Dne 24. 10. 2016 se uskutečnilo pracovní setkání v rámci projektu Erasmus Plus KA2 v Záhřebu. Střední škola Náhorní spolupracuje s partnerskými školami z Chorvatska, Slovenska a Itálie na projektu nazvaném Handbook for Reluctant, Struggling and Poor Readers, který je zaměřen na zvyšování čtenářské gramotnosti u studentů ve věku 15 – 18 let. Spolu se zástupci všech škol se setkání účastnili také zástupci chorvatské agentury Aquilonis, která celý projekt pomáhá organizačně zaštiťovat, a chorvatské Agentury pro vzdělávání.

 

Jelikož se jednalo o první společné setkání, úvodní část programu byla věnována prezentaci jednotlivých partnerů a jejich institucí. V další části se probíraly organizační věci týkající se vzájemné komunikace, ustavení pracovních skupin, financování a také následujících setkání a dílčích aktivit, kterým by se měli jednotliví partneři v určitých časových intervalech věnovat.

K prvotnímu setkání účastníků projektu a navázání kontaktu došlo v říjnu 2015 během kurzu pro učitele tvůrčího psaní v anglickém Cheltenhamu v rámci programu KA1, do nějž byla Střední škola Náhorní taktéž zapojena.

Účastníci setkání:

Liceo Scientifico Statale Seguenza

Maria Landi

Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika

Eva Szanyiová

Střední škola Náhorní

Jan Pytel

Agentúra pre vzdelávanie

Mirela Barbaroša-Šikić

Martina Šturm

Aquilonis

Vesna Kezdorf

Helena Kusturin

Željko Marčan

X. gimnazija Ivan Supek

Cvjetanka Božanić

Jelena Crnek

Silva Crnić

Željka Frković

Maša Malek-Juričević

Neli Mindoljević

Marija Roth

Go to top