Ovaj se projekt provodi uz financijsku pomoć Europske komisije. Sadržaj ove publikacije (komunikacije) isključiva je odgovornost autora i ni na koji se način ne može smatrati da održava gledište Europske komisije. [Project Number: 2016-1-HR01-KA201-022159]

 

Naslov knjige
Marcelo in the Real World/Marcelo u stvarnome svijetu

Autor
Francisco X. Stork

 

Bibliografski podaci:
Algoritam, Zagreb, veljača 2011., prvo izdanje

ISBN 978-953-316-180-8

 

Linkovi (adaptacije, osvrti, potpuni tekstovi itd.)

 

Tema:

Marcelovo snalaženje u stvarnome svijetu te spoznaja široke palete različitih ljudskih osjećaja.

Kratki sažetak:
Marcelo često o sebi govori u trećem licu, živi u kućici na drvetu i bavi se religijom i filozofijom. Često čuje glazbu u svojoj glavi, koju nitko drugi ne može čuti, i voli svoju školu u kojoj je njegova posebnost oduvijek samo jedna od mnogih. Veseli se što će ljeto prije završnog razreda timariti konje za terapijsko jahanje. No Marcelov otac od njega traži da umjesto toga radi u njegovoj odvjetničkoj tvrtki jer smatra da će Marcelo tako bolje shvatiti što je to stvarni svijet. Želeći ugoditi ocu, Marcelo prihvaća posao i tamo sklopi prijateljstvo s Jasmine i s Wendellom. Kako ljeto sve dalje odmiče, tako se Marcelo suočava sa čitavom paletom novih osjećaja, ideja i načina ponašanja, a samo će vrijeme pokazati može li on naučiti kako se sa svime time nositi.

Zašto je ova priča prikladna za ciljanu grupu RSP?

 

 • potiče na razvoj socijalne interakcije
 • otvara pitanje identiteta – potiče čitatelja (učenika) na razmišljanje o svom identitetu, identitetu svojih vršnjaka (oni se ne žele razlikovati od drugih, pitaju se: Tko sam ja?), nudi im se pitanje bi li prihvatili takvog/drugačijeg ili bi se priklonili nekome savršenome koji bi bio vođa i diktirao ponašanje
 • promovira razumijevanje vršnjačke različitosti

 

Kako se interesi čitatelja odražavaju u ovoj knjizi?
Ova priča prikazuje pojedinca koji je svjestan svoje različitosti i hrabro prihvaća očev poziv da zakorači u okrutan svijet stvarnosti.

Ovo je svojevrstan izazov suočavanja sa svijetom odraslih, prihvaćanje odgovornosti bez zaštite roditelja.

 

Zašto je ova priča motivacijska za učenike?
Priča se može tumačiti na različitim razinama – obiteljski odnosi, surov odvjetnički svijet, košmar emocija – suočavanje sa svojim emocijama (prijateljstvo – ljubav – seksualni užitak).

 

Prepoznaje li se povijesni, politički, multi/ interkulturalni, migrantski ili sličan kontekst u ovoj knjizi/ priči? Ako da, navedite ukratko.
 

 • obrazovno-povijesni kontekst – danas je u središtu pozornosti integracija i inkluzija u redovite programe radi socijalizacijskog aspekta i za osobni i za profesionalni razvoj
 • mogućnost uspoređivanja školstva kod nas i u anglosaksonskim zemljama
 • krajem 80-ih i početkom 90-ih u Americi – politika financiranja sredstava za pomoć u školovanju i životu djeci s dijagnosticiranim autizmom

 

 

Odražava li se načelo inkluzije u ovoj knjizi/priči i promiče li razumijevanje kulturoloških razlika i nasljeđa? Navedite ukratko.

Prisutna je inkluzija odlaskom u redovnu školu. Potiče se načelo uključivanja u postojeći sustav te razumijevanje i tolerancija u društvu.

Učenici mogu istražiti američki sustavu obrazovanja, mogu usporediti život svojih vršnjaka iz neke serije (osamostaljivanje, rad, život s roditeljima…).

Naziv aktivnosti
Koga odabrati u svoje društvo?

 

Opis aktivnosti

Trajanje: 2 x 45 minuta

Dob učenika: 16 i 17 godina

Organizacija razreda učenika: grupni rad

 

Cilj lekcije:

 • analiza odnosa među književnim likovima, razvoj empatije,
 • poticanje na kritičko mišljanje vezano za odnose s vršnjacima, grupni pritisak u vlastitom okruženju

 

Materijali za podršku:

 • Internet
 • Časopisi s temama iz svakodevnog života tinejdžera, TV serije

 

Izdvajamo:

 • 3 teksta
 • radni listići s natuknicama

 

Aktivnosti:

čitanje, tumačenje i raspravljanje o  tekstu

 

 

 

1. Aktivnosti prije čitanja

 • Tematski pristup: “Santana vs. Beethowen” – istražiti utjecaj rock glazbe i klasične glazbe na kognitivne I afektivne sposobnosti, na stavove, stil, subkulture mladih

 

 • Tematski pristup: “ Ti umjesto ja” – istražiti kako djeca s ovim kognitivnim poremećajem često sebe nazivaju svojim imenom

 

 • Tematski pristup: “Život s roditeljima i sa 35 godina” – pomoću TV serije usporediti život vršnjaka, njihovo osamostaljivanje i zapošljavanje s prilikama u RH-a

 

 

2. Aktivnost čitanja

 

1. skupina dobiva radne listiće - čitat će:

 • epizodu s tatom – učenici u skupini čitaju zadani ulomak (3. poglavlje) i odgovaraju na pitanja koristeći metodu Placemat – podložak, cilj: grupa treba uočiti problem u komunikaciji između Arthura i Marcela, problem nerealnih zahtjeva roditelja
 • formiranje skupina koje vode raspravu o tome treba li Marcelo ostati u Patersonu ili ići u redovnu školu u završni razred?

2. skupina dobiva radni listić, čitat će:

 • epizodu s Wendellom – učenici u skupini čitaju zadane ulomke (8., 9. i 13. poglavlje) i rješavaju zadatke koristeći metodu recipročnog čitanja te raspravljajući o problemima koji se naziru u ulomcima – problem vršnjačkog nasilja, problem komunikacije, gubitak samopouzdanja i motivacije

3. skupina dobiva radni listić, čitat će:

 • epizodu s Yasmine – učenici čitaju ulomak (24. poglavlje, dramatiziraju ga i utvrđuju košmar emocija u Marcelovoj glavi – prijateljstvo, seksualni užitak, ljubav.

 

3. Aktivnost poslije čitanja

- rasprava na temu Marcelo i Ixtel – žrtve i/ili junaci? – učenici iznose svoje argumente i obrazlažu ih, odgovaraju na pitanja: Po čemu su junaci ove priče iznimni i različiti od ostalih likova? Podsjećaju li me na osobe iz stvarnog svijeta? Npr. događaji i ljudi o kojima čujemo preko medija?

 

Evaluacija i metoda procjene:

Uloga učitelja – pripremiti materijale  i djelovati iz uloge moderatora aktivnosti

 

Metoda Kolo naokolo – aktivnost rada u skupini, korištenje u fazi evaluacije – jedan se papir i olovka sustavno šalju od člana do člana skupine – tijekom koje se evaluacija zapisuje.

Učenike se procjenjuje na temelju pokazivanja sljedećeg:

 • poznavanje sadržaja i oblika književnog teksta iz različitih krajeva i kultura
 • angažman oko ideja pisaca i njihovog pristupa temi i postupanja unutar teksta
 • uvažavanje načina na koji se tekstovi odnose na šire kontekste
 • empatiju, prepoznavanje i uvažavanje šireg konteksta

 

Učinak aktivnosti na čitanje RSP čitatelja:

Prakse iniciraju proces razmišljanja u učeničkim umovima što dovodi do toga što bi se moglo nazvati većom kulturnom osjetljivošću, povećanom svijesti o kulturnim različitostima i kulturnim zajednicama – a to vrijedi ne samo za rasu, nego i za spol, društvene klase itd.

 

 

Povezanost s kurikulumom

Razred: 2.

Nastavni plan i program:

Svjetska književnost – čitanje iz užitka

Građanski odgoj i obrazovanje – razvijanje strategija rješavanja sukoba, vršnjačko nasilje

Engleski jezik i književnost – američki književnik Stork

Glazbena umjetnost – klasična glazba, rock glazba

 

Znanja:

 • šira i univerzalna pitanja
 • bolje razumijevanje sebe i svijeta oko sebe
 • uživanje u iskustvu čitanja svjetske književnosti
 • razumijevanje problema, odgovaranje na pitanja vezana za položaj mladih, utjecaj glazbe, odnosa vršnjaka, pitanja identiteta
 • kritičko razmišljanje o svijetu, obitelji, poslu

 

Vještine:

 • prikupljanje, odabir i vrednovanje pozadinskih informacija
 • čitanje, tumačenje i vrednovanje književnih tekstova
 • djelotvorna suradnja ​​u skupinama
 • empatičnost tijekom rada u skupinama
 • priprema i izvedba “igranja uloga”
 • improvizacija, posebno improvizirani govor
 • otkrivanje mogućnosti vlastitoga učenja tijekom aktivnoga sudjelovanja
 • ovladavanje elementima debate

 

Kompetencije:

 • interkulturne i komunikacijske kompetencije
 • razumijevanje kultura kao sveobuhvatnoga pristupa pismenosti.
 • pozitivan odnos i stav prema različitim načinima razmišljanja / molitve / odijevanja ili ponašanja, otvorenost i tolerantnost

 

Bibliografska referenca koja će se koristiti tijekom aktivnosti

Francisco X. Stork: Marcelo u stvarnome svijetu

Algoritam

Zagreb, veljača 2011.

 

 

Rezultati

Učenici će moći:

 • iskazati jasno kritičko / analitičko i interpretativno razumijevanje teksta
 • samostalno odabrati reference na tekst
 • angažirano reagirati na način na koji jezik funkcionira u tekstu
 • uvažavati tuđe mišljenje, jasno i precizno argumentirati vlastite stavove

 

 

Preporuke

Tekst može pomoći u povećanju interesa učenika za čitanje, elementi detektivske priče također mogu dodatno zainteresirati učenike za čitanje romana u cijelosti.

Naziv aktivnosti
Sudari kultura

 

Opis aktivnosti

Trajanje: 2 x 45 minuta

Dob učenika: 18 – 19 (4. razred SŠ)

Organizacija razreda učenika: grupni rad

 

Cilj lekcije:

 • oblikovanje vlastitih stavova, njihovo obrazlaganje i dokazivanje
 • razvoj empatije

 

Materijali za podršku:

 • internet
 • nastavni listići

 

Izdvajamo:

 • 4 teksta
 • kartice s natuknicama

 

Aktivnosti:

čitanje, tumačenje i raspravljanje o tekstu

 

I. Aktivnosti prije čitanja

- omogućuju motivaciju, otvaranje učenika za dijeljenje vlastitih doživljaja, koheziju skupine

 

Učenici su podijeljeni u skupine po četvero. Svaka skupina dobiva jedan zadatak.

 

Uvodni tekst

INTRO (str. 5 – 8)

 

Nakon zajedničkog čitanja uvodnog teksta učenici rade u skupinama:

 1. Izdvojiti 3 misli iz teksta koje djeluju poticajno i objasniti zašto.
 2. Navesti svoje dječačke/djevojačke maštarije i snove i izdvojiti one koji su ostvarivi u budućnosti.
 3. Protumačiti rečenice u kontekstu osobnih izazova: Davno je cijela Zemlja istražena, osvojeni najveći vrhunci i najdalji zakuci. Znao sam da ne krećem u ništa novo. Ali meni je to bio odlazak u otkrivanje svijeta.

 

Predstavljanje rezultata skupina i kratka rasprava.

 

II. Aktivnosti tijekom i nakon čitanja u skupni.

 • Skupine dobivaju ulomke i nastavne listiće (svaka skupina čita jedan ulomak)

 

 1. Sirija: Vožnja uz Eufrat (str. 63 – 64)
 • temeljni zadatak: Opisati putopiščeve nedoumice i navesti njihove razloge. Objasniti kako pomiriti svoje kulturološko nasljeđe i kulturološke odrednice nove sredine. Protumačiti mogućnost interkulturalnog razumijevanja.
 • analiza: muško-ženski odnosi; ravnopravnost spolova; kulturološke razlike; interkulturalnost

 

 1. Sirija: U beduinskim šatorima (str. 75 – 76)
 • temeljni zadatak: Objasniti tko su beduini, što i kako utječe na njihov nomadski način života. Usporediti beduinsku gostoljubivost i njihov slab osjećaj vlasništva sa zapadnjačkom kulturom.
 • analiza: utjecaj prirodnog okoliša na život ljudi; kulturološke razlike

 

 1. Izrael: Za mir! (str. 162 – 164)
 • temeljni zadatak: Opisati život izbjeglica. Objasniti njihov osjećaj bespomoćnosti i bezizlaznosti.
 • analiza: položaj izbjeglica; besmislenost rata; (ne)mogućnost promjene

 

III.  Zajedničke aktivnosti nakon čitanja.

Predstavljanje rezultata rada u grupi.

Rasprava: Biti promatrač ili sudionik. Aktualizacija problematike.

 

Evaluacija i metoda procjene:

Uloga učitelja – pripremiti materijale  i djelovati kao moderator

Evaluacija rada u skupini – anketni listić: evalucija i samoevaluacija

 

Učenike se procjenjuje na osnovu njihove sposobnosti:

 • čitanja s razumijevanjem i oblikovanje vlastitih stavova i argumentiranja
 • argumentiranog sudjelovanja u raspravi
 • predstavljanja rada skupine – sustavno i strukturirano izlaganje

 

Učinak aktivnosti na čitanje RSP:

Aktivnosti potiču interkulturalno razumijevanje  i razvoj empatije učenika.

 

 

Povezanost s kurikulumom

Razred: 4.

Nastavni plan i program:

Jezično izražavanje –  rasprava

Povijest

Geografija

Etika

 

 

 

Znanja:

 • bolje razumijevanje sebe i svijeta oko sebe
 • kritičko razmišljanje o svijetu, društvu, religiji
 • uživanje u iskustvu čitanja

 

Vještine:

 • prikupljanje, odabir i vrednovanje informacija
 • čitanje, tumačenje i ocjenjivanje književnih tekstova

 

Kompetencije:

 • komunikacijske kompetencije
 • interkulturalne kompetencije
 • sposobnost rada u timu, prihvaćanja drugog i drugačijeg

 

 

Bibliografska referenca koja će se koristiti tijekom aktivnosti

Davor Rostuhar: Samo nek’ se kreće

Nakladnik: Klub za ekpedicionizam i kulturu

2003., 2006., 2009.

256 str.; 154 fotografije

meki uvez

ISBN 953-99434-0-X

 

 

Rezultati

Učenici će moći:

 • jasno oblikovati svoje stavove i argumentirati
 • aktivno slušati druge
 • uvažavati komunikacijski bonton

 

 

Preporuke

Djelo je primjereno tematski i sadržajno ciljanoj skupini čitatelja te motivacijsko za odabir drugih djela istoga autora ili slične tematke drugih autora.

Naslov knjige
Samo nek’ se kreće!

Autor
Davor Rostuhar

 

Bibliografski podaci:
Nakladnik: Klub za ekpedicionizam i kulturu

2003., 2006., 2009.

256 str.; 154 fotografije

meki uvez

ISBN 953-99434-0-X

 

Linkovi (adaptacije, osvrti, potpuni tekstovi itd.)

 

Tema:

Dvojica prijatelja, devetnaestogodišnjaci  Davor, pisac, i Vedran odluče biciklima proputovati oko Mediterana i u svom poduhvatu prijeđu 8000 kilometara u 283 dana vozeći se kroz 12 zemalja na 3 kontinenta.

 

Kratki sažetak:
Svatko sanja ili ima svoj san, netko sanja o novim stvarima, a netko, kako autor kaže, o putovanjima. On je svoj dječački san odsanjao zajedno s prijateljem iz djetinjstva te su se kao devetnaestogodišnjaci biciklima uputili na put oko Mediterana. To je putovanje bilo izazov u svakom smislu, a ono im je omogućilo upoznavanje novih krajeva, zemalja, ljudi, kultura, običaja...  Vozeći se od Zagreba preko Crne Gore, Albanije, Grčke, Turske, Sirije. Libanona, Izraela, Jordana i Egipta, pisac se propitkuje o životu, vjeri, odnosima muškaraca i žena, dobroti i drugim univerzalnim pitanjima kojima su ljudi zaokupljeni. Na tom putovanju preispituje i sebe, svoje granice u interakciji s drugima – od siromašnih beduina, neobičnih skvotera, asketskih svećenika do vojnika i bogataša istovremeno prolazeći dolinom Eufrata, pustinjom, uspinjujući se na okrutnu snijegom pokrivenu planinu, spavajući pod zvijezdama ili u skučenu podrumu napuštenih zgrada.

 

Zašto je ova priča prikladna za ciljanu grupu RSP?

 

 • prikazuje avanturu – putovanje oko Mediterana biciklima iz perspektive devetnaestogodišnjaka
 • čitatelji se mogu poistovjetiti s putopiscem koji iz prve ruke propovijeda kako organizirati putovanje sa skromnim budžetom, kako se snalaziti i komunicirati u kulturološki potpuno drugačijim sredinama te da je u životu sve moguće i ostvarivo
 • jednostavan razgovorni stil pisanja djeluje poticajno na čitatelje

 

 

Kako se interesi čitatelja odražavaju u ovoj knjizi?
Putovanja nikad nisu bila dostupnija i bliža mladima, stoga ova knjiga nudi neobično iskustvo i užitak putovanja bicikima. Pokazuje da putovanje nije nužno vezano uz poznata odredišta, odsjedanje u turističkim kompleksima bez dodira sa stvarnim svijetom i kulturom domicilnog stanovništva – putovanje nudi i suživot, sazrijevanje, osamostaljivanje, komunikaciju i interakciju s autohtonim predjelima i ljudima.

 

Zašto je ova priča motivacijska za učenike?
Učenici se mogu veoma lako poistovjetiti s putopiscem koji im je blizak po godinama, okruženju iz kojeg dolazi, interesima i  činjenici da ostvaruje svoj dječački san. Lakoći čitanja doprinosi jednostavan i razumljiv jezik te univerzalna tematika koja promiče upoznavanje i prihvaćanje novoga i nepoznatoga.

Prepoznaje li se povijesni, politički, multi/ interkulturalni, migrantski ili sličan kontekst u ovoj knjizi/ priči? Ako da, navedite ukratko.
Da, tijekom desetomjesečnog putovanja dvojica mladića susreću se i borave u sredinama koje su nepoznate njihovu iskustvu – granica Istoka i Zapada, podijeljenost Bejruta u kojem se „tražilo da se odlučiš. Arapi, Palestinci, pravda, Alah i sloboda ili Izrael, Amerika, Židovi, novac, okrutnost i zločin.“, susret s izbjeglicama, mirovnim aktivistima, suradnja s ekološkim aktivistima i sl.

 

Odražava li se načelo inkluzije u ovoj knjizi/priči i promiče li razumijevanje kulturoloških razlika i nasljeđa? Navedite ukratko.

Da, protagonisti se prilagođavaju novim situacijama i uvažavaju različitost premda su drugačijih uvjerenja - otvoreno razgovaraju o vjeri, propituju patrijarhalno društvo i promišljaju o kulturološkim različitostima i nastoje ih razumjeti i shvatiti. Mladići ne prihvaćaju ograničenost koju mogu stvoriti kulturološke  i vjerske barijere te prihvćaju gostoprimstvo i društvo svih društvenih slojeva promičući mulikulturalnost i interkulturalnost poštujući sredinu u koju dolaze sa svim njezinim osobitostima.

Stranica 1 od 11

Go to top