući im znakove i poticaje ili glumeći Bettinu i majku / suprugu. Onda "konobar" daje kartice s natuknicama - svaki put Ali ili Parvez izražavaju svoje mišljenje o situacji koja im se nudi. Da bi učenici “ušli” u svoje uloge, preporučljivo je najprije početi s materijalnim, realnim stvarima, a potom nastaviti s apstraktnima. Cilj je da učenici “uđu” u ulogu i na dosljedan način izraze mišljenje o nizu pitanja. Potencijalno razvijene rasprave mogu biti raznolike. Kartice s natuknicama mogu prvo potaknuti reakciju na alkohol, svinjetinu, cigarete, prostitutke, zapadnjačke filmove ili stilove života. Naknadno se može potaknuti reakcija na očeve planove za njegova sina: školu, stereo opremu, videorekorder, računalo, djevojku, sport ili koledž. Nadalje se razgovor može baviti opće suprostavljenim pitanjima: asimilacija/razdvajanje ili uklapanja u odnosu na fundamentalizam. Učenike treba potaknuti da osmisle svoj kraj ove izvedbe koja može kulminirati  pomirenjem ili razdvajanjem. Po završetku, učenici bi trebali raspravljati ne samo o pro et kontra argumentima, već i o tome kako su se osijećali u ovoj izvedbi.

Je li stvorila više tolerancije? Je li ponovno potvrdila postojeće predrasude? Mogli bi nadalje razmišljati i o Alijevim razlozima da postane fundamentalist (u tekstu samo u naznakama).

 

Evaluacija i metoda procjene:

Uloga učitelja - pružiti materijale i djelovati kao posrednik, voditelj ili inicijator rasprava.

 

Kako bi procijenili i ocijenili učinak prethodnih aktivnosti na učenike, od njih se traži da:

 • završe čitanje price
 • napišu kratki kritički esej koji će prezentirati, u ne više od 5 minuta, donoseći konačne zaključke o kraju priče.

 

Učenici se procjenjuju prema njihovoj sposobnosti da demonstriraju:

 • poznavanje sadržaja i oblika književnoga teksta iz drugih kultura i zemalja
 • angažiranost spram piščevih ideja i tema
 • uvažavanje načina na koji se tekst odnos na širi kontekst
 • prepoznavanje i uvažavanje načina na koji pisac stvara i oblikuje značenja i učinke
 • empatiju, kroz ponovno stvaranje glasa i misli likova iz priče.

 

Učinak aktivnosti na čitanje RSP:

Predložena praksa inicira proces razmišljanja koji dovodi do veće kulturne osjetljivosti i proširene svijesti o kulturnim različitostima i kulturnim zajednicama. Tako formirana spoznaja, kasnije se može primijeniti i na šire kategorije kao što su rasa, rod, društvene klase itd.

 

Povezanost s kurikulumom

Razina (razred): 3-4

Kurikulum

Svjetska književnost: postkolonijalne teorije vs. teorija hibridnosti

Građanski odgoj: razvijanje strategija rješavanja sukoba; izgradnja građanske pismenosti putem govornih točaka i pisanja brzih pitanja (Talking Points and Writing Prompts)

Povijest & Geografija – Pakistanska kultura i religija; Migracije i interkulturalno prožimanje

Engleski jezik i književnost: Postkolonijalna literatura; sleng

Arhitektura u umjetnosti - izgradnja prostora; urbani vs. ruralni prostor, predgrađe vs. grad) kao sredstvo oblikovanja identiteta.

 

Znanja:

 • postkolonijalne teorije vs. teorije hibridnosti
 • različiti načini na koje autor postiže učinke na čitatelje
 • doprinos književnosti estetskom, imaginacijskom i intelektualnom rastu pojedinca
 • doprinos svjetske književnosti razumijevanju područja ljudskih interesa
 • šira i univerzalna pitanja

 

Vještine:

 • prikupljanja, odabira i vrednovanja pozadinskih informacija
 • čitanja, tumačenja i ocijenjivanja književnih tekstova iz različitih zemalja i kultura
 • razumijevanja doslovnog i implicitnog značenja, relevantnih konteksta i dubljih tema ili stavova koji tekst komunicira
 • predstavke informiranoga, osobnog odgovora na književni tekst na primjeren i učinkovit način
 • učvršćivanje prosocijalnih ponašanja
 • rad i djelotvorna suradnja ​​u skupinama
 • vještina empatije
 • kritičko razmišljanje o svijetu, međuovisnosti ljudi s različitih kontinenata
 • izvedbene vještine i vještine igranja uloga
 • improvizacija i improvizirani govor
 • učenje kroz aktivno sudjelovanje
 • rasprava/debata

 

 

Kompetencije:

 • bolje razumijevanje sebe i svijeta oko sebe
 • kritičko razmišljanje o svijetu, ljudskoj međuovisnosti, prijateljstvu, obiteljskim odnosima
 • uživanje u iskustvu čitanja svjetske književnosti
 • interkulturne komunikacijske kompetencije
 • razumijevanje kultura u sveobuhvatnom pristupu pismenosti
 • uvažavanje različitih načina razmišljanja, molitve/odijevanja/ ponašanja na otvoren i tolerantan način

 

 

Bibliografska referenca koja će se koristiti tijekom aktivnosti

 

Autor  :           Hanif Kureishi

Zemlja:           Velika Britanija

Jezik:             Engleski

Žanr:              Kratka priča

Izdavač:         Faber and Faber

Godina izdanja: 1997

ISBN  0-571-17739-5

 

 

Kratki opis digitalnih izvora

 

 

 

Rezultati

Očekivani ishodi:

Učenici će moći demonstrirati:

 • jasno analitičko i kritičko razumijevanje autorovih namjera kao i dubljih  implikacija i stavova prikazanih u tekstu
 • dobar odabir tekstovnih referenci
 • osjetljivu i detaljnu reaciju na način na koji jezik funkcionira u tekstu
 • komunicirati obziran i promišljen osobni odgovor na tekst
 • održati perceptivnu i uvjerljivu reakciju s dobro odabranim detaljima naracije i situacije
 • vještinu improvizacije i neverbalnih poruka.

 

Preporuke

Metode poučavanja kao i tekst mogu pomoći u povećanju interesa za čitanje kod NLP čitatelja.

Mehanika stvaranja značenja korištenjem binarnih opozicija može se kasnije primijeniti na cijelu priču kako bi se postigle nove vještine potrebne za objašnjenje prihvatljivih značenja teksta. Ponovnim stvaranjem glasa i misli književnoga lika postići će se razvoj empatije.

Naslov knjige
Marionettes, Inc.

 

Autor
Ray Bradbury

 

Bibliografski podaci:

Autor: Ray Bradbury

zemlja:           SAD

Jezik:  Engleski

Žanr: SF kratke priče

Izdavač: Doubleday & Company

Izdano: 1951

Tip izdanja: Tisak (Hardback)

stranica:  256

ISBN  0-553-23096-4

 

Linkovi (adaptacije, osvrti, potpuni tekstovi itd.)

 • http://www.angelfire.com/or/grace/marionettes.html

 

Tema:

Sukob između čovjeka i stroja; ljudska ovisnost o tehnologiji.

Kratki sažetak:
Stvaranje androida  dvojnika omogućuje Bralingu da  pobjegne od svoje supruge i upusti se u užitak koji mu je inače onemogućen - konkretno, putovanje u Rio. Premda se to čini idealnim, ono što sam čin čini nedopustivim je izostanak zrelog  vladanja situacijom u kojoj se od čovjeka  očekuje prihvaćanje odgovornosti umjesto njezina prebacivanja na tehnološku inačicu. Nakon što je prepustio tu odgovornost svojoj marioneti, Braling je  užasnut kad marioneta želi potpunu odgovornost jer zapravo voli Bralingovu ženu i želi se brinuti o njoj. Marionete u priči su sposobne razviti osjećaje i zamisliti svijet u svoj njegovoj složenosti.

 

Zašto je ova priča prikladna za ciljanu grupu RSP čitatelja (u skladu s Kriterijima odabira)?
              1. prikladna za RSP čitatelje

              2. odražava njihove interese

              3. preporuka proizašla iz rezultata ankete

 

              4. visoko motivirajuća

 

Zašto je ova priča motivacijska za učenike?
Priča odgovara na pitanja poput:

1. U društvu u kojemu nad svime vladaju mediji i bezbrojni oblici novih zabava, shvaćaju li ljudi da su mediji ti koji konzumiraju njih, prije nego što bude prekasno?

2. Upravljaju li ljudi tehnologijom ili obratno?

3. Povećavamo li svoju slobodu, a time i životno zadovoljstvo, ulaganjem u tehnologiju? Ljudi stvaraju ovisnost o zabavnim tehnologijama misleći da će tako dosegnuti sreću. I upravo suprotno, što je više koriste njihova sreća je kratkotrajnija.

 

Kako se interesi čitatelja odražavaju u ovoj knjizi?
Bradbury koristi "Marionettes, Inc." kao metaforu kako bi opisao mogućnost prevlasti tehnologije nad ljudskim umom i emocijama. Bradburyjeva vizija upozorava da, ne bude li društvo oprezno, tehnologija može postati superiorna nad ljudima.Trošeći i kontrolirajući umove svojih korisnika ona može kontrolirati, doslovno, čak i ljudski život.

 

4. Bradbury se bavi ovim pitanjem zabrinut zbog činjenice da se ljudi usredotočuju na zabavu više nego bi trebali. Iznenađujuće, Bradburyjeva kratka priča "Marionettes, Inc." (kao i Fahrenheit 451), napisana prije 60 godina, i dalje se može primijeniti na sadašnje društvo. Facebook, televizijske emisije, filmovi i videoigre, među mnogim drugim oblicima zabavne tehnologije, utječu na manjak ljudske usredotočenosti na ono što je zaista važno u životu. Bradbury analizira društvene trendove i stoga je važno je čitati njegovo djelo. Razumijevanje problema iz prošlosti pomaže nam u boljoj recepciji sadašnjosti.

 

Prepoznaje li se povijesni, politički, multi/ interkulturalni, migrantski ili sličan kontekst u ovoj knjizi/ priči? Ako da, navedite ukratko.
Pedesetih godina prošlog stoljeća pojavili su se novi tipovi tehnologije. Svi su ih bili željni isprobati. Filmovi, televizijske emisije i oglasi privukli su pozornost društva. Bilo je to uzbudljivo vrijeme za život, no bilo je i kritičara poput Ray Bradburvja koji su vjerovali da će tadašnji trend dovesti do superiornosti strojeva nad ljudima. Bradbury se ovim problemom bavi u svojoj kompilaciji kratkih priča pod nazivom The Illustrated Man, objavljene 1951. godine). U njoj se Bradbury bavi značajnim društvenim pitanjima poput rasizma, sebičnosti i kapitalizma. Između ostaloga, zabrinut je i  zbog prekomjernog korištenja zabavnih tehnologija.U "Marionettes, Inc." Bradbury izravno govori o tome kako tehnologija kontrolira živote svojih entuzijasta; posebno kritizira tehnologiju zabave koja je obuzela umove Amerikanaca u 1950-ima.

 

Odražava li se načelo inkluzije u ovoj knjizi/priči i promiče li razumijevanje kulturoloških razlika i nasljeđa? Navedite ukratko.

Bradbury njeguje uvjerenje da je prihvaćanje vlastitih ograničenja i oduševljenje svakodnevnim radostima u našem životu uvijek pravi izbor, a egoistične želje temelj ljudske nesreće.Vodeća ideja Bradburyjeva opusa je da je ovisnost o tehnologiji izravan put za dehumanizirano društvo. Ray Bradbury je bio svjestan činjenice da ljudsko društvo može lako postati tlačiteljsko i podređeno, a cenzuru vlasti vidi kao prvi korak prema totalitarizmu. Gubitak čovječnosti zbog neupitne ovisnosti o tehnologiji česta je propast mnogih  Bradburyjevih likova.

Naslov knjige
Veliki  Gatsby

 

Autor
F.S.Fitzgerald

Bibliografski podaci:

 

Linkovi (adaptacije, osvrti, potpuni tekstovi itd.)

 

Tema:

Propast američkog sna 1920-ih godina

Na površini, The Great Gatsby je priča o ljubavi između muškarca i žene. Glavna tema romana, međutim, obuhvaća mnogo veći, manje romantičan opseg. Iako se cijelo njegovo djelovanje odvija tijekom samo nekoliko mjeseci tijekom ljeta 1922. godine i postavljeno je na ograničenom zemljopisnom području, u blizini Long Islanda u New Yorku, Veliki Gatsby je simbolična meditacija o Americi 1920-ih u cjelini koja predstavlja dezintegraciju američkoga sna u razdoblju prosperiteta i materijalnoga viška.

Prokletstvo više klase

Jedna od najznačajnijih tema u Velikom Gatsbyju je sociologija bogatstva opisna načinom kako se novonastali milijunaši 1920-ih razlikuju i odnose se prema staroj aristokraciji, tada najbogatijih obitelji u zemlji.

 

Kratki sažetak:
Veliki Gatsby is priča o ekscentričnom milijunašu Jay Gatsbyju, koji je zaljubljen u Daisy Buchanan. Buchanan uzdržava ljubavnicu Myrtle, suprugu  otočnog mehaničara. Gatsby, Jay Gatz kako se nekad zvao, bio je u Europi tijekom Velikog rata. Daisy je nekoć bila zaljubljena u njega, ali Daisy se udala za Toma. Jay Gatz mijenja svoj stari identitet, postaje Jay Gatsby i skuplja bogatstvo uz pomoć zloglasnoga zločinca Meyera Wolfsheima. Gatsby i Daisy se počinju viđati. Nick i Gatsby, također se zbližavaju. Buchanan se sukobljava s Gatsbyjem na Manhattanu, a obojica tvrde da ih Daisy stvarno voli. Daisy tvrdi da voli obojicu. Ipak, odluči se vratiti na Long Island s Gatsbyjem, a ne sa svojim mužem. Daisy vozi Gatsbyjev automobil i slučajno nasmrt pregazi ženu na cesti te odjuri s mjesta zločina bez stajanja. Žena je bila Buchananova ljubavnica Myrtle (izašla je pred automobil jer je mislila da je to Buchanan).

 

 

Zašto je ova priča prikladna za ciljanu grupu RSP čitatelja (u skladu s Kriterijima odabira)?

 1. prikladno za ciljnu skupinu čitatelja
 2. odražava interese čitatelja
 3. preporuka i izvješće proizašli su iz rezultata ankete
 4. razmišlja o povijesnom trenutku 1920-ih u SAD-u.
 5. potiče razumijevanje kulturne raznolikosti i baštine

 

Premda iz 20-tih godina prošlog stoljeća u Americi, tema je suvremena. Razumljiva i mladom čitatelju bliska stvarnost, uz privlačne opise razuzdanih zabava, egzotičnih sredina, socijalnih  razlika, strastvene zabranjene ljubavi i ispraznosti življenja više klase.

 

Kako se interesi čitatelja odražavaju u ovoj knjizi?
Gatsby istražuje destruktivnu snagu snova. Veliki Gatsby također ukazuje na  snagu novca koji  kvari, kako bi bogati bježali od posljedica njihovih djela. Evo Fitzgeraldovog opisa tog prvobitnog para: "Bili su bezbrižni ljudi - Tom i Daisy – uništavali bi  stvari i stvorenja, a potom se povukli natrag u svoj novac ..."

 

Zašto je ova priča motivacijska za učenike?
Vječne teme zločina i tragične ljubavi, nerazumijevanja, otuđenja, bijega od stvarnosti, traženja identiteta, ispraznosti življenja više klase.

 

Prepoznaje li se povijesni, politički, multi/ interkulturalni, migrantski ili sličan kontekst u ovoj knjizi/ priči? Ako da, navedite ukratko.
Povijesno razdoblje 1920-tih godina u Americi, vrijeme ludih zabava,  gomilanja bogatstva preko sumnjivih poslova, povratak nakon rata, snalaženje u stvarnom životu.

 

Odražava li se načelo inkluzije u ovoj knjizi/priči i promiče li razumijevanje kulturoloških razlika i nasljeđa? Navedite ukratko.

Roman promiče razumijevanje kulturoloških razlika posebno klasnih, potiče na promišljanje o odgovornosti, problem odnosa među spolovima, odnosa prema djeci.

Stranica 8 od 11

Go to top